Zacznij się uczyć angielskiego. Zobacz ofertę >
ELLA
Kontynenty po angielsku

Kontynenty po angielsku

Kontynenty po angielsku: wstęp

Kontynenty po angielsku to continents. Słowo kontynent pochodzi od łacińskiego terra continens, co oznacza ciągły kawałek ziemi (a continuous pieces of land). Najczęściej wymienia się siedem kontynentów (seven continents), ale niektóre modele nauczania wymieniają sześć lub pięć kontynentów. Zmniejszenie ilość kontynentów jest spowodowane liczeniem obu Ameryk razem, bez podziału na północną i południową część oraz poprzez połączenie Europy z Azja w Eurazję (Eurasia).

Czy nazwy kontynentów po angielsku piszemy z wielkiej litery?

Tak, nazwy kontynentów to nazwy własne (proper nouns) dlatego piszemy je z dużej litery.

Europe

europe

Poznaj więcej zasad dotyczących pisowni wielkiej litery z wpisu Kiedy używamy wielkiej litery w języku angielskim?

Nazwy kontynentów po angielsku

Kontynenty po angielsku to:

Africa – Afryka
Antarctica – Antarktyda
Asia – Azja
Europe – Europa
North America – Północna Ameryka
Australia – Australia

South America – Południowa Ameryka

Nazwy mieszkańców kontynentów również piszemy wielką literą. Osoby pochodzące z poszczególnych kontynentów to:

an African – Afrykanin, Afrykanka
an Asian – Azjata, Azjatka
an Australian – Australijczyk, Australijka
a European – Europejczyk, Europejka
a North American – mieszkaniec/ka Ameryki Północnej

a South American – mieszkaniec/ka Ameryki Południowej

Samo słowo American możemy przetłumaczyć jako Amerykanin, Amerykanka.

Jak nazywa się mieszkaniec Antarktydy?

Z powodu bardzo niskich temperatur na Antarktydzie nie ma stałych mieszkańców, dlatego nie ma nazwy dla osoby pochodzącej z Antarktydy. Jednak hipotetycznie, opierając się na sposobie tworzenia nazw mieszkańców, osoba pochodzącą z Antarktydy mogłaby się nazywać Antarctican.

Kontynenty po angielsku: przymiotniki

Przymiotniki pochodzące od nazw kontynentów wyglądają jak nazwy mieszkańców. Jedyny sposób na odróżnienie przymiotnika od nazwy mieszkańca to zidentyfikowanie jaka to część mowy. Nazwy mieszkańców to rzeczowniki, a przed rzeczownikami policzalnymi stawiamy przedimki.

a European – Europejczyk, Europejka

European – europejski

Adam is a European.

Adam jest Europejczykiem.

This car is European.

Ten samochód jest europejski.

This is a European car.
To jest europejski samochód.

(Przymiotniki określają rzeczowniki, a więc w zdaniu możemy je znaleźć obok rzeczownika.)

A European czy an European?

Przedimki a oraz an stawiamy przed rzeczownikami policzalnymi w liczbie pojedynczej. To, który przedimek stawiamy przed danym rzeczownikiem zależy od dźwięku od jakiego zaczyna się dany rzeczownik. Przedimek a stawiamy przed wyrazami zaczynającymi się od dźwięku spółgłoski, a przedimek an przed wyrazami zaczynającymi się od dźwięku samogłoski. W języku angielskim European wymawiamy jako /ˌjʊrəˈpiːən/ w amerykańskim angielskim (zapis fonetyczny European w brytyjskim angielskim to /ˌjʊərəˈpiːən/). Oznacza to, że ten rzeczownik zaczyna się od spółgłoski “j”, a nie od samogłoski “e” jak to wynika z zapisu literowego. W takim razie zgodnie z zasadami przed European stawiamy przedimek a.

a European

an European

Skąd pojawiają się pomyłki w użyciu przedimków? Otóż wynikają one ze stosowania uproszczonej reguły stawiania przedimków. Wiele osób uczących się języka angielskiego uczy się błędnie, że przedimek a stawia się przed wyrazami zaczynającymi się od spółgłoski, a przedimek an przed wyrazami zaczynającymi się od samogłoski. Taka uproszczona reguła sprawdza się w większości wypadków, jednak tak jak to widać na przykładzie European w języku angielskim istnieją wyrazy, które wymawia się inaczej niż to wynika z zapisu literowego.

Przymiotniki pochodzące od nazw kontynentów po angielsku to:

African – afrykański
Asian – azjatycki
Australian – australijski
European – europejski
North American – północnoamerykański
South American – południowoamerykański

Antarctic – antarktyczny

Zauważmy, że w języku angielskim przymiotniki pochodzące od nazw kontynentów są pisane z wielkiej litery, natomiast w języku polskim są pisane z małej litery.

Rozpocznij kurs angielskiego online na platformie ELLA

angielski online

Subskrybuj | YouTube