Zacznij się uczyć angielskiego. Zobacz ofertę >
ELLA
Opis miasta w języku angielskim

Opis miasta w języku angielskim: przykłady

Pisanie opisu w języku angielskim

Pisanie opisu to bardzo popularna forma sprawdzania umiejętności pisania w języku angielskim. Czy to opis rodziny czy wakacji, uczniowie piszą wiele prac w tym formacie. Kolejnym tematem tego rodzaju prac jest opis miasta w języku angielskim. Przydatne słownictwo oraz konstrukcje do napisania takiego opisu zawarliśmy w artykule opis miasta po angielsku. Teraz jednak powracamy do tego tematu z kilkoma przykładowymi opisami różnych miast.


Opis miasta w języku angielskim

Opis miasta w języku angielskim: Poznań

I come from Poznań, one of the oldest and biggest cities in Poland. I don’t live there anymore, but I still love it very much.

One of my favorite things to do in Poznań is to visit the Old Market Square and witness the famous billy goats’ show at noon. It’s always an exciting moment when these mechanical goats come to life and gently butt their heads together, entertaining both locals and tourists.

Another must-visit place is the National Museum, where you can see a recovered painting by Monet. As an art enthusiast, I love admiring the beautiful brushstrokes and vivid colors that bring the artwork to life.

St. Peter and Paul’s Cathedral Basilica is a magnificent sight to behold. It is not only one of the oldest churches in Poland but also the oldest Polish cathedral. Whenever I visit, I am in awe of its stunning architecture and the peaceful atmosphere inside.

Poznań is a city that never fails to impress me with its charming blend of history, art, and culture. Whether it’s watching the billy goats, admiring Monet’s painting, exploring the cathedral, or experiencing the vibrant theater scene, there is always something exciting to do in my beloved hometown.

Poznań: tłumaczenie

Pochodzę z Poznania, jednego z najstarszych i największych miast w Polsce. Już tam nie mieszkam, ale wciąż bardzo je kocham.

Jedną z moich ulubionych rzeczy do robienia w Poznaniu jest odwiedzanie Starego Rynku i oglądanie słynnego pokazu koziołków, który odbywa się w południe. To zawsze ekscytujący moment, kiedy te mechaniczne kozły ożywają i delikatnie stukają swoimi głowami, bawiąc zarówno mieszkańców, jak i turystów.

Innym miejscem, które trzeba odwiedzić, jest Muzeum Narodowe, gdzie można zobaczyć odzyskany obraz autorstwa Moneta. Jako miłośnik sztuki uwielbiam podziwiać piękne pociągnięcia pędzlem i żywe kolory, które ożywiają dzieło.

Bazylika Katedralna Świętych Apostołów Piotra i Pawła to wspaniały widok, który warto zobaczyć. Jest nie tylko jednym z najstarszych kościołów w Polsce, ale także najstarszą polską katedrą. Za każdym razem, gdy ją odwiedzam, jestem pełen zachwytu nad jej imponującą architekturą i spokojną atmosferą wewnątrz.

Poznań to miasto, które zawsze potrafi mi zaimponować swoim urokiem, łączącym historię, sztukę i kulturę. Bez względu na to, czy to oglądanie koziołków, podziwianie obrazu Moneta czy zwiedzanie katedry zawsze jest coś ekscytującego do zrobienia w moim ukochanym rodzinnym mieście.

TERAZ możesz uczyć się angielskiego nie wychodząc z domu


Opis miasta po angielsku

Opis miasta w języku angielskim: Łódź

I live in Łódź, a cool city with lots of awesome things to see and do. One of my favorite places in Łódź is Piotrowska Street. It’s a lively street with colorful buildings and shops where you can buy yummy ice cream. I love walking there with my friends and trying different flavors.

Another cool place in Łódź is Księży Młyn. It’s an old factory complex that has been turned into a creative space. I visited there with my mom, and we saw beautiful murals painted on the walls. It was like walking through an outdoor art gallery.

One of the famous attractions in Łódź is Manufaktura. It’s a big shopping and entertainment center. I love going there because they have a cool play area with slides and trampolines. I always have so much fun jumping and sliding!

Last weekend, my mom took me to the Orientarium Zoo. It was amazing! I saw so many exotic animals like elephants, crocodiles, and colorful fish. It was like being on a jungle adventure.

We also visited the Film Museum, which was super interesting. We learned about the history of filmmaking and even got to see some old cameras and props from famous movies. It was like stepping into the world of movies.

Łódź: tłumaczenie

Mieszkam w Łodzi, fajnym mieście pełnym wspaniałych rzeczy do zobaczenia i robienia. Jedno z moich ulubionych miejsc w Łodzi to ulica Piotrkowska. To tętniąca życiem ulica z kolorowymi budynkami i sklepami, gdzie można kupić pyszne lody. Uwielbiam spacerować tam z przyjaciółmi i próbować różnych smaków.

Kolejne fajne miejsce w Łodzi to Księży Młyn. To stary kompleks fabryczny, który został przekształcony w przestrzeń kreatywną. Odwiedziłem to miejsce z mamą i zobaczyliśmy piękne malowidła na ścianach. To było jak przechadzanie się po galerii sztuki na świeżym powietrzu.

Jedną ze słynnych atrakcji w Łodzi jest Manufaktura. To duże centrum handlowo-rozrywkowe. Uwielbiam tam chodzić, ponieważ mają fajny plac zabaw ze zjeżdżalniami i trampolinami. Zawsze świetnie się bawię, skacząc i zjeżdżając!

W zeszły weekend mama zabrała mnie do Orientarium Zoo. To było niesamowite! Widziałem tak wiele egzotycznych zwierząt, takich jak słonie, krokodyle i kolorowe ryby. To było jak przeżywanie przygody w dżungli.

Odwiedziliśmy także Muzeum Filmowe, które było super interesujące. Dowiedzieliśmy się o historii tworzenia filmów i nawet zobaczyliśmy stare kamery i rekwizyty ze znanych filmów. To było jak przeniesienie się do świata filmu.


Opis miasta po angielsku

Opis miasta w języku angielskim: Wrocław

I visited Wrocław during my summer vacation. It’s a beautiful city with lots of amazing things to see. One of the first places I went to was Ostrów Tumski, which is an island. It’s a special place because it has many old churches and a beautiful view of the river.

I also went to Market Square, which is the heart of the city. It’s a big square with colorful buildings and a fountain in the middle. There were so many people there, and I enjoyed watching street performers and eating delicious ice cream.

Another interesting place I went to was the Panorama of the Battle of Racławice. It’s a huge painting that shows a historic battle. I felt like I was in the middle of the action!

Lastly, I went to Centennial Hall, which was another amazing place. It’s a big round building with a huge dome. I learned that it was built a long time ago to host big exhibitions, concerts, and sporting events. I felt so small standing next to it!

I had an unforgettable time in Wrocław, and I can’t wait to visit again and explore more of this beautiful city.

Wrocław: tłumaczenie

Podczas wakacji odwiedziłam Wrocław. To piękne miasto z wieloma niesamowitymi atrakcjami. Jednym z pierwszych miejsc, które odwiedziłam, był Ostrów Tumski, który jest wyspą. To wyjątkowe miejsce ze względu na wiele starych kościołów i piękny widok na rzekę.

Odwiedziłam również Rynek, który jest sercem miasta. To duży plac z kolorowymi budynkami i fontanną pośrodku. Było tam tak wiele osób, a ja dobrze się bawiłam oglądając artystów ulicznych i jedząc pyszne lody.

Innym interesującym miejscem, które odwiedziłam, była Panorama Bitwy pod Racławicami. To ogromny obraz przedstawiający historyczną bitwę. Czułam się jakbym była w samym środku akcji!

Na koniec, odwiedziłam Halę Stulecia, kolejne niesamowite miejsce. To duży, okrągły budynek z ogromną kopułą. Dowiedziałam się, że został zbudowany dawno temu, aby organizować w nim wystawy, koncerty i wydarzenia sportowe. Czułam się bardzo malutka obok niego!

Miałam niezapomniany czas we Wrocławiu i nie mogę się doczekać, aby tam wrócić i odkrywać więcej tego pięknego miasta.


Opis miasta w języku angielskim

Opis miasta w języku angielskim: Boston

Boston is one of the oldest cities in the United States and you can definitely feel that when walking around the city – especially if you decide to follow the Freedom Trail. The Freedom Trail is a path leading through downtown Boston and all of the most important sites of the American Revolution. Along the trail, among the important landmarks, you will find The Old State House and the Old North Church where two lanterns were hung to signalize that the British would be arriving by sea.

If you’re a baseball fan, you can’t forget about Fenway Park, the home of the Boston Red Sox. For sports enthusiasts, Fenway Park stands as a revered temple of baseball.

During the summertime, you can have a picnic at Boston Common, the oldest park in the city. And if you happen to be in Boston during the winter, you can go ice skating at the Boston Common Frog Pond.

The local cuisine in Boston is heavily based on seafood, with clam chowder being a local favorite. Though many people swear by Maine lobster rolls, they taste just as good in Boston too. What might be a surprise is the popularity of cannolis in Boston. These cream-filled pastries are a must when visiting Boston.

Boston: tłumaczenie

Boston to jedno z najstarszych miast w Stanach Zjednoczonych, a tę historię można odczuć podczas spaceru po mieście – zwłaszcza jeśli zdecydujesz się podążać Szlakiem Wolności. Freedom Trail to trasa prowadząca przez centrum Bostonu, do najważniejszych miejsc związanych z Rewolucją Amerykańską. Wzdłuż szlaku, wśród ważnych zabytków, znajdziesz Stary Pałac Stanowy i Stary Kościół Północny, gdzie wisiały dwie latarnie sygnalizujące przybycie Brytyjczyków drogą morską.

Jeśli jesteś fanem baseballu, nie możesz zapomnieć o Fenway Park, domu Boston Red Sox. Dla miłośników sportu Fenway Park stanowi czczone sanktuarium baseballu.

W okresie letnim możesz zorganizować piknik w Boston Common, najstarszym parku w mieście. A jeśli zdarzy ci się być w Bostonie zimą, możesz wybrać się na łyżwy na stawie Frog Pond w Boston Common.

Miejscowa kuchnia w Bostonie opiera się głównie na owocach morza, a zupa małżowa jest lokalnym ulubieńcem. Chociaż wielu ludzi wierzy że bułki z homarem z Maine (są najlepsze), to w Bostonie smakują równie dobrze. Co może być zaskoczeniem, to popularność cannoli w Bostonie. Te nadziewane kremem ciasteczka są obowiązkowym punktem wizyty w Bostonie.

Rozpocznij kurs angielskiego online na platformie ELLA

angielski online

Subskrybuj | YouTube