Zacznij się uczyć angielskiego. Zobacz ofertę >
ELLA
Opis miasta po angielsku

Opis miasta po angielsku

Jak napisać opis miasta po angielsku?

Opis miasta po angielsku to popularny temat na pracę domową na różnych etapach nauki angielskiego. Aby napisać ciekawy opis warto zastosować przymiotniki (adjectives) do opisywania różnych miejsc znajdujących się w mieście (city). Miasto to duża przestrzeń dlatego przy tworzeniu opisu mamy dużo możliwości, co zawrzeć w takim opisie. Opisując miasto możemy napisać o charakterystycznych obiektach (landmarks) w mieście, o ciekawych zajęciach (interesting activities) które można robić w danym mieście lub o rzeczach z których miasto słynie (is famous for).

Przydatne słownictwo do opisu miasta po angielsku

Opis miasta po angielsku można zacząć od ustalenia naszego związku z miastem. Jeśli mieszkamy w opisywanym mieście to możemy zacząć nasz opis od zwrotu I live in…, czyli mieszkam w…. Jeśli chcemy opisać nasze miasto rodzinne w którym już nie mieszkamy to możemy użyć zwrotu I come from…, czyli pochodzę z… Do wprowadzenia do opisu jakichś elementów miasta użyjemy konstrukcji There is/are.

Boston is located in the USA. – Boston mieści się w Stanach Zjednoczonych.
I come from a small town. – Pochodzę z małego miasta.
I live in a big city. – Mieszkam w dużym mieście.
I live in the city center. – Mieszkam w centrum miasta.
It’s the capital of Poland. – To stolica Polski.
There are many historical sites here. – Jest tu wiele miejsc historycznych.

There is a famous park. – To jest słynny park.

Aby pomóc czytelnikowi znaleźć opisywane miasto możemy wskazać jego lokalizację. Jeśli miasto znajduje się niedaleko jakieś naturalnego obszaru, to możemy powiedzieć na przykład że miasto znajduję się w górach (in the mountains) albo przy morzu (by the sea).

by the sea – przy morzu
in the center of Poland – w centrum Polski
in the east of Poland – na wschodzie Polski
in the mountains – w górach
in the north of Poland – na północy Polski
in the south of Poland – na południu Polski
in the west of Poland – na zachodzie Polski

on the coast – na wybrzeżu


Opis miasta po angielsku

Angielskie przymiotniki w opisie miasta

Najważniejszą częścią mowy używaną w opisach jest przymiotnik. Przymiotniki używamy aby określić cechy danego miejsca. Często stosowane przymiotniki w opisie miasta to stary (old), historyczny (historical) i słynny (famous).

beautiful – piękne
big – duże
crowded – zatłoczone
famous – słynne
favorite (AmE) – ulubione
favourite (BrE) – ulubione
green – zielone
historical – historyczne
important – ważne
interesting – interesujące
modern – nowoczesne
old – stare
perfect – idealne
safe – bezpieczne
small – małe

well-known – dobrze znane

Angielski bez problemu kurs językowy ELLA


Opis miasta w języku angielskim

Miejsca w mieście po angielsku

Opis miasta po angielsku musi przedstawiać miejsca w danym mieście. Jeśli piszemy opis swojego miasta, możemy zawrzeć lokalizacje, które są nam bliskie, jak szkoła (school) czy budynek (building) w którym mieszkamy. Jeśli tworzymy ogólny opis miasta to warto zawrzeć w takim opisie słynne miejsca, które każdy rozpozna, jak na przykład ratusz (town hall) lub park narodowy (national park).

an airport – lotnisko
an aquarium – akwarium
an art gallery – galeria sztuki
a botanical garden – ogród botaniczny
a building – budynek
a bus station – dworzec autobusowy
a castle – zamek
a church – kościół
a city center – centrum
a landmark – punkt orientacyjny, charakterystyczny obiekt
a memorial – miejsce pamięci pomnik
a monument – pomnik, monument
a museum – muzeum
a national park – park narodowy
an opera house – opera
a park – park
a planetarium – planetarium
a shopping center (AmE) – centrum handlowe
a shopping centre (BrE) – centrum handlowe
a skyscraper – wieżowiec, drapacz chmur
a statue – posąg
a street – ulica
a suburb – przedmieście
a subway (AmE) – metro
a theater (AmE) – teatr
a theatre (BrE) – teatr
a tourist destination – cel wycieczek turystycznych
a town hall – ratusz
a underground (BrE) – metro
a university – uniwersytet
a view – widok

a zoo – zoo

Po więcej słówek udaj się do artykułu miejsca w mieście po angielsku.


