Zacznij się uczyć angielskiego. Zobacz ofertę >
ELLA
czasowniki frazowe

Phrasal verbs:
czasowniki frazowe z GET

Czasowniki frazowe z GET

Phrasal verbs with GET to czasowniki frazowe ze słowem to get (dostać, zdobyć). To jeden z najbardziej popularnych angielskich czasowników. Tworzy wiele czasowników frazowych, które są ważnym elementem języka angielskiego i są powszechnie używane przez native speakerów. Znajomość tych czasowników sprawia, że wypowiedzi w języku angielskim brzmią bardziej naturalnie. Oto najpopularniejsze czasowniki frazowe z get (phrasal verbs with GET), które warto znać:

Czy wiesz, że?

Czasownik frazowy to połączenie czasownika z przyimkiem lub przysłówkiem. Dowiedz się więcej o czasownikach frazowych z artykułu phrasal verbs – co to takiego.


czasowniki frazowe

to get along (with sb)

To get along with someone oznacza „dogadywać się z kimś”. To czasownik rozdzielny z dopełnieniem. Występuje również jako czasownik nierozdzielny bez dopełnienia to get along.

I get along well with him.

Dobrze się z nim dogaduję. (dopełnienie him)

We get along well.

Dobrze się dogadujemy. (brak dopełnienia, nierozdzielny)

They don’t get along at all.

W ogóle się nie dogadują.

Do you think we’ll get along?

Myślisz, że się dogadamy?

How are you getting along with that new girl?

Jak się dogadujesz z tą nową dziewczyną?

Czy wiesz że?

W brytyjskim angielskim zamiast to get along (with) używamy to get on (with). Poznaj więcej różnic między amerykańskim a brytyjskim angielskim z artykułu różnice w amerykański angielski i brytyjski angielski.


czasowniki frazowe

to get away (from sb/sth)

To get away from someone oznacza „uciec od kogoś”, a to get away from something oznacza wyjechać (z miasta, na wakacje). To czasownik frazowy nierozdzielny bez dopełnienia. Można go jeszcze używać z from i dopełnieniem.

The thief got away.

Złodziej uciekł. (brak dopełnienia)

I need a rest. I need to get away for a while.

Potrzebuję odpoczynku. Muszę wyjechać na jakiś czas. (brak dopełnienia)

The thief got away from the police.

Złodziej uciekł policji. (dopełnienie the police)

They got away from their boring life and moved to Australia.

Uciekli od swojego nudnego życia i przeprowadzili się do Australii. (dopełnienie their boring life)

Idiom z to get away

To get away from it all to wyrażenie idiomatyczne czyli wyrażenie charakterystyczne dla danego języka, w tym przypadku angielskiego. Dosłownie oznacza „uciec, oderwać się od tego wszystkiego” (problemów, codziennej rutyny).

I’m really tired, I need to take a few days off and get away from it all.

Jestem bardzo zmęczony. Muszę wziąć kilka dni wolnego i oderwać się od tego wszystkiego.


czasowniki frazowe

to get sth back

Czasowniki frazowe z GET mogą wymagać dopełnienia. To get something back to czasownik frazowy rozdzielny z dopełnieniem, oznacza „odzyskać coś”.

After two months, I finally got my money back.

Po dwóch miesiącach w końcu odzyskałem swoje pieniądze.

Do you think I’ll ever get my keys back?

Myślisz, że kiedykolwiek odzyskam swoje klucze?

I lent her some money a while ago, but I never got it back.

Pożyczyłem jej trochę pieniędzy jakiś czas temu, ale nigdy nie dostałem ich z powrotem.

Don’t worry, you’ll get your house back. We’ll help you.

Nie martw się. Odzyskasz swój dom. Pomożemy ci.

to give something back vs. to get something back

to get something back – dostać coś (z powrotem), używamy w sytuacji, gdy ktoś nam coś oddaje

Where’s my phone? I want to get it back.

Gdzie jest mój telefon? Chce dostać go z powrotem.

to give something back – dać coś (z powrotem), używamy w sytuacji, gdy to my coś komuś oddajemy

I’ll give you the money back when I get my paycheck.

Oddam ci pieniądze, kiedy dostanę wypłatę.


czasowniki frazowe

to get up

To get up jest czasownikiem nierozdzielnym bez dopełnienia. Oznacza „wstać; podnieść się”.

I usually get up at 6 a.m.

Zazwyczaj wstaję o szóstej rano.

He fell down to the ground, but he got up.

Upadł na ziemię, ale się podniósł.

What time do you usually get up?

O której zazwyczaj wstajesz?

I like getting up late.

Lubię późno wstawać.

Podobny znaczeniowo do get up jest stand up (również nierozdzielny, bez dopełnienia). Oznacza jednak bardziej „podnieść się z miejsca, wstać, stać”, przykład:

Please stand up.

Proszę wstać.

czasowniki frazowe

to get together (with sb)

To get together with someone oznacza „spotkać się z kimś”. To get together with sb jest czasownikiem frazowym z dwoma nierozdzielnymi elementami i z dopełnieniem. To get together może być również użyte bez dopełnienia.

Let’s get together for lunch tomorrow.

Spotkajmy się jutro na lunch.

I get together with my parents every two weeks.

Spotykam się z moimi rodzicami co dwa tygodnie.

A lot of people in our neighborhood get together and have parties.

Wielu ludzi z naszego osiedla spotyka się i urządza imprezy.

My friend lives in a different country, but I get together with her once a year.

Moja przyjaciółka mieszka w innym kraju, ale spotykam się z nią raz do roku.

WORD FORMATION

Od to get together możemy utworzyć rzeczownik.
A get-together to nieoficjalne spotkanie, na przykład z przyjaciółmi.


Chcesz więcej czasowników frazowych? Zajrzyj do czasowników frazowych z PUT.

Chcesz poćwiczyć czasowniki frazowe?

Rozpocznij kurs angielskiego online na platformie ELLA

Add comment

angielski online

Subskrybuj | YouTube