Zacznij się uczyć angielskiego. Zobacz ofertę >
ELLA
black friday czarny piątek

Black Friday: Czarny Piątek

Black Friday: wstęp

Black Friday czyli Czarny Piątek to dzień, w którym rozpoczynają się ogromne przeceny. Organizowany jest w ostatni piątek listopada, po Święcie Dziękczynienia (Thanksgiving). Niektóre sklepy rozpoczynają wyprzedaże dużo wcześniej, by w pełni wykorzystać szał zakupowy jaki następuje w okolicach Czarnego Piątku. Natomiast w dzień Czarnego Piątku, sklepy potrafią otworzyć swoje drzwi dla konsumentów już o czwartej nad ranem!

Black Friday: historia

Określenia Black Friday pierwszy raz użyto podczas kryzysu w 1969 roku, gdy ceny złota gwałtownie spadły i skończyło się to krachem na giełdzie (market crash). Z kolei w Philadelphii, w latach 50-tych XX wieku, policja używała tego określenia by zobrazować chaos na ulicach, kiedy tysiące konsumentów i turystów przybywało do Filadelfii na mecz futbolu amerykańskiego (football). Już w 1961 roku, termin Black Friday był powszechnie znany i używany w Filadelfii. Próbowano zmienić nazwę na Big Friday (dosł. wielki piątek), aby pozbyć się negatywnych konotacji, jednak nieudolnie. Termin Black Friday stał się popularny w reszcie Stanów Zjednoczonych w latach 80. XX wieku. Samą nazwę powiązano potem z idiomem „to be in the black”, czyli mieć zysk. To właśnie czarnym tuszem zapisywany jest zysk, a czerwonym strata w księgach rozliczeniowych.

Gray Thursday

Black Friday stało się tak ogromnym wydarzeniem, że sklepy zaczęły otwierać swoje drzwi dzień przed Black Friday, w tak zwany Gray Thursday.

Cyber Monday

Cyber Monday to dzień zniżek dla sklepów online. Odbywa się w poniedziałek, po Święcie Dziękczynienia.

Czy wiesz, że?

Większość sklepów wykorzystuje Black Friday, by pozbyć się starszych modeli produktów. Nowe linie produktów pojawiają się na półkach sklepowych kilka tygodni po Black Friday.

Sklepy potrafią również podbić cenę produktów przed okresem zniżkowym, tak, aby klientom się wydawało, że oszczędzają jeszcze więcej, gdy już przeceny się rozpoczną.


black friday czarny piątek

Black Friday: słownictwo

a bargain – okazja
a bargain-hunter – łowca okazji
a big-ticket purchase – bardzo drogi zakup
a brick-and-mortar store – tradycyjny biznes (nie online)
consumerism – konsumpcjonizm
a deal-hunter – łowca okazji
a discount – rabat
a discount price – promocyjna cena
a discounted product – artykuł przeceniony
a doorbuster item – artykuł na ogromnej zniżce
an early deal – wczesna promocja
a freebie – darmowy produkt
a horde of shoppers – horda kupujących
an in-store discount – przecena w sklepie
a killer deal – zabójcza okazja
a (stock) market crash – krach na giełdzie
a marked-down product – produkt przeceniony
an online merchant – sprzedawca online
a price tag – cena, koszt
a retailer – detalista
retail frenzy – gorączka zakupów
a retail pundit – ekspert od zakupów
retail therapy – terapia zakupowa
a shopper – kupujący
a shopping frenzy – szaleństwo zakupów
a shopping mall – centrum handlowe

a subscriber – subskrybent

Słownictwo przydatne na zakupach znajdziesz również w artykułach język angielski w sklepie oraz w sklepie obuwniczym.


black friday czarny piątek

Black Friday: przydatne frazy

to attract customers – przyciągnąć klientów

Stores will do nearly anything to attract customers.

Sklepy zrobią niemal wszystko, by przyciągnąć klientów.

to inflate the original price – napompować oryginalną cenę

Some stores inflate the original price of a product, so that when they actually discount it, it seems as if the discount is very steep.

Niektóre sklepy podbijają oryginalną cenę produktu, by po przecenie wydawało się, że zniżka jest bardzo znaczna.

to lure shoppers – zwabić kupujących

Retailers will do nearly anything to lure shoppers into their stores.

Sprzedawcy zrobią niemal wszystko, by zwabić kupujących do swoich sklepów.

to process a transaction – wykonać transakcję

We’re sorry, but we’re unable to process credit card transactions.

Przepraszamy, ale nie możemy wