Zacznij się uczyć angielskiego. Zobacz ofertę >
ELLA
Good vs well

Good vs well

Good vs well

Good oraz well mają takie same znaczenie dlatego może się wydawać, że są synonimami ale tak nie jest. Good oraz well to inne części mowy, które mają inne funkcje w zdaniu. Jakie są kluczowe różnice między tymi dwoma słowami?

Good

Good to przymiotnik (jaki? jaka? jakie?), którego zadaniem w zdaniu jest opisywanie rzeczownika. Good oznacza dobry i używamy go, gdy mówimy o jakości, wartości moralnej i wydajności.

This is a good book.
To jest dobra książka.
He’s a good person who always helps others.
On jest dobrym człowiekiem, który zawsze pomaga innym.
She’s good at her job; she always meets her deadlines.
Ona jest dobra w swojej pracy; zawsze dotrzymuje terminów.

Well

Well jako przysłówek

Well to przysłówek (jak?), którego zadaniem w zdaniu jest opisywanie czasownika, innych przysłówków lub przymiotników. Well oznacza dobrze i używamy go, gdy mówimy o umiejętności, zdolności czy wyniku działania.

She plays the guitar well.
Ona dobrze gra na gitarze.
He listens well, making him an excellent counselor.
On dobrze słucha, co czyni go doskonałym doradcą.
You did well on your exams, congratulations!
Dobrze ci poszło na egzaminach, gratulacje!

Well jako przymiotnik

Well może być również przymiotnikiem, ale wtedy ma inne znaczenie, które dotyczy zdrowia. W tym przypadku well oznacza zdrowy lub mówi o ogólnym samopoczuciu. Chociaż well jest w tym wypadku przymiotnikiem to nie stawia się go przed rzeczownikiem.

The patient is well now and will be discharged tomorrow.
Pacjent już jest zdrowy i zostanie wypisany jutro.
After a week of illness, I’m finally feeling well.
Po tygodniu choroby, w końcu czuję się dobrze.

Good vs well

Stopniowanie przymiotników i przysłówków

Stopniowanie przymiotników i stopniowanie przysłówków to sposób na zaprezentowanie intensywności jakiejś cechy. Są trzy stopnie intensywności: równy (positive), wyższy (comparative) i najwyższy (superlative). Good i well mają inne formy w równym stopniu, ale pozostałe dwa są praktycznie takie same.

good – better – the best

well – better – best

She is a good singer but her sister is an even better singer. Though, their brother is the best singer in the family.
Ona jest dobrą piosenkarką, ale jej siostra jest jeszcze lepszą piosenkarką. Aczkolwiek ich brat jest najlepszym piosenkarzem w rodzinie.
He performs well in school but his friend performs even better. Although, their classmate, Adam, performs best of all.
On dobrze sobie radzi w szkole ale jego przyjaciel radzi sobie jeszcze lepiej. Chociaż ich kolega z klasy, Adam, radzi sobie najlepiej ze wszystkich.

Rozpocznij kurs angielskiego online na platformie ELLA

angielski online

Subskrybuj | YouTube