Zacznij się uczyć angielskiego. Zobacz ofertę >
ELLA
piosenki dla dzieci

Piosenki dla dzieci po angielsku

Piosenki dla dzieci po angielsku: wstęp

Piosenki dla dzieci po angielsku to zarazem świetna rozrywka, jak i sposób na rozwój dziecka. Śpiewanie dzieciom i z dziećmi piosenek dla dzieci po angielsku rozwija ich zdolności komunikacyjne. Piosenki osłuchują dzieci z językiem, pomagają uczyć myślenia słowami i rozwijają koncentrację. Ponadto śpiew ma pozytywny wpływ na emocje dziecka – kołysanka je uspokaja, a zabawne utwory dodają mu energii i sprawiają radość.


piosenki dla dzieci

Piosenki dla dzieci po angielsku: The Alphabet Song

Jedną z najbardziej znanych piosenek dla dzieci po angielsku jest piosenka alfabetyczna. Nie wiadomo kto jest jej autorem, ale w 1835 roku Charles Bradlee zastrzegł sobie prawa autorskie do niej pod nazwą „ABC, niemiecka atmosfera z wariacją na flet i łatwym akompaniamencie pianina” (The A.B.C., a German air with variations for the flute with an easy accompaniment for the piano forte). W odróżnieniu od innych krajów angielskojęzycznych, w Stanach zjednoczonych „z” jest wymawiane jako „zi”, dlatego istnieją różne wersje tekstu, które uwzględniają tę różnicę. Oto amerykańska wersja:

A-B-C-D-E-F-G
H-I-J-K-LMNOP
Q-R-S
T-U-V
W-X
Y and Z
Now I know my A-B-Cs
next time won’t you sing with me.

Znam już moje ABC
następnym razem zaśpiewaj ze mną.

A-B-C-D-E-F-G
H-I-J-K-LMNOP
Q-R-S
T-U-V
W-X
Y and Z
Now I know my A-B-Cs
Tell me what you think of me.

Znam już moje ABC
powiedz co o mnie myślisz.

Chcesz przesłuchać tę piosenkę? Kliknij TU. A może chcesz poznać alfabet po angielsku?


piosenki dla dzieci

Piosenki dla dzieci po angielsku: I’m a Little Teapot

„Jestem małym imbryczkiem” to piosenka autorstwa George’a Harolda Sandersa i Clarence’a Z. Kelley’ego, opublikowana w 1939 roku. Clarence Kelly wraz z żoną prowadził szkołę tańca dla dzieci. Jednak młodsze dzieci miały problem z zapamiętaniem nawet najprostszych choreografii z repertuaru szkoły. Dlatego Clarence wraz ze swoim przyjacielem, Georgem Sandersem postanowili stworzyć łatwą do nauczenia się piosenkę wraz choreografią do niej. Zatytułowali ją „Imbryczkowa piosenka” (The Teapot Song), która jest bardziej znana jako „Jestem małym imbryczkiem”, a taniec nazwali „Imbryczkowym przechyleniem” (The Teapot Tip).

I’m a little teapot,
Short and stout,
Here is my handle
Here is my spout
When I get all steamed up,
Hear me shout,
Tip me over and pour me out!

Jestem małym imbryczkiem,
niskim i tęgim,
tutaj jest moja rączka
tutaj jest mój dziobek
kiedy zaparuje,
usłysz mój krzyk,
przechyl mnie i nalewaj!

I’m a very special teapot,
Yes, it’s true,
Here’s an example of what I can do,
I can turn my handle into a spout,
Tip me over and pour me out!

Jestem wyjątkowym imbryczkiem,
tak to prawda,
oto przykład tego, co potrafię,
mogę zamienić moją rączkę w dziobek,
przechyl mnie i nalewaj!

Czy wiesz, że?

Piosenki dla dzieci po angielsku to świetne narzędzie do nauki języka angielskiego! Dzięki nim dzieci uczą się nowych słówek, wyrażeń, wymowy, a przy tym mają dużo zabawy. Chcesz posłuchać “I’m a Little Teapot”? Wejdź TU.


piosenki dla dzieci

Piosenki dla dzieci po angielsku: Twinkle, Twinkle, Little Star

Piosenka „Migocz, migocz mała gwiazdko” powstała na podstawie wiersza Jane Taylor „Gwiazda” (The Star) i jest śpiewana do melodii z francuskiej piosenki “Ah! vous dirai-je, maman”.

Twinkle, twinkle, little star,
How I wonder what you are!
Up above the world so high,
Like a diamond in the sky.

Migocz, migocz mała gwiazdko,
jak ja się zastanawiam czym ty jesteś!
Tak wysoko nad światem,
jak diament na niebie.

When this blazing sun is gone,
When he nothing shines upon,
Then you show your little light,
Twinkle, twinkle, through the night.

Kiedy nie ma gorącego słońca,
kiedy na nic nie błyszczy,
wtedy pokazujesz swoje małe światło,
migocz, migocz przez noc.

Then the traveller in the dark
Thanks you for your tiny spark;
He could not see where to go,
If you did not twinkle so.

Wtedy podróżnik w ciemności
dziękuję ci za twoją maleńką iskrę;
nie mógłby zobaczyć gdzie iść,
gdybyś nie migotała.

In the dark blue sky you keep,
And often through my curtains peep,
For you never shut your eye
Till the sun is in the sky.

Utrzymujesz ciemne, niebieskie niebo,
i często zaglądasz przez moje zasłony,
bo nigdy nie zamykasz oczu
aż do czasu gdy słońce jest na niebie.

As your bright and tiny spark
Lights the traveller in the dark,
Though I know not what you are,
Twinkle, twinkle, little star.

Twoja jasna i maleńka iskra,
oświetla podróżnika w ciemności,
choć nie wiem czym jesteś,
migocz, migocz mała gwiazdko.

Jeśli chcesz wysłuchać piosenki “Twinkle, Twinkle, Little Star” kliknij TU.


piosenki dla dzieci

Piosenki dla dzieci po angielsku: Hush Little Baby

„Cichutko małe dzieciątko” to kołysanka, która najprawdopodobniej powstała w południowych Stanach Zjednoczonych Ameryki, choć autor jest nieznany. Jest wiele wersji tej piosenki, a oto jedna z nich:

Hush, little Baby, don’t say a word,
Mama’s gonna buy you a Mockingbird.

Cichutko małe dzieciątko, nic nie mów,
mama kupi ci przedrzeźniacza.

And if that mockingbird don’t sing,
Mama’s gonna buy you a diamond ring.

A jeśli ten przedrzeźniacza nie będzie śpiewał,
to mama kupi ci diamentowy pierścionek.

And if that diamond ring turns brass,
Mama’s gonna buy you a looking glass.

A jeśli ten diamentowy pierścionek zamieni się w mosiądz,
to mama kupi ci lusterko.

And if that looking glass gets broke,
Mama’s gonna buy you a billy goat,

A jeśli to lusterko się zbije,
to mama kupi ci kozła.

And if that billy goat get cross,
Mama’s gonna buy you a rocking horse.

A jeśli ten kozioł się rozgniewa,
to mama kupi ci konia na biegunach.

And if that rocking horse turns over,
Mama’s gonna buy you a dog named Rover.

A jeśli ten koń na biegunach się przewróci,
to mama kupi ci psa imieniem Rover.

And if that dog named Rover won’t bark,
Mama’s gonna buy you a horse and a cart.

A jeśli ten pies imieniem Rover nie będzie szczekać,
to mama kupi ci konia i wóz.

And if that horse and cart fall down,
You’ll still be the sweetest little baby in town.

A jeśli ten koń i wóz się przewrócą,
Ty wciąż będziesz najsłodszym, małym dzieciątkiem w mieście.

Jeśli chcesz wysłuchać tej kołysanki to znajdziesz ją TU.


piosenki dla dzieci

Piosenki dla dzieci po angielsku: Itsy Bitsy Spider

„Maleńki pajączek” to rymowanka i zabawa paluszkowa dla dzieci. Jej pochodzenie jest nieznane, ale pierwszy raz została opublikowana w 1910 roku jako piosenka dla dorosłych. Uważa się, że jest alegorią wysiłków klasy niższej – pajączka – która próbuje osiągnąć amerykański sen (the American dream) – wspiąć się po rynnie.

The itsy bitsy spider climbed up the water spout.
Down came the rain
and washed the spider out.
Out came the sun
and dried up all the rain
and the itsy bitsy spider climbed up the spout again.

Maleńki pajączek wspiął się na rynnę.
Przyszedł deszcz
i zmył pajączka.
Wyszło słońce
i wysuszyło deszcz
i maleńki pajączek wspiął się ponownie na rynnę.

Jeśli chcesz posłuchać piosenki o pajączku to znajdziesz ją TUTAJ!


piosenki dla dzieci

Piosenki dla dzieci po angielsku: Mary Had a Little Lamb

Autorką tekstu „Mary miała małą owieczkę” jest Sarah Josepha Hale, a muzyka została skomponowana przez Lowela Masona. Piosenka została zainspirowana przez prawdziwe zdarzenie. Czternastoletnia Mary Sawyer zabrała swoją owieczkę do szkoły, która spowodowała zamieszanie i dzięki temu stała się sławna. W mieście Sterling można nawet znaleźć pomnik Małej Owieczki Mary (Mary’s Little Lamb).

Mary had a little lamb,
whose fleece was white as snow.

Mary miała mała owieczkę,
której runo było białe jak śnieg.

And everywhere that Mary went,
the lamb was sure to go.

