Zacznij się uczyć angielskiego. Zobacz ofertę >
ELLA
przestępstwa po angielsku

Przestępcy i przestępstwa po angielsku:
crime and criminals

Przestępcy i przestępstwa po angielsku: wstęp

Przestępstwa i przestępcy po angielsku to słownictwo związane z nielegalnymi czynami oraz osobami poszukiwanymi przez policję. Przestępstwa to działania przeciwko dobru społeczeństwa karane przez prawo (punishable by law). Za popełnione zbrodnie przewidziane są kary (punishment) w zależności od popełnionego czynu – mogą to być mandaty, więzienie a w niektórych stanach nawet kara śmierci (the death penalty). Jakie przestępstwa po angielsku znamy?

Przestępcy i przestępstwa po angielsku: zbrodniarze

Jak nazywają się ludzie, którzy popełniają poszczególne przestępstwa? Ich nazwy odzwierciedlają ich przewinienia.

an abductor – porywacz
an arsonist – podpalacz
an assassin – skrytobójca
a blackmailer – szantażysta
a burglar – włamywacz
a bully – oprych, łobuz
a con artist – naciągacz
a criminal – przestępca
a drug dealer – handlarz narkotykami
a forger – fałszerz
a hacker – haker
a hijacker – porywacz (np. samolotu)
a juvenile offender – młodociany przestępca
a kidnapper – porywacz
a killer – morderca
a mugger – rabuś, złodziej uliczny
a murderer – morderca
a pickpocket – kieszonkowiec
a poacher – kłusownik
a rapist – gwałciciel
a serial killer – seryjny morderca
a shoplifter – złodziej sklepowy
a smuggler – przemytnik
a speeder – pirat drogowy
a stalker – prześladowca
a swindler – oszust
a terrorist – terrorysta
a thief – złodziej
a trafficker – handlarz nielegalnym towarem
a trespasser – intruz

a vandal – wandal


przestępstwa po angielsku

Przestępcy i przestępstwa po angielsku: przestępstwa białych kołnierzyków

Przestępstwa białych kołnierzyków (white collar crimes) to zbrodnie finansowe bez użycia przemocy popełnione przez businessmanów (businessmen) lub urzędników rządowych (government officials). Czasami są określane terminem “papierowych przestępstw” (paper crimes). Na początku tak określano przestępstwa popełniane przez osoby z wyższych sfer (high society) lub wysoko postawione, które musiały nosić garnitur (a suit) i białą koszulę z kołnierzykiem (a white collared shirt) z powodu swojego zawodu lub stanowiska.

bank fraud – oszustwo bankowe
blackmail – szantaż
a bribe – łapówka
bribery – łapówkarstwo
counterfeiting – fałszerstwo
credit card fraud – oszustwo z wykorzystaniem karty kredytowej
embezzlement – malwersacja
extortion – wymuszenie
forgery – fałszerstwo
fraud – oszustwo
insider trading – wykorzystywanie poufnych informacji
insurance fraud – oszustwo ubezpieczeniowe
a kickback – łapówka
money laundering – pranie brudnych pieniędzy
perjury – krzywoprzysięstwo
racketeering – wymuszenie okupu, gangsterstwo

tax evasion – uchylanie się od płacenia podatków

to be subject to fraud – paść ofiarą oszustwa
to commit fraud – popełnić oszustwo
to detect a forgery – wykryć fałszerstwo
to embezzle money – sprzeniewierzać pieniądze
to forge someone’s signature – podrobić czyjś podpis
to give someone a bribe – dać komuś łapówkę
to launder money – prać pieniądze
to offer someone a bribe – zaoferować komuś łapówkę
to pay a bribe – zapłacić łapówkę
to receive a bribe – otrzymać łapówkę

przestępstwa po angielsku

Przestępcy i przestępstwa po angielsku: brutalne przestępstwa

Brutalne przestępstwa (violent crimes) to zbrodnie, w których jest użyta lub jest groźba użycia siły. Ten termin oznacza zbrodnie, których zamiarem jest popełnienie brutalnego aktu (a brutal attack) oraz przestępstwa, w których użycie siły jest sposobem na osiągnięcie celu. Przy popełnianiu brutalnego przestępstwa broń (a weapon) może, ale nie musi być użyta.

