Zacznij się uczyć angielskiego. Zobacz ofertę >
ELLA
Komputery i internet po angielsku

Komputery i internet po angielsku

Komputery i internet po angielsku: wstęp

Komputery i internet po angielsku to tematyka związana z obsługą komputera i internetu. Większość pojęć dotyczących komputera oraz internetu pochodzi z języka angielskiego, dlatego znajomość tego słownictwa jest niezwykle przydatna. Już samo słowo komputer (computer) oraz internet to wyrazy zapożyczone z języka angielskiego – anglicyzmy.

Komputery służą do wykonywania wielu czynności – na komputerze możemy pisać list (to type a letter), słuchać muzyki (to listen to music) czy edytować zdjęcia (to edit images). Dwa główne typy komputerów to komputer osobisty (a PC) oraz laptop. Ponadto, choć bardziej ograniczone w możliwościach, tablet oraz smartfon często zastępują komputer w codziennych czynnościach, takich jak przeglądanie internetu (to browse the internet) za pomocą sieci Wi-Fi.

a laptop – laptop
internet – internet
PC (personal computer) – komputer osobisty
smartphone – smartfon
a tablet – tablet

Wi-Fi – Wi-Fi [czyt. łaj-faj]


Komputery i internet po angielsku

Komputery i internet po angielsku: sprzęt komputerowy

Sprzęt komputerowy (hardware) to elementy fizyczne składające się na komputer. Hardware to niezbędne elementy komputera potrzebne do jego prawidłowego funkcjonowania.

a graphics card – karta graficzna
memory – pamięć
the motherboard – płyta główna
a peripheral – urządzenie peryferyjne
a processor – procesor
RAM – pamięć RAM

a sound card – karta dźwiękowa

to assemble a computer – złożyć komputer

Procesor po angielsku

Procesor to centralna jednostka obliczeniowa komputera, która odpowiada za wykonywanie poleceń. Oto podstawowe słownictwo związane z procesorem.

cache memory – pamięć podręczna
a central processing unit (CPU) – procesor
a chip – układ scalony
a clock cycle – cykl zegara
a clock speed – prędkość zegara procesora
a core – rdzeń
a data bus – magistrala danych
a heat sink – radiator
a microchip – mikroukład
a microprocessor – mikroprocesor
a preprocessor – preprocesor

processor speed – prędkość procesora

Angielski bez problemu kurs językowy ELLA


Komputery i internet po angielsku: oprogramowanie

Oprogramowanie komputerowe (software) to zestaw poleceń, dzięki którym działa komputer. Dwa najważniejsze typy oprogramowania to oprogramowanie systemowe (system software) i oprogramowanie użytkowe (application software).

an app – aplikacja
an application – aplikacja
anti-virus software – oprogramowanie przeciwwirusowe
a database – baza danych
a firewall – zapora sieciowa
freeware – darmowe oprogramowanie
malware – złośliwe oprogramowanie
an operating system – system operacyjny
a spreadsheet – arkusz kalkulacyjny
utility software – oprogramowanie narzędziowe

word processor – edytor tekstu

to install a program – zainstalować program
to uninstall a program – odinstalować program

to make a backup – zrobić kopię zapasową


Komputery i internet po angielsku

Komputery i internet po angielsku: urządzenia peryferyjne

Do komputera możemy podłączyć urządzenia peryferyjne (peripherals), czyli sprzęt nie stanowiący integralnej części komputera. Urządzenia peryferyjne wzbogacają i ułatwiają użytkowanie komputera.

cordless mouse – myszka bezprzewodowa
flash drive – pamięć przenośna, pendrive, pamięć USB
a hard drive (HDD) – twardy dysk
headphones – słuchawki
keyboard – klawiatura
monitor – monitor
a mouse – myszka
a network card – karta sieciowa
a printer – drukarka
a router – ruter
a scanner – skaner
speakers – głośniki

an SSD (Solid State Drive) – dysk półprzewodnikowy

Drukarka po angielsku

Główne typy drukarek to:

an inkjet printer – drukarka atramentowa

a laser printer – drukarka laserowa

Do wykonania wydruku na drukarce potrzebny jest papier i atrament (ink) lub toner.