I wszędzie gdzie szła Mary,
tam też niezawodnie szła owieczka.

It followed her to school one day
which was against the rules.

Pewnego dnia poszła za nią do szkoły,
co było wbrew zasadom.

It made the children laugh and play,
to see a lamb at school.

Sprawiło to, że dzieci śmiały się i bawiły
widząc owieczkę w szkole.

And so the teacher turned it out,
but still it lingered near,

Więc nauczyciel ją wyrzucił (z sali),
ale ona pozostała w pobliżu

And waited patiently about,
till Mary did appear.

i czekała cierpliwie
aż Mary się pojawiła.

“Why does the lamb love Mary so?”
the eager children cry.

„Dlaczego owieczka tak kocha Mary?”
zapytały gorliwe dzieci.

“Why, Mary loves the lamb, you know.”
the teacher did reply.

„Bo wiecie, Mary kocha owieczkę.”
odpowiedział nauczyciel.

Czy wiesz, że?

Około 1877 Thomas Edison nagrał siebie recytującego tekst „Mary miała małą owieczkę” na gramofon – są to pierwsze słowa w historii nagrane na gramofonie. Jeśli chcesz posłuchać piosenki o owieczce, choć nie w wykonaniu Edisona, to znajdziesz ją TU.


piosenki dla dzieci

Piosenki dla dzieci po angielsku: Eeny, meeny, miny, moe

“Eeny, meeny, miny, moe” to dziecięca wyliczanka. Jej pochodzenie jest nieznane, ale różne wersje tej rymowanki istniały jeszcze przed XIX wiekiem. Słowa “Eeny, meeny, miny, moe” nic nie znaczą.

Eeny, meeny, miny, moe,
Catch a tiger by the toe.
If he hollers, let it go,
Eeny, meeny, miny, moe.
My mother told me
To pick the very best one
And you are [not] it.

Ene due rike fake
złap tygrysa za palec.
Jeśli zaryczy puść go
ene due rike fake.
Moja mama powiedziała mi
by wybrać najlepszego
i ty nim (nie) jesteś.

Możesz wysłuchać tej wyliczanki TUTAJ.


piosenki dla dzieci

Piosenki dla dzieci po angielsku: If You’re Happy and You Know It

„Jeśli jesteś szczęśliwy i to wiesz” to popularna piosenka z USA. Nie wiadomo kto jest autorem testu, ale muzyka jest przypisywana Isaakowi Dunayevsky’emu i jego piosence “Molodejnaya”. Jak wiele piosenek dla dzieci po angielsku „Jeśli jesteś szczęśliwy…” ma dużo różnych wersji, oto najczęściej śpiewane zwrotki:

If you’re happy and you know it, clap your hands. (Clap-clap)
If you’re happy and you know it, clap your hands. (Clap-clap)
If you’re happy and you know it, then your face will surely show it.
If you’re happy and you know it, clap your hands. (Clap-clap)

Jeśli jesteś szczęśliwy i to wiesz, zaklaskaj.
Jeśli jesteś szczęśliwy i to wiesz, zaklaskaj.
Jeśli jesteś szczęśliwy i to wiesz, twoja twarz to na pewno pokaże.
Jeśli jesteś szczęśliwy i to wiesz, zaklaskaj.

If you’re happy and you know it, stomp your feet. (Stomp stomp)
If you’re happy and you know it, stomp your feet. (Stomp stomp)
If you’re happy and you know it, then your face will surely show it.
If you’re happy and you know it, stomp your feet. (Stomp stomp)

Jeśli jesteś szczęśliwy i to wiesz, tupnij.
Jeśli jesteś szczęśliwy i to wiesz, tupnij.
Jeśli jesteś szczęśliwy i to wiesz, twoja twarz to na pewno pokaże.
Jeśli jesteś szczęśliwy i to wiesz, tupnij.

Jeśli chcesz posłuchać tej piosenki wejdź TU.


piosenki dla dzieci

Piosenki dla dzieci po angielsku: Old MacDonald Had a Farm

Autor piosenki „Stary MacDonald farmę miał” jest nieznany. Jedna z pierwszych wersji tej piosenki została opublikowana w 1917 roku w książce F. T. Nettleinghama, “Tommy’s Tunes”. Piosenka opowiada o farmerze i jego zwierzętach. Każda zwrotka przedstawia nowe zwierzę i odgłos, który wydaje. Piosenka gromadzi poznane już zwierzęta i dodaje je do kolejnej zwrotki. Długość utworu zależy od znajomości farmerskich zwierząt. Oto fragment piosenki:

Old MacDonald had a farm. E-I-E-I-O.
And on that farm he had a pig. E-I-E-I-O.
With an oink oink here.
And an oink oink there.
Here an oink.
There an oink.
Everywhere an oink oink.
Old MacDonald had a farm. E-I-E-I-O.

