Zacznij się uczyć angielskiego. Zobacz ofertę >
ELLA
kierunki świata po angielsku

Kierunki świata po angielsku

Kierunki świata po angielsku: wstęp

Kierunki świata po angielsku to north, south, east i west. Jak rozpoznać strony świata? Za pomocą GPS (Global Positioning System) lub kompasu (a compass). Jeśli nie mamy dostępu do żadnych z tych urządzeń możemy zorientować się w terenie obserwując pozycję słońca – wschód i zachód słońca (sunrise and sunset). A w nocy możemy określić kierunki geograficzne używając gwiazd – Gwiazda Polarna (Polaris) zwana również North Star pomoże nam znaleźć północ, a Krzyż Południa (Southern Cross) wskaże nam południe.


kierunki świata po angielsku

Kierunki świata po angielsku: kierunki geograficzne

Mamy cztery główne kierunki geograficzne: północ (north), południe (south), wschód (east) i zachód (west). Na kompasie są zaznaczone skrótami pochodzącymi od pierwszych liter każdego kierunku – NSEW.

N – north – północ
S – south – południe
E – east – wschód

W – west – zachód

NE – northeast – północny wschód
SE – southeast – południowy wschód
NW – northwest – północny zachód

SW – southwest – południowy zachód

Czy kierunki świata po angielsku piszemy z wielkiej litery?

Kierunki geograficzne piszemy z małej litery. Używamy wielkiej litery, gdy kierunek jest częścią nazwy własnej.

Africa is south of Europe.

Afryka leży na południe od Europy.

What’s South Africa known for?

Z czego znana jest Republika Południowej Afryki?

Poznaj więcej zasad dotyczących pisowni wielkiej litery w języku angielskim.


kierunki świata po angielsku

Kierunki świata po angielsku: użycie

Kierunki geograficzne north, south, east, west możemy stosować jako rzeczowniki, przymiotniki lub przysłówki. Natomiast northern, southern, eastern oraz western to zawsze przymiotniki.

northern – północny
southern – południowy
eastern – wschodni

western – zachodni

I live in the northern part of New York.

Mieszkam w północnej części Nowego Jorku.

I live in the north part of New York.
Mieszkam w północnej części Nowego Jorku.

(north użyty jako przymiotnik)

I live north of New York.
Mieszkam na północ od Nowego Jorku.

(north użyty jako przysłówek)

I live in the north of New York.
Mieszkam na północy Nowego Jorku.

(north użyty jako rzeczownik)


kierunki świata po angielsku

Kierunki świata po angielsku: wyrażenia

W zależności jakiego przyimka użyjemy w zdaniu znaczenie tego zdania się zmieni. Ważne jest, żeby znać różnicę między nimi. Oto często stosowane wyrażenia, które można użyć z każdym kierunkiem świata.

to the south – na południe

The USA is located to the south of Canada.

USA znajduje się na południe od Kanady.

south of – na południe od

The USA is south of Canada.

USA leży na południe od Kanady.

on the south… (coast, side etc.) – na południowym…

New York is located on the east coast of the United States.

Nowy Jork znajduje się na wschodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych.

in the south vs in the South

in the south – na południu

I live in the south of the USA.
Mieszkam na południu Stanów Zjednoczonych.

Mała litera sugeruje, że mamy na myśli południową stronę Stanów Zjednoczonych.

I live in the South.
Mieszkam na Południu.

Tutaj z kolei, używając wielkiej litery sugerujemy cały region południowych Stanów Zjednoczonych.

I live in the East.
Mieszkam na Wschodzie.

Użycie wielkiej litery tutaj może oznaczać, że mieszkamy na wschodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych lub we wschodniej Europie lub w krajach wschodnich takich jak Chiny czy też Japonia.

Kiedy więc używamy wielkiej litery a kiedy małej? Jeśli mówimy o obszarze geograficznym, wtedy dana nazwa jest nazwą własnę, a więc jest pisana z dużej litery. Jeśli mamy na myśli kierunek, wtedy używamy małej litery. Oto jak The New York Times pisze o południowych Włoszech:

“The economic gap between the rich industrialized north and the poor, more agrarian south has widened in recent years. Unemployment in the south as a whole has gone from 18.7 percent in 1993 to 21.4 percent in July 1996, while joblessness in northern Italy at midyear was only about 6.2 percent.”

Source:
https://www.nytimes.com/1996/11/15/world/north-south-divide-in-italy-a-problem-for-europe-too.html

Rozpocznij kurs angielskiego online na platformie ELLA

2 komentarze

angielski online

Subskrybuj | YouTube