ink cartridge – wkład z atramentem
paper – papier
print preview – podgląd wydruku
toner cartridge – wkład z tonerem

the paper tray is jammed – zaciął się podajnik papieru


Komputery i internet po angielsku

Komputery i internet po angielsku: elementy ekranu

Elementy takie jak pasek narzędzi (toolbar) czy pasek przewijania (scroll bar) pojawiają się w większości plików oraz stron internetowych, które możemy otworzyć na komputerze. Oto najważniejsze elementy ekranu (screen).

a computer screen – ekran komputera
a cursor – kursor
a desktop – pulpit na komputerze
a file – plik
a folder – katalog
an icon – ikona
interface – interfejs
a menu bar – pasek menu
a screen – ekran
the scroll bar – pasek przewijania, suwak
a sidebar – panel boczny
a split screen – dzielenie ekranu
resolution – rozdzielczość
a taskbar – pasek zadań
toolbar – pasek narzędzi
a touch screen – ekran dotykowy

wallpaper – tapeta


Komputery i internet po angielsku: wykonywane czynności

Komputer to narzędzie, na którym możemy wykonywać wiele czynności. Jakie czynności możemy wykonać na komputerze?

to click here – kliknąć tutaj
to copy text – kopiować tekst
to cut – wycinać
to delete – usunąć
to download (a file) – ściągnąć, pobrać (plik)
to find – znaleźć
to insert – wstawić
to left click – kliknąć lewym klawiszem
to log in – zalogować się
to log out – wylogować się
to open a file – otworzyć plik
to paste – wkleić
to plug in – włączyć do kontaktu
to print – drukować
to redo – ponowić
to restart – uruchomić ponownie
to right click – kliknąć prawym klawiszem
to save – zapisać
to scroll down – przewinąć w dół
to scroll up – przewinąć w górę
to search – szukać
to select – wybrać
to shut down – zamknąć
to sign in – zalogować się
to sign up – stworzyć konto, zapisać się
to switch off – wyłączyć
to switch on – włączyć
to turn off the computer – wyłączyć komputer
to turn on the computer – włączyć komputer
to undo – cofnąć
to unplug – odłączyć od kontaktu

to upload a file – załadować plik

Czy używałeś kiedyś ten sprzęt komputerowy?
a floppy drive – stacja dysków
a CD drive – napęd CD
a floppy disc – dyskietka
a CD (compact disc) – płyta CD

Komputery i internet po angielsku

Komputery i internet po angielsku: klawiatura

Klawiatura w języku angielskim to keyboard, dlatego na przyciski znajdujące się na klawiaturze mówi się keys. Na klawiaturze znajdują się przyciski oznaczone literami, cyframi oraz skrótami. Wiele przycisków jest znana pod angielskimi nazwami, np. enter czy alt. Dla których przycisków warto poznać angielskie nazwy?

& → ampersand, and
→ apostrophe, single quote
* → asterisk
@ → at
` → back quote
\ → backslash
{ } → braces, curly braces (AmE), curly brackets (BrE)
[ ] → brackets (AmE), square brackets (BrE)
^ → carat
( ) → parenthesis (AmE), brackets (BrE)
} → close brace
] → close bracket
) → close parenthesis
: → colon
, → comma
$ → dollar
= → equal
! → exclamation point (AmE), exclamation mark (BrE)
> → greater than
< → less than
→ minus, hyphen
{ → open brace
[ → open bracket
( → open parenthesis
% → percent
| → pipe, bar
+ → plus
# → pound (AmE), number sign, sharp, hash
→ quote
; → semi-colon
/ → slash, forward slash
~ → tilde
_ → underscore
? → question mark
. → period (AmE), dot, full stop (BrE)

arrow key – strzałka
keyboard keys – przyciski klawiatury
space bar – spacja

tab – tabulator

to type – pisać na komputerze
to press Enter – wcisnąć enter

to make a typing error – zrobić błąd w pisowni

Opcje edycji tekstu

Na komputerze mamy wiele rodzajów edytorów tekstów (word processors). Pisząc tekst na komputerze mamy możliwość edycji tekstu na różne sposoby – możemy pogrubić tekst (to bold), przekreślić tekst (to strikethrough), a nawet zmienić czcionkę (to change font). Aby usprawnić pisanie tekstu możemy wykorzystać skrótu klawiaturowe (keyboard shortcuts), które pozwolą nam edytować tekst bez konieczności szukania odpowiednich komend na pasku narzędzi.