Stary MacDonald farmę miał ija, ija o.
A na tej farmie świnię miał ija, ija o.
Z kwik kwik tu.
I kwik kwik tam.
Tutaj kwik.
Tam kwik.
Wszędzie kwik kwik.
Stary MacDonald farmę miał ija, ija o.

Old MacDonald had a farm. E-I-E-I-O.
And on that farm he had a duck. E-I-E-I-O.
With a quack quack here.
And a quack quack there.
And an oink oink here.
And an oink oink there.
Old MacDonald had a farm. E-I-E-I-O.

Stary MacDonald farmę miał ija, ija o.
A na tej farmie kaczkę miała ija, ija o.
Z kwak kwak tu.
I z kwak kwak tam.
I z kwik kwik tu.
I z kwik kwik tam.
Stary MacDonald farmę miał ija, ija o.

Piosenka o starym MacDonaldzie, który farmę miał ma więcej zwrotek – możesz ich wysłuchać TU. A może wolisz poznać więcej zwierząt po angielsku?


piosenki dla dzieci

Piosenki dla dzieci po angielsku: Wheels on the Bus

„Koła autobusu” to piosenka napisana przez Vernę Hills. Jest często śpiewana w autobusie podczas wycieczek. Piosenka ma wiele zwrotek opowiadających o różnych czynnościach autobusu i jego pasażerów, ale ich układ jest powtarzalny.

The wheels on the bus go round and round
Round and round, round and round
The wheels on the bus go round and round
All through the town.

Koła autobusu kręcą się dookoła
w kółko i w kółko
koła autobusu kręcą się dookoła
przez całe miasto.

The people on the bus go, “chat, chat, chat,
chat, chat chat,chat chat ,chat
The people on the bus go, “, chat,chat,chat
All through the town.

Ludzie w autobusie gadają
gadu, gadu, gadu, gadu, gadu, gadu
ludzie w autobusie gadają
przez całe miasto.

The horn on the bus go “Beep, beep, beep
Beep, beep, beep, beep, beep, beep”
The horn on the bus go “Beep, beep, beep”
All through the town.

Klakson autobusu trąbi
pi-bi, pi-bi, pi-bi, pi-bi, pi-bi, pi-bi
klakson autobusu trąbi
przez całe miasto.

Chcesz poznać wszystkie wersy tej piosenki? Znajdziesz je TUTAJ.


piosenki dla dzieci

Piosenki dla dzieci po angielsku: Baa Baa Black Sheep

„Bee bee czarna owco” to bardzo stara piosenka, jej autor jest nieznany. Jest śpiewana do melodii “Ah! vous dirai-je, maman”, która jest również melodią piosenki alfabetycznej oraz „Migocz, migocz mała gwiazdko”.

Baa, baa, black sheep,
Have you any wool?
Yes sir, yes sir,
Three bags full.
One for the master,
One for the dame,
And one for the little boy
Who lives down the lane

Bee, bee, czarna owco,
czy masz jakąś wełnę?
Tak mam, tak mam,
trzy pełne torby.
Jedną dla pana,
jedną dla pani,
i jedną dla małego chłopca
który mieszka przy tamtej uliczce

TUTAJ możesz posłuchać piosenki o czarnej owieczce.


piosenki dla dzieci

Piosenki dla dzieci po angielsku: Five Little Monkeys

„Pięć małych małpek” to piosenka i zabawa paluszkowa. Uczy liczyć, a także przestrzega przed niebezpieczeństwem związanym ze skakaniem po łóżku.

Five little monkeys jumping on the bed,
One fell down and bumped his head,
Mama called the doctor and the doctor said,
No more monkeys jumping on the bed!

Pięć małych małpek skacze po łóżku,
jedna spadła i uderzyła się w głowę,
mama zadzwoniła do lekarza, a doktor powiedział:
małpki mają już nie skakać na łóżku.

Four little monkeys jumping on the bed,
One fell down and bumped his head,
Mama called the doctor and the doctor said,
No more monkeys jumping on the bed!

Cztery małe małpki skaczą po łóżku,
jedna spadła i uderzyła się w głowę,
mama zadzwoniła do lekarza, a doktor powiedział:
małpki mają już nie skakać na łóżku.

One little monkey jumping on the bed,
She fell down and bumped her head,
Mama called the doctor and the doctor said,
Put those monkeys back to bed!

Jedna mała małpka skacząca po łóżku,
spadła i uderzyła się w głowę,
mama zadzwoniła do lekarza, a doktor powiedział:
połóż te małpki z powrotem do łóżka.

Możesz wysłuchać piosenki o psotnych małpkach TU.

YouTube

This error message is only visible to WordPress admins

Error: API requests are being delayed for this account. New posts will not be retrieved.

Log in as an administrator and view the Instagram Feed settings page for more details.