Zacznij się uczyć angielskiego. Zobacz ofertę >
ELLA
but, also, and

But, also, and

But, also, and: wstęp

But, also oraz and to spójniki. Spójniki to części zdania, których używamy do łączenia dwóch fraz lub zdań. W języku angielskim spójniki nazywamy conjunctions lub linking words.

but – ale
also – także, również

and – i, oraz

BUT

Spójnik but używamy, aby pokazać kontrast między dwoma elementami.

I like comedies, but I don’t like horrors.

Lubię komedie, ale nie lubię horrorów.

I would like to try your walnut cake, but I’m allergic to nuts.

Chciał(a)bym spróbować twojego orzechowego ciasta, ale jestem uczulony/a na orzechy.

But może mieć znaczenie “z wyjątkiem, oprócz”, jeśli przed but występuje all, everything, everyone, everybody, nothing, no one, nobody.

I had all but one ingredient for cake.

Miałem/am wszystkie oprócz jednego składnika na ciasto.

No one but Avah knows the password.

Nikt oprócz Avah nie zna hasła

Przecinek przed but stawiamy w przypadku, gdy obydwie części zdania mają podmiot i orzeczenie przez co mogą samodzielnie funkcjonować jako oddzielne zdania.

I have a cat, but I don’t have a dog.

I have a cat. I don’t have a dog.

Gdy obie części zdania nie mogą funkcjonować samodzielnie (z powodu braku podmiotu i orzeczenia), wtedy w zdaniu nie stawiamy przecinka.

She is gifted but very young.

She is gifted. Very young.

Wyrażenia z but

but not – ale nie
I had seen most of the Star Wars movies but not the most recents ones.

Widziałem/am większość filmów z Gwiezdnych Wojen ale nie te najnowsze.

but for – gdyby nie
We would have been the only people in the movie theater but for the couple in the back.

Bylibyśmy jedynymi ludźmi w kinie, gdyby nie para z tyłu.

Nie czekaj! Opanuj angielski do perfekcji dzięki platformie ELLA.


ALSO

Also możemy użyć w zdaniu, aby podać dodatkowe informacje oraz po to, aby porównać do siebie dwa elementy.

Anna likes cats and she also likes dogs.

Anna lubi koty, a także ona lubi psy.

Adam is a painter and Mike is also a painter.

Adam jest malarzem i Mike także jest malarzem.

Wyrażenie not only… but also

not only… but also – nie tylko… ale także
She was not only late but also unprepared for the meeting.

Ona nie tylko była spóźniona ale także nie była przygotowana do spotkania.

Zaczynając zdanie od not only podkreślimy wagę naszej wypowiedzi. Zauważmy, że w tak skonstruowanym zdaniu następuje inwersja podmiotu z czasownikiem, czyli najpierw stawiamy czasownik, a potem podmiot zdania.

Not only was she late but also unprepared for the meeting.

Nie tylko była spóźniona ale także nie była przygotowana do spotkania.

Not only is she a good singer but also a good actress.

Nie tylko jest dobrą piosenkarką ale także dobrą aktorką.


AND

Spójnika and używamy do łączenia wyrazów oraz zdań. Dzięki and można połączyć różne części mowy (np. rzeczownik + rzeczownik), frazy, zdania, a nawet przedrostki (prefixes).

She eats fruits and vegetables everyday.

Ona codziennie je owoce i warzywa

She wants to go out and eat at a restaurant.

Ona chce wyjść i zjeść w restauracji.

The quarter- and semi-finals of the men’s volleyball World Cup will take place today.

Ćwierć i półfinały mistrzostw świata w męskiej siatkówce będą miały miejsce dzisiaj.

Ułamki po angielsku

Spójnikiem and łączymy całe liczby z ułamkami (fractions).

3 ½ three and a half

4 ⅕ four and one fifth

Dowiedz się więcej o liczbach po angielsku.

Rozpocznij kurs angielskiego online na platformie ELLA

angielski online

Subskrybuj | YouTube