bold (ctrl + B) – pogrubienie
font – czcionka
font color – kolor czcionki
font size – rozmiar czcionki
italic (ctrl + I) – kursywa
lower case letters – małe litery
strikethrough (ctrl + shift +X) – przekreślenie
underline (ctrl + U) – podkreślenie

upper case letters (Caps Lock) – duże litery

Nie czekaj! Opanuj angielski do perfekcji dzięki platformie ELLA


Komputery i internet po angielsku

Komputery i internet po angielsku: skróty klawiaturowe

Skróty klawiaturowe ułatwiają nam korzystanie z komputera. W celu skorzystania z danego skrótu wystarczy jednocześnie wcisnąć przycisk ctrl oraz odpowiednią literę bądź znak. Oto podstawowe skróty klawiaturowe (basic keyboard shortcuts).

ctrl + A – zaznacz wszystko
ctrl + C – kopiuj zaznaczony element
ctrl + F – znajdź
ctrl + P – drukuj bieżący dokument
ctrl + T – otwórz nową kartę
ctrl + V – wklej skopiowany element
ctrl + X – wytnij wybrany element
ctrl + “+” – powiększ
ctrl + “-” – pomniejsz
Print Screen (PrtSc) – wykonaj zrzut ekranu

tab – przejdź dalej

Uwaga!

W komputerach firmy Apple przy użyciu skrótów klawiaturowych przycisk ctrl zastępuje Command ⌘, czyli np. Cmd ⌘ + F.


Komputery i internet po angielsku

Komputery i internet po angielsku: multimedia

Komputer oraz internet możemy wykorzystać w celu zapewnienia sobie rozrywki (entertainment). Przez internet możemy ściągnąć grę na telefon (to download a game to a phone) lub oglądać filmy (to watch movies) na serwisach udostępniających filmy.

games – gry
images – obrazy
music – muzyka

video – film

to edit a video/an image – edytować film/zdjęcie
to listen to music – słuchać muzyki
to play a computer game – grać w grę komputerową
to view an image – oglądać zdjęcie

to watch a video/movie – oglądać film

Typy plików

Poszczególne typy plików możemy rozpoznać po rozszerzeniach plików (file extension), takich jak np. .mp3 czy .docx czy .jpeg. Oto rodzaje plików (types of files), które znajdziemy na komputerze.

audio files – pliki audio
image files – pliki graficzne
compressed files – kompresji plików
video files – pliki wideo
text files – pliki tekstowe
data files – pliki danych

executable files – pliki wykonywalne


Komputery i internet po angielsku

Komputery i internet po angielsku: przeglądarka internetowa

Do przeglądania stron internetowych (websites) wykorzystujemy przeglądarki internetowe (web browsers). Oto podstawowe słownictwo potrzebne do obsługi przeglądarki internetowej po angielsku.

address bar – pasek adresu strony internetowej
back button – powrót
a bookmark – zakładka
broadband internet – internet szerokopasmowy
the default web browser – domyślna przeglądarka internetowa
forward button – dalej
hyperlinks – odnośniki
a pop-up window – wyskakujące okienko
refresh button – odśwież
reload button – załaduj ponownie
search engine – wyszukiwarka internetowa
a sitemap – mapa strony
the home button – klawisz Home, przenosi na górę strony internetowej lub dokumentu
a URL (Uniform Resource Locator) – ujednolicony format adresowania zasobów w internecie
a web browser – przeglądarka internetowa
web browser menu – menu przeglądarki

website – strona internetowa

to add to favorites – dodać do ulubionych
to be connected to the internet – być połączonym z internetem
to browse the internet – przeglądać strony internetowe
to disconnect from the internet – odłączyć się od internetu
to save a web page – zapisać stronę internetową
to set your homepage – ustawić stronę główną
to surf the net – surfować po internecie

to use a search engine – użyć wyszukiwarkę internetową

Which web browser do you use? – Której przeglądarki używasz?


Komputery i internet po angielsku

Komputery i internet po angielsku: email

Email, czyli poczta elektroniczna to znany i szybki sposób na wysyłanie listów (to send letters). Serwisy udostępniające pocztę elektroniczną zapewniają możliwość korzystania z danej poczty w ojczystym języku użytkownika, jednak warto też znać angielską wersję podstawowego słownictwa związanego z emailami.

an attachment – załącznik
a draft – kopia robocza
inbox – skrzynka odbiorcza
a mailbox – skrzynka pocztowa
a mailing list – lista mailingowa
new message – nowa wiadomość
outbox – skrzynka nadawcza
spam – niechciana poczta

subject – temat

to forward a message – przekazać wiadomość dalej
to reply – odpowiadać
to send an email – wysłać email

to write an email – napisać email

What’s your email address? – Jaki masz adres email?

Sprawdź jak poprawnie pisać emaile po angielsku w artykule jak napisać email po angielsku.

Czy wiesz, że?

W języku angielskim na symbol “@” nie mówi się małpa (monkey) tylko “at”. Oto jak poprawnie przeczytać adres mailowy:

eve@gmail.com
eve AT gmail DOT com


Komputery i internet po angielsku

Komputery i internet po angielsku: social media

Media społecznościowe (social media) umożliwiają kontakt z osobami z całego świata. Z tego powodu warto jest korzystać z mediów społecznościowych w języku angielskim i poznawać ciekawe osoby (interesting people) z różnych stron świata (various parts of the world).

account – konto
a blog – blog
a blog post – post blogowy
a blogger – bloger, blogerka
comment – komentarz
a follower – obserwujący
a handle – nick
a post – post
a thread – wątek
a username – nazwa użytkownika
a vlog – wideoblog

a webcam – kamerka internetowa

to forget your password – zapomnieć hasło

to reset your password – zresetować hasło


Komputery i internet po angielsku

Komputery i internet po angielsku: idiomy

Oto idiomy, które weszły w użycie wraz z rozwojem technologii.

down time – okres wyłączenia, okres przestoju
This computer program is experiencing some routine down time tonight.

Ten program komputerowy ma jakiś rutynowy okres wyłączenia dziś w nocy.

to unplug – przez jakiś czas nie używać urządzeń elektrycznych (dosł. wyjąć wtyczkę z kontaktu)
Over the weekend I like to unplug from all the social media and just relax.

W weekend lubię odciąć się od wszystkich portali społecznościowych i po prostu zrelaksować się.

bells and whistles – dodatki, gadżety, bajery
Our company’s new homepage has many bells and whistles so it looks great but it takes forever to load.

Nowa strona główna naszej firmy ma dużo bajerów i dodatków więc wygląda świetnie, ale jej wczytywanie zajmuje wieki.

blow a fuse – wściec się (dosł. przepalić bezpiecznik)
My husband blew a fuse when he saw our daughter’s credit card bill.

Mój mąż wściekł się kiedy zobaczył rachunek z karty kredytowej naszej córki.

cog in the machine – cog in the machine – być trybikiem w maszynie, odgrywać nieznaczącą rolę
Working for a corporation makes me feel like a cog in the machine.

Praca w korporacji sprawia, że czuję się jak trybik w maszynie.

cutting edge – najnowsza technika, coś nowatorskiego
Richard’s new laptop is a cutting edge technology.

Nowy laptop Richarda to najnowsza technologia.

Czy wiesz, że?

Aby komputer był tak potężny jak mózg człowieka musiałby wykonywać 38 tysięcy bilionów operacji i mieć 3,584 terabajtów pamięci.

push somebody’s buttons – prowokować, denerwować, irytować
Martin tries to push my buttons to see how far he can go.

Martin próbuje mnie prowokować, żeby zobaczyć jak daleko może się posunąć.

light years ahead – lata świetlne do przodu
This new software is light years ahead of its competition.

To nowe oprogramowanie jest lata świetlne do przodu przed swoją konkurencją.

on the same wavelength – nadawać na tych samych falach, dobrze się rozumieć
From the beginning the two of us were on the same wavelength.

Od początku nasza dwójka nadawała na tych samych falach.

silver surfer – starsza osoba używająca internetu (dosł. srebrny internauta)
After I moved to a different country my grandmother became a real silver surfer in order to keep in touch with me.

Po mojej przeprowadzce do innego kraju moja babcie została prawdziwą użytkowniczką internetu, żeby utrzymać ze mną kontakt.

Rozpocznij kurs angielskiego online na platformie ELLA

angielski online

Subskrybuj | YouTube