an assassination – zamach
attempted murder – usiłowanie zabójstwa
a hijacking – uprowadzenie (np. samolotu)
a hold-up – napad z bronią w ręku
a homicide – morderstwo
a hostage – zakładnik
a murder – zamordować

terrorism – terroryzm

ASSASSIN
a trained assassin – wyszkolony zabójca
a hired assassin – wynajęty zabójca

a professional assassin – profesjonalny zabójca

to assassinate – dokonać zamachu
to be held hostage – być przetrzymywanym jako zakładnik
to get the hostages released – uwolnić zakładników
to hire an assassin – wynająć mordercę

to take someone hostage – wziąć kogoś na zakładnika

Typy morderstw w USA (types of murder in the USA)
euthanasia – eutanazja
first-degree murder – morderstwo pierwszego stopnia (morderstwo z premedytacją)
genocide – ludobójstwo
manslaughter – nieumyślne spowodowanie śmierci
patricide – ojcobójstwo

second-degree murder – morderstwo drugiego stopnia (nieplanowane morderstwo)


przestępstwa po angielsku

Przestępcy i przestępstwa po angielsku: przeciwko człowiekowi

Przestępstwa przeciwko osobie (offences against the person) to wszelkiego rodzaju czyny mające na celu wyrządzenie obrażeń cielesnych (bodily harm), grożenie uszkodzeniem ciała czy inne zbrodnie popełnione wbrew woli (against the will of) innego człowieka.

battery – pobicie
child abuse – wykorzystywanie dzieci
criminal negligence – zaniedbanie karane sądownie
defamation – zniesławienie, oszczerstwo
false imprisonment – bezprawne ograniczenie wolności
harassment – nękanie, prześladowanie
home invasion – bezprawne wtargnięcie do czyjegoś domu
human trafficking – handel ludźmi
intimidation – zastraszanie
lynching – samosąd, lincz

torture – tortura, kaźń

Czy wiesz, że?

Zdrada (treason) to przestępstwo przeciwko państwu, a osoba popełniająca tą zbrodnię to zdrajca (a traitor). Jednak historycznie, “treason” to była nazwa morderstwa osoby o wyższym statusie społecznym (social superior). Zamach na króla to był high treason.


przestępstwa po angielsku

Przestępcy i przestępstwa po angielsku: wykroczenie

Wykroczenia (offenses) są często określane jako drobne naruszenia prawa. Ich szkodliwość dla społeczeństwa jest mniejsza niż w wypadku przestępstw dlatego są karane łagodniej.

drunk driving – prowadzenie pod wpływem alkoholu
a fender-bender – stłuczka
jaywalking – przechodzenie przez jezdnię w niedozwolonym miejscu
littering – zaśmiecanie
noise nuisance – zakłócanie spokoju
a petty crime – drobne przestępstwo

speeding – jazda z nadmierną prędkością

to have your licence suspended – mieć zatrzymane prawo jazdy
to have your licence revoked – mieć cofnięte prawo jazdy
to get a DUI – zostać złapanym na prowadzeniu pod wpływem
to run a red light – przejechać na czerwonym świetle
to get a speeding ticket – dostać mandat za przekroczenie prędkości

przestępstwa po angielsku

Przestępcy i przestępstwa po angielsku: przydatne słownictwo

community service – prace społeczne
a corporate crime – przestępstwo korporacyjne
crime incidence – statystyka przestępczości
a crime scene – miejsce zbrodni
juvenile delinquency – przestępczość nieletnich
organized crime – przestępczość zorganizowana
a victim – ofiara

