Zacznij się uczyć angielskiego. Zobacz ofertę >
ELLA
fruit czy fruits

Fruit czy fruits

Jak powiedzieć “owoce” w języku angielskim?

Fruit czy fruits – która forma jest prawidłowa? Otóż obydwie formy są prawidłowe. Fruit oraz fruits to dwa sposoby na powiedzenie “owoce” w języku angielskim, ale różnią się one nieco znaczeniowo, o czym za chwilę. Fruit jest rzeczownikiem zarówno policzalnym, jak i niepoliczalnym. Rzeczownik policzalny to taki, który da się policzyć – ma on zarówno liczbę pojedynczą, jak i mnogą. W tym wypadku, liczbę mnogą od fruit tworzymy poprzez dodanie końcówki -s, czyli fruits. Natomiast rzeczownik niepoliczalny to taki, którego nie da się policzyć. W tym przypadku do fruit nie dodajemy żadnej końcówki.

Kiedy używać fruit?

Fruit w znaczeniu “owoce” używamy, gdy mówimy ogólnie o owocach jako o niepodzielnej grupie żywności.

You should eat fresh fruit every morning.

Powinieneś/powinnaś jeść świeże owoce każdego ranka.

Buy some fruit.

Kup jakieś owoce.

Would you like some fruit salad?

Czy chciał(a)byś trochę sałatki owocowej?


Kiedy używać fruits?

Jeśli chcemy podkreślić, że mówimy o różnych typach owoców, wtedy używamy fruits.

My favorite fruits are pears and apples.

Moje ulubione owoce to gruszki i jabłka.

I put cherries, raspberries and other fruits into my pie.

Do mojego ciasta dodaje wiśnie, maliny oraz inne owoce.

There are many different kinds of fruits in the supermarket.

W supermarkecie jest wiele różnych rodzajów owoców.

Formy fruits użyjemy również, gdy mówimy o tej części rośliny w której są nasiona.

This bush has a lot of red fruits.

Ten krzak ma wiele czerwonych owoców.

Sprawdzony kurs angielskiego ELLA


fruit czy fruits

Wyrażenia z fruits

Oto wyrażenia w których używamy formy fruits.

the fruits of someone’s labor (AmE) – owoce czyjejś pracy
the fruits of someone’s labour (BrE)- owoce czyjejś pracy
Did you see the fruits of our labor?

Czy widziałeś/aś owoce naszej pracy?

the fruits of the earth – płody ziemi
This place overflows with the fruits of earth.

To miejsce jest przepełnione płodami ziemi.

the fruits of… – owoce… (rezultaty jakiś działań)
Come here and look at the fruits of my hard work.

Chodź tu i zobacz owoce mojej ciężkiej pracy.

Wyrażenia z fruit

Oto wyrażenia w których używamy formy fruit.

in fruit – w okresie owocowania
The trees are in fruit.

Drzewa są w okresie owocowania.

bear fruit – przynieść efekty
My hard work finally bore fruit.

Moja ciężka praca w końcu przyniosła korzyści.

Wyrażeniach z fruit i fruits

W niektórych wyrażeniach można wykorzystać zarówno formę fruit, jak i fruits.

a bowl of fruit(s) – miska owoców
Look at this ugly painting of a bowl of fruit.

Spójrz na ten brzydki obraz miski owoców.

I put many different types of fruits in this bowl of fruits.

Włożyłem/am wiele różnych typów owoców do tej miski owoców.

citrus fruit(s) – cytrusy
Do you like citrus fruit?

Lubisz owoce cytrusowe?

Which citrus fruits do you like better? Grapefruits or oranges?

Które owoce cytrusowe lubisz bardziej? Grejpfruty czy pomarańcze?

dried fruit(s) – suszone owoce
I added dried fruit to my pie.

Dodałem/am suszonych owoców do mojego ciasta.

I often eat a yogurt with a variety of dried fruits.

Często jem jogurt z rozmaitymi suszonymi owocami.

fruit(s) basket – kosz owoców
Can you send a fruit basket to her?

Czy możesz wysłać jej kosz owoców?

How many types of fruits are in this fruits basket?

Ile rodzajów owoców jest w tym koszu owoców?

fruit(s) juice – sok owocowy
I always drink fruit juice in the morning

Zawsze pije sok owocowy rano.

My fruits juice contains bananas, strawberries and mangoes.

Mój sok owocowy zawiera banany, truskawki i mango.

Rozpocznij kurs angielskiego online na platformie ELLA

angielski online

Subskrybuj | YouTube