Zacznij się uczyć angielskiego. Zobacz ofertę >
ELLA
10 sposobów jak lepiej pisać po angielsku

10 sposobów jak lepiej pisać po angielsku

10 sposobów jak lepiej pisać po angielsku

Pisanie to jedna z najważniejszych umiejętności językowych, zarówno w języku ojczystym jak i w języku obcym, którego się uczymy. Wiele osób, zwłaszcza początkujących, ma problem ze skonstruowaniem poprawnej wypowiedzi pisemnej. Nauka nowych umiejętności zawsze wymaga ciężkiej pracy. Jakich sposobów można użyć żeby stać się lepszym w pisaniu? Oto 10 rad jak lepiej pisać po angielsku:


1. Unikaj powtórzeń

W angielskim, tak jak w każdym języku, tekst staje się ciekawszy jeśli jest pozbawiony powtórzeń. Dotyczy to każdej części mowy. Powtarzanie ciągle np. czasownika to be pokazuje mały zasób słownictwa osoby piszącej. Jeśli zastępowanie słów innymi przychodzi Ci z trudnością, najpierw napisz tekst “na brudno”, potem przeczytaj go i podkreśl słowa, które pojawiają się zdecydowanie za często. Na początku nauki zasób słownictwa jest niewielki, jednak to jest właśnie dobra okazja na poszerzenie go – wystarczy wyszukać bliskoznaczne słowa w słowniku synonimów. Dzięki temu uczymy się nowych słów i wzbogacamy naszą wypowiedź pisemną.


10 sposobów jak lepiej pisać po angielsku

2. Częściej używaj czasowników zamiast rzeczowników

W języku angielskim mamy mnóstwo czasowników, które sprawią, że Twoja wypowiedź pisemna będzie płynniejsza. Zamiast używać kilku rzeczowników pod rząd, co komplikuje wypowiedź, lepiej jest użyć czasownika. Wypowiedzi, w których dominują czasowniki są bardziej dynamiczne niż wypowiedzi, w których przeważają rzeczowniki. Używanie większej ilości rzeczowników jest charakterystyczne dla rejestru formalnego. Dla przykładu:

The board of directors had a discussion (NOUN) about the issue.
Zarząd przeprowadził dyskusję na temat tej kwestii.

(Użycie rzeczownika)

The board of directors discussed (VERB) the issue.
Zarząd przedyskutował tę kwestię.

(Użycie czasownika)

Jak widzimy, używając rzeczownika (a discussion), musimy dodatkowo użyć czasownika (w tym wypadku had). To have a discussion można po prostu zastąpić jednym czasownikiem to discuss.

Inne przykłady:

NOUNVERB
to make an announcementto announceogłosić
to have a tendencyto tendmieć tendencję
to have an influenceto influencewpływać na coś/kogoś


10 sposobów jak lepiej pisać po angielsku

3. Układaj wypowiedź chronologicznie

Przed napisaniem eseju, czy innej wypowiedzi pisemnej warto najpierw wypisać sobie wszystko w porządku chronologicznym i zdecydować w jakiej kolejności piszemy o którym zagadnieniu. Jest to szczególnie ważne w opisywaniu wydarzeń – osoba czytająca to, co napiszemy powinna być w stanie zrozumieć kolejność opisywanych zdarzeń. Jeśli wydarzenia są opisane w sposób chaotyczny, tekst traci na przejrzystości i czyta się go trudniej.


4. Zapisuj liczby poprawnie

Pożyteczne wskazówki na temat pisania liczb po angielsku:

Liczby 1 – 11 pisz w tekście jako słowa, np. three, eleven zamiast “3”, “11”.

Od 11 w górę liczby pisz jako cyfry, np. 25, 120.

Uwaga:

Jeśli musimy napisać liczbę z zakresu do 11 i powyżej 11, np. podając jakiś zakres, należy zdecydować się na jeden zapis.

Uczymy dzieci w wieku od 3 do 15 lat.
We teach children aged 3-15.
We teach children aged three-15.

Więcej o liczbach dowiesz się z wpisu liczby po angielsku.


5. Pamiętaj o wielkich literach

Wiele osób zastanawia się, kiedy napisać słowo z wielkiej litery, a kiedy z małej. W języku angielskim z wielkiej litery piszemy m.in. nazwy:

państw (np. Greece)
narodowości (np. Spanish)
miast (np. New York)
miesięcy (np. April)

dni (np. Monday)

Chcesz się dowiedzieć kiedy używamy wielkiej litery w języku angielskim? Zajrzyj do artykułu Kiedy używamy wielkiej litery w języku angielskim.


10 sposobów jak lepiej pisać po angielsku

6. Upraszczaj swoje wypowiedzi

Używanie niepotrzebnych słów “na siłę” nie sprawia, że tekst pisany wygląda lepiej. Warto pamiętać szczególnie o:

Nienadużywaniu czasownika to be

To be to bardzo ważny czasownik i często musimy go użyć, bo nie ma innej możliwości, jednak istnieją przypadki, w których zupełnie go nie potrzebujemy.

I was a teacher of English.

Byłem nauczycielem angielskiego.

Przetłumaczone na polski, zdanie wydaje się niezbyt skomplikowane, jednak po angielsku wybierając formę z to be, musimy dodatkowo użyć przedimka nieokreślonego a oraz przyimka of. Istnieje więc większe ryzyko popełnienia błędu, a dodatkowo zdanie nie brzmi zbyt “naturalnie”. O wiele prościej jest powiedzieć po prostu:

I taught English.

Uczyłem angielskiego.

Nienadużywaniu there is / there are

There is i there are pozwalają nam na wyrażenie po angielsku polskich zdań bezpodmiotowych (Jest tu dużo różnych kolorów. – There are a lot of different colors here.), jednak nadużywanie ich komplikuje tekst.

There are many people that teach English.

Jest wielu ludzi, którzy uczą angielskiego.

Many people teach English.

Wielu ludzi uczy angielskiego.


10 sposobów jak lepiej pisać po angielsku

7. Jeden pomysł = jedno zdanie

Aby zachować spójność i przejrzystość tekstu, staraj się aby w zdaniu przedstawiona była tylko jedna myśl. Pozwoli to uniknąć chaosu i w prosty sposób wyrazić swoje myśli. Analogicznie, jeden akapit tekstu powinien dotyczyć jednego argumentu czy pomysłu. Tekst podzielony na akapity, z których każdy dotyczy innej kwestii, czyta się o wiele łatwiej, szybciej i przyjemniej.


8. Unikaj zbyt długich zdań

Zbyt długie zdania nudzą czytelnika. Nie wspominając już o tym, że sami możemy później nie zrozumieć, co mieliśmy na myśli. Używaj zdań zarówno prostych, jak i złożonych, jednak staraj się, żeby liczba słów w zdaniu nie przekraczała 25. Pamiętaj, że im dłuższe zdanie, tym więcej znaków interpunkcyjnych, a w szczególności przecinków. Istnieje więc większe ryzyko błędów interpunkcyjnych.


9. Używaj przymiotników częściej niż rzeczowników

Przymiotniki wzbogacają naszą wypowiedź. Staraj się używać mniej rzeczowników, a więcej przymiotników i przysłówków. Pozwalają one dokładniej opisać daną rzecz czy zjawisko i pokazują szeroki zasób słownictwa osoby piszącej.


10 sposobów jak lepiej pisać po angielsku

10. Wybieraj stronę czynną częściej niż bierną

Zdania w stronie czynnej używane są zazwyczaj w rejestrze nieformalnym. Są łatwiejsze do zrozumienia i krótsze. Strona bierna spotykana jest częściej w tekstach naukowych, gdyż jej konstrukcja jest bardziej skomplikowana. Porównajmy te dwa zdania:

PASSIVE:
This book was written by Jane Austen.
Książka została napisana przez Jane Austen.
ACTIVE:
Jane Austen wrote this book.
Jane Austen napisała tę książkę.

Nawet po polsku, pierwsze zdanie jest o wiele bardziej skomplikowane i zbyt “formalne”. Strona czynna czasownika sprawia, że wypowiedź wydaje się bardziej dynamiczna. Staraj się więc używać strony czynnej, chyba, że masz do czynienia z tekstem formalnym.

Rozpocznij kurs online na platformie ELLA

angielski online

Subskrybuj | YouTube