violence – przemoc

in the face of evidence – w obliczu dowodów
in the light of evidence – w świetle dowodów
not a scrap of evidence – bez żadnego dowodu
to be acquitted of all charges – być oczyszczony ze wszystkich zarzutów
to be at large – być na wolności
to be convicted – zostać skazany
to be found guilty – zostać uznanym za winnego
to be innocent – być niewinnym
to be on parole – być na zwolnieniu warunkowym
to be on the loose – być na wolności
to be put on probation – zostać oddany pod nadzór kuratora
to be released on probation – zostać zwolniony z (więzienia) pod nadzorem kuratora
to be serving a life sentence – odbywać karę dożywocia
to be the victim of a crime – być ofiarą przestępstwa
to break the law – złamać prawo
to commit a crime – popełnić przestępstwo
to face criminal charges – mieć postawione zarzuty o popełnienie przestępstwa
to get arrested – zostać aresztowanym
to get bail – otrzymać możliwość wyjścia za kaucją
to go to court – iść do sądu
to have a criminal record – mieć kryminalną kartotekę
to have someone in custody – przetrzymywać kogoś (policja)

to post bail – zapłacić kaucję

10 famous fictional criminals
Jabba The Hutt – seria Gwiezdne Wojny (Star Wars series)
The Joker – seria Batman
Michael Corleone – seria Ojciec Chrzestny (The Godfather series)
Don Vito Corleone – Ojciec Chrzestny (The Godfather)
Freddy Krueger – seria Koszmar z ulicy Wiązów (The Nightmare On Elm Street series)
Norman Bates – Psychoza (Psycho)
Hannibal Lecter – Milczenie owiec (The Silence Of The Lambs)
Tom Ripley – Utalentowany pan Ripley (The Talented Mr. Ripley)
Danny Ocean – seria Ocean’s

Professor James Moriarty – seria Sherlock Holmes

Wybierasz się do kina za granicą? Poznaj przydatne słownictwo związane z kinem z wpisu wyjście do kina.


przestępstwa po angielsku

Przestępcy i przestępstwa po angielsku: przestępstwa dla zysku

Chęć zysku to najbardziej powszechny motyw zbrodni. Przestępstwa finansowe (financial crimes) to zbrodnie przeciwko własności – przejęcie cudzego mienia dla własnej korzyści. Pieniądz może być motywem do popełniania wszelkiego rodzaju przestępstw – z udziałem i bez udziału siły, popełnionych przez jednego kryminalistę, jak i zorganizowaną grupę, wymierzonych przeciwko osobom prywatnym lub państwu.

armed robbery – napad z bronią w ręku
burglary – włamanie
breaking and entering – włamanie
a mugging – rozbój
pickpocketing – kradzież kieszonkowa
poaching – kłusownictwo
ransom – okup
shoplifting – kradzież w sklepie
smuggling – przemyt

theft – kradzież

to break into – włamać się
to loot – grabić
to plunder – plądrować
to steal something – ukraść coś

przestępstwa po angielsku

Przestępcy i przestępstwa po angielsku: przestępstwa niebieskich kołnierzyków

Przestępstwa niebieskich kołnierzyków (blue-collar crimes) to zbrodnie na małą skalę, które przynoszą bezpośrednią korzyść dla winowajcy. Na początku ten termin oznaczał przestępstwa popełnione przez osoby z niższej lub roboczej klasy. Obecnie tak nazywane są przestępstwa, które zwykle powodowane są emocjami takimi jak gniew czy namiętność. To zbrodnie, które powodują szkody dla ludzi lub mienia.

an abduction – uprowadzenie, porwanie
arson – podpalenie
an assault – napad
bullying – zastraszanie
domestic violence – przemoc domowa
dealing drugs – handel narkotykami
drug trafficking – handel narkotykami
a gang – gang
gang-related crimes – przestępstwa gangów
illegal gambling – nielegalny hazard
indecent exposure – obnażanie się w miejscu publicznym
kidnapping – porwanie
loitering – nagabywanie, wałęsanie
prostitution – prostytucja
public nuisance – zakłócanie porządku publicznego
rape – gwałt
sexual assault – napaść na tle seksualnym
solicitation – nagabywanie
stalking – uporczywe nękanie
trespassing – wtargnięcie, bezprawne wkroczenie

vandalism – wandalizm

to abduct someone – uprowadzić kogoś

to kidnap someone – porwać kogoś

Czy wiesz, że?

Określenie “niebieskie kołnierzyki” pochodzi od pracowników fizycznych, którzy nosili niebieskie koszule, aby ukryć wszelkie potencjalne plamy nabyte podczas pracy.


przestępstwa po angielsku

Przestępcy i przestępstwa po angielsku: przestępstwa komputerowe

Przestępstwa komputerowe (cyber crimes) to w tej chwili najbardziej powszechny sposób łamania prawa. Nie tylko są używane jako narzędzie do popełniania innych zbrodni – np. oszustwa czy kradzieży – ale często zwykli użytkownicy Internetu popełniają przestępstwa. Najczęstszym przewinieniem jest oczywiście ściąganie nielegalnej treści.

child pornography – dziecięca pornografia
copyright violation – naruszenie praw autorskich
creating malware – tworzenie złośliwego oprogramowania
cyber terrorism – cyber terroryzm
cyberbullying – zastraszanie przez Internet
cyberstalking – uporczywe nękanie w Internecie
espionage – szpiegostwo
hacking – hakerstwo
identity theft – kradzież tożsamości
illegal sales – nielegalna sprzedaż
slander – oszczerstwo
unauthorized access – nieuprawniony dostęp
wiretapping – podsłuchiwanie

przestępstwa po angielsku

Przestępcy i przestępstwa po angielsku: idiomy

to do time – siedzieć w więzieniu

John did something stupid and now he has to face the consequences. You know what they say: don’t do the crime if you can’t do the time.

John zrobił coś głupiego i teraz musi ponieść konsekwencje. Wiesz co mówią: jeśli nie możesz odsiedzieć wyroku to nie popełniaj przestepstw.

to put someone behind bars – wsadzić za kratki

He is a criminal and he has to be put behind bars.

Jest przestępcą i musi iść do więzienia.

to blow the whistle – podnieść alarm

This corporation was illegally dumping trash for years. It was time to blow the whistle!

Ta korporacja przez lata nielegalnie wyrzucała śmieci. Nadszedł czas by podnieść alarm!

to do a runner – uciec bez płacenia

I don’t have enough money to pay for dinner. Let’s do a runner!

Nie mam wystarczająco dużo pieniędzy żeby zapłacić za kolację. Ucieknijmy bez płacenia!

Czy wiesz, że?

to do a runner = dine and dash

to cook the books – fałszować księgi

I knew there was something wrong with this company’s tax return. They were cooking the books!

Wiedziałam, że było coś nie tak z deklaracją podatkową tej firmy. Oni fałszowali swoje księgi!

to make out like a bandit – obłowić się

They thought that Sara is Taylor Swift so they gave her lots of free stuff and Sara made out like a bandit.

Oni myśleli, że Sara to Taylor Swift więc dali jej dużo darmowych rzeczy i Sara obłowiła się.

a stool pigeon – kapuś

We skipped school last week and Tina told on us. She’s such a stool pigeon.

Zerwaliśmy się ze szkoły w zeszłym tygodniu, a Tina nakablowała na nas. Ona jest takim kapusiem.

take no prisoners – być bezwzględny (dosł. nie brać więźniów)

In business you have to be tough, take no prisoners.

W biznesie musisz być twardy i bezwzględny.

to be on the lam – zwiewać, nawiewać

Lisa’s ex-husband didn’t have money to pay his alimony so he went on the lam.

Były mąż Lisy nie miał pieniędzy, żeby zapłacić alimenty więc uciekł.

to get away with murder – być bezkarnym, uniknąć kary za popełniony czyn

Matt is so charming that he could get away with murder.

Matt jest taki czarujący, że mógłby być bezkarny.

Czy wiesz, że?

Kara śmierci jest legalna w 29 stanach Ameryki. A na śmierć przez powieszenie można zostać skazanym w trzech stanach: Waszyngtonie, New Hampshire i Delaware.

to cover one’s tracks – zacierać za sobą ślady

Our dog chewed up my husband’s shoe but for some reason, we found it under the stairs instead of the hallway. I think the dog was trying to cover his tracks.

Nasz pies pogryzł but mojego męża ale z jakiegoś powodu znaleźliśmy go pod schodami zamiast w przedpokoju. Myślę, że pies próbował zatrzeć za sobą ślady.

to fess up – przyznać się

I know that you ate my yogurt so just fess up!

Wiem, że zjadłaś mój jogurt więc po prostu przyznaj się!

to squeal on – kablować, donosić

They said they wouldn’t bother me anymore if I squealed on my boss.

Powiedzieli, że nie będą mnie więcej dręczyć jeśli doniosę na mojego szefa.

to get off scot-free – wyjść cało, wymigać się od kary

Jim made a critical mistake at work and yet he still managed to get away scot-free.

Jim popełnił poważny błąd w pracy, a jednak udało mu się wymigać od kary.

to face the music – wypić piwo, którego się nawarzyło (dosł. stawiać czoło muzyce)

Listen, you did what you wanted for years but now it’s time to face the music.

Słuchaj, robiłeś co chciałeś przez lata ale nadszedł czas wypić piwo, którego się nawarzyło.

Czy wiesz, że?

USA ma najwięcej więźniów na świecie. Wyprzedza nawet Chiny, które mają cztery razy większa populację.

to get a slap on the wrist – dostać małą karę

I broke a glass at work and they took it out of my paycheck. Jennifer spilled a drink on a customer and she got a slap on the wrist. How is that fair?!

Zbiłam szklankę w pracy i zabrali mi to z pensji. Jennifer wylała napój na klienta i dostała tylko małą karę. W jaki sposób jest to sprawiedliwe?!

to bail someone out – wyciągnąć kogoś z kłopotów

Only a true friend will bail you out at three in the morning.

Tylko prawdziwy przyjaciel wyciągnie cię z kłopotów o trzeciej nad ranem.

crime doesn’t pay – przestępstwo nie popłaca

You hear people say “crime doesn’t pay” but when you see swindlers, who aren’t punished you start to question that.

Słyszysz ludzi mówiących “przestępstwo nie popłaca”, ale gdy widzisz oszustów, którzy nie zostają ukarani to zaczynasz to kwestionować.

to scream bloody murder – wydzierać się wniebogłosy

Stop screaming bloody murder every time you see a cockroach.

Przestać wydzierać się wniebogłosy za każdym razem, gdy zobaczysz karalucha.

partners in crime – wspólnik

Don’t pretend to be innocent – you and I are partners in crime.

Nie udawaj niewiniątka – ty i ja jesteśmy wspólnikami.

The most notorious criminals in American history

Al Capone

Al Capone was a mobster who ruled Chicago during the prohibition-era. His illegal activities included selling illegal booze, gambling, and prostitution. He is known as the mastermind behind the Saint Valentine’s Day Massacre during which seven members of his rival gang were murdered. Surprisingly, he was imprisoned for tax evasion rather than any of his violent crimes.

Al Capone był gangsterem, który rządził Chicago podczas prohibicji. Do jego nielegalnej działalności zaliczało się sprzedaż nielegalnego alkoholu, hazard i prostytucja. Jest znany jako organizator Masakry dnia świętego Walentego podczas której zabito siedmiu członków wrogiego mu gangu. O dziwo został aresztowany z powodu unikania płacenia podatków zamiast za inne jego brutalne zbrodnie.

Jesse James

Jesse James was a bank robber, train robber and the leader of the James-Younger gang. He and his gang were responsible for more than 20 robberies and countless murders. Despite popular belief that he was like Robin Hood – stealing from the rich and giving the poor – there is no evidence of that. James had a bounty on his head and was wanted dead or alive. He was betrayed by his fellow gang members who chose the reward money over loyalty. After his death, James became a legend in the Old West.

Jesse James był złodziejem bankowym, rabusiem pociągów i liderem gangu James-Younger. On i jego gang byli odpowiedzialni za ponad 20 grabieży i niezliczoną ilość morderstw. Pomimo popularnemu poglądowi, że był jak Robin Hood – okradał bogatych i dawał biednym – nie ma na to dowodów. James miał nagrodę wyznaczoną za swoją głowę i był poszukiwany martwy lub żywy. Został zdradzony przez członka swojego gangu, który wybrał pieniądze z nagrody ponad lojalność. Po swojej śmierci stał się legendą na Dzikim Zachodzie.

Ted Kaczynski

Ted Kaczynski was a domestic terrorist responsible for over a dozen bombings. He lived in a remote cabin and led a survivalist lifestyle while rebelling against the government and modern society. He wanted to start a revolution by targeting people involved with modern technology. He was known as the Unabomber because before discovering his identity, the FBI referred to him using the acronym UNABOM (University and Airline Bomber) – he targeted mainly universities and airlines. He was sentenced to eight consecutive life sentences without the possibility of parole.

Ted Kaczynski był krajowym terrorystą odpowiedzialnym za ponad dwanaście zamachów bombowych. Żył w położonej na uboczu chacie i prowadził surwiwalistyczny styl życia w czasie kiedy buntował się przeciwko rządowi i współczesnemu społeczeństwu. Chciał rozpocząć rewolucję przez atakowanie ludzi związanych z nowoczesną technologią. Był znany jako Unabomber ponieważ przed odkryciem jego prawdziwej tożsamości FBI nazywało go akronimem UNABOM (zamachowiec uniwersytetów i linii lotniczych) – głównie atakował uniwersytety i linie lotnicze. Został skazany na osiem następujących po sobie dożywoci bez możliwości zwolnienia warunkowego.

Charles Ponzi

Charles Ponzi was a swindler and con artist. He tricked people into investing millions of dollars by promising them 50% returns within a couple of days. Then, he paid them with money that he got from other investors’. This type of investment fraud was named after him – the Ponzi scheme. He was eventually arrested and spent a couple of years in prison. He went through the last years of his life penniless.

Charles Ponzi był oszustem i naciągaczem. Oszukał ludzi w inwestowanie milionów dolarów dzięki obietnicy 50% zysków w ciągu kilku dni. Następnie płacił im pieniędzmi, które dostał od innych inwestorów. Ten rodzaj finansowego oszustwa został nazwany jego imieniem – schemat Ponziego. Ostatecznie został aresztowany i spędził kilka lat w więzieniu. Resztę życia przeżył bez grosza.

Ted Bundy

Ted Bundy is one of the most famous serial killers in U.S. history. Bundy attacked only women. He pretended to be injured and in need of help to deceive his victims. He was arrested for killing three but confessed to murdering over 30 women. The real number of victims is unknown. Bundy received the death sentence.

Ted Bundy jest jednym z najbardziej znanych seryjnych morderców w historii Stanów Zjednoczonych. Bundy atakował tylko kobiety. Udawał rannego i potrzebującego pomocy, aby oszukać swoje ofiary. Został aresztowany za zabicie trzech, ale przyznał się do zamordowania ponad 30 kobiet. Prawdziwa liczba ofiar jest nieznana. Bundy dostał karę śmierci.

John Wilkes Booth

John Wilkes Booth was an actor who assassinated President Abraham Lincoln. He was a Confederate sympathizer who opposed the abolition of slavery. He and his fellow conspirators plotted to kill the president. After the assassination Booth fled to Maryland, but was tracked down and shot to death. His partners in crime were found and convicted.

John Wilkes Booth był aktorem, który zabił prezydenta Abrahama Lincolna. Był sympatykiem Konfederacji, który sprzeciwiał się zniesieniu niewolnictwa. On i jego towarzysze konspiratorzy knuli zabicie prezydenta. Po zamachu Booth uciekł do Marylandu, ale został wyśledzony i zastrzelony. Jego wspólnicy zostali znalezieni i skazani.

Rozpocznij kurs angielskiego online na platformie ELLA

Add comment

angielski online

Subskrybuj | YouTube