Opis miasta w języku angielskim

Opis miasta po angielsku: Warszawa

I live in the capital of Poland, Warsaw. Warsaw is located in the center of Poland. This is the largest city in Poland. Nearly 2 million people live here. With so many residents, Warsaw has a lot to offer. The city also has the only subway in the country.

I really like my city, because there are many interesting places to see. One of my favorite places is Lazienki Park, the biggest park in Warsaw. It’s a great place to relax and enjoy nature. I like nature so I often visit the zoo or explore one of the many parks scattered throughout the city. I also like to take a walk along the Vistula River and admire the skyline filled with skyscrapers. Every year, new ones are being built.

Warszawa: tłumaczenie

Mieszkam w stolicy Polski, Warszawie. Warszawa znajduje się w centrum Polski. To największe miasto w Polsce. Mieszkają tutaj prawie 2 miliony ludzi. Z taką liczbą mieszkańców, Warszawa ma wiele do zaoferowania. Miasto ma również jedyne metro w kraju.

Naprawdę lubię moje miasto, ponieważ jest tutaj wiele interesujących miejsc do odwiedzania. Jednym z moich ulubionych miejsc są Łazienki, największy park w Warszawie. To wspaniałe miejsce, aby się zrelaksować i cieszyć się naturą. Ponieważ lubię naturę, często odwiedzam zoo lub zwiedzam jeden z wielu parków rozsianych po całym mieście. Lubię również spacerować wzdłuż rzeki Wisły i podziwiać panoramę miasta wypełnioną wieżowcami. Każdego roku powstają nowe.


Opis miasta po angielsku

Opis miasta po angielsku: Kraków

Krakow, located in the south of Poland, is renowned for its Old Town. One of its captivating legends involves a dragon that supposedly dwelled beneath Wawel Castle. As the story goes, the dragon terrorized the city until a clever shoemaker defeated it by feeding it a sheep stuffed with sulfur. Today, a statue of the Wawel Dragon stands near the castle, commemorating this mythical tale. Visitors are fascinated by the statue, which periodically spews real fire, bringing the legend to life. In addition to this enchanting folklore, Krakow’s Old Town boasts architectural wonders, such as Wawel Castle and the historic Market Square.

Wawel Castle, a must-visit landmark, is located on a hill overlooking the Vistula River. Its majestic architecture and rich history make it a true gem. Another iconic attraction is the Sukiennice, the oldest shopping center in Poland, located in Market Square. Inside, there is an array of crafts and souvenirs to take home as cherished mementos.

Kraków: tłumaczenie

Kraków, znajdujący się na południu Polski, jest znany ze swojego Starego Miasta. Jedna z jego fascynujących legend mówi o smoku, który rzekomo zamieszkiwał pod Zamkiem Wawelskim. Według opowieści, smok terroryzował miasto, aż do czasu, gdy sprytny szewc pokonał go, karmiąc go baranem wypełnionym siarką. Dziś, w pobliżu zamku, stoi pomnik Smoka Wawelskiego, upamiętniający tę mityczną opowieść. Odwiedzający są zafascynowani tym pomnikiem, który okresowo zieje prawdziwym ogniem, ożywiając legendę. Oprócz tej urokliwej legendy, Stare Miasto w Krakowie posiada także architektoniczne cuda, takie jak Zamek Wawelski i historyczny Rynek Główny.

Zamek Wawelski, obowiązkowy punkt do odwiedzenia, znajduje się na wzgórzu, z widokiem na rzekę Wisłę. Jego majestatyczna architektura i bogata historia sprawiają, że jest to prawdziwy klejnot. Inną kultową atrakcją są Sukiennice, najstarsze centrum handlowe w Polsce, usytuowane na Rynku Głównym. Wewnątrz można znaleźć szeroki wybór rękodzieł i pamiątek, które można zabrać do domu jako drogocenne wspomnienia.

Po więcej opisów miasta udaj się do artykułu opis miasta w języku angielskim: przykłady.

Rozpocznij kurs angielskiego online na platformie ELLA

angielski online

Subskrybuj | YouTube