Zacznij się uczyć angielskiego. Zobacz ofertę >
ELLA
apostrof w języku angielskim

Apostrof w jezyku angielskim – kiedy używamy?

Apostrof w języku angielskim: wstęp

Apostrof w języku angielskim, czyli apostrophe używamy, aby graficznie przedstawić przynależność oraz formę skróconą słowa. Przynależność pokazujemy poprzez dopełniacz saksoński. Natomiast formy skrócone słowa to po prostu pominięcie niektórych liter w słowie – poznajemy ten zabieg na samym początku nauki angielskiego, gdy uczymy się zapisywać frazę I am = I’m.

Użycie apostrofu w dopełniaczu saksońskim

Apostrof w języku angielskim używany w dopełniaczu saksońskim jest częścią konstrukcji określającej przynależność. Aby pokazać przynależność jakiegoś elementu na koniec wyrazu oznaczającego właściciela dodajemy dopełniacz saksoński. W przypadku większości rzeczowników w liczbie pojedynczej dodajemy apostrof + -s.

Adam’s car – samochód Adama
dog’s ball – zabawka kota

Mr. Smith’s apartment – mieszkanie pana Smitha

Aby zaznaczyć przynależność do rzeczownika w liczbie mnogiej zakończonego na -s wystarczy dodać sam apostrof. W przypadku, gdy rzeczownik w liczbie mnogiej nie kończy się na -s, wtedy dodajemy apostrof + -s.

birds’ nest – gniazdo ptaków

kids’ toys – zabawki dzieci

men’s clothes – ubrania męskie

people’s choice – wybór ludzi

Gdy wymieniamy kilku właścicieli dopełniacz saksoński dodajemy do ostatniego wymienionego właściciela.

Emily and Anna’s new computer – nowy komputer Emily i Anny

Jill and John’s house – dom Jill i Johna

Tutaj wymieniliśmy kilka podstawowych zasad zapisu dopełniacza saksońskiego. Po więcej informacji dotyczących tego tematu zapraszamy do artykułu dopełniacz saksoński – possessive ‘s.

TERAZ możesz uczyć się angielskiego nie wychodząc z domu


apostrof w języku angielskim

Apostrof w języku angielskim w skróconych formach wyrazów

Krótkie formy wyrazów to skrócenie wyrazu podczas łączenia dwóch wyrazów w jeden. Podczas łączenia wyrazów pomijamy kilka liter i wstawiamy w ich miejsce apostrof. Do najczęściej używanych krótkich form należą skróty tworzone z zaimków i czasowników.

you’re = you are
she’ll = she will

I’ve = I have

Uwaga!

Niektóre wyrazy mają te same formy skrócone.

‘d = would lub had

‘s = is lub has

Krótkie formy często są również stosowane w połączeniu ze słowem not.

can’t = can not
don’t = do not

won’t – will not

Możemy też znaleźć skrócone formy słów używane w slangu.

y’all = you all
rock ‘n’ roll = rock and roll

doin’ = doing

W dekadach również stawiamy apostrof w celu zaznaczenia pominięcia kilku cyfr.

‘90s = 1990s

Przynależność a krótkie formy

Apostrof w języku angielskim używamy do pokazania przynależności, jednak nie jest to jedyny sposób na określenie właściciela. Możemy określić przynależność bez użycia apostrofu za pomocą przymiotników dzierżawczych. Jednak, prawdopodobnie dlatego że apostrof kojarzy się z określeniem przynależności, często możemy spotkać się z błędnym dodawaniem apostrofu do przymiotników dzierżawczych – a dokładniej, z myleniem form skróconych z przymiotnikami dzierżawczymi.

its – przymiotnik dzierżawczy

it’s – forma skrócona it is lub it has

your – przymiotnik dzierżawczy

you’re -forma skrócona you are

Aby nie popełniać błędów trzeba zapamiętać, że przymiotniki dzierżawcze nie zapisujemy z apostrofem. Jeśli mamy wątpliwości jak zapisać jakieś zdanie powinniśmy zastanowić się co chcemy przekazać.

The dog has lost its leash.
Pies zgubił swoją smycz.

(określenie przynależności smyczy)

It’s a dog.
To jest pies.

(określenie co to za stworzenie)


apostrof w języku angielskim

Apostrof w języku angielskim a liczba mnoga rzeczowników

Większość rzeczowników tworzy liczbę mnogą poprzez dodanie końcówki -s, dlatego liczba mnoga jest często mylona z dopełniaczem saksońskim, który również dodaje końcówkę -s. Różnica w zapisie polega na tym, że w liczbie mnogiej nie ma apostrofu przed -s.

kid’s – dopełniacz saksoński

kids – liczba mnoga

Z powodu podobnej wymowy, często możemy spotkać się z zapisem liczby mnogiej z apostrofem – jest to jednak błąd!

two kid’s.

Łączenie apostrofu z liczbą mnogą

Wyjątkiem od regułu niedodawania apostrofu do liczby mnogiej są wyrazy, które zwykle nie mają liczby mnogiej.

do’s and don’ts – nakazy i zakazy

Dodajemy apostrof do liczby mnogiej również w przypadku pojedynczych liter oraz liczebników głównych.

mind your p’s and q’s – pamiętaj o dobrych manierach

find all 6’s – znajdź wszystkie szóstki

Rozpocznij kurs angielskiego online na platformie ELLA

angielski online

Subskrybuj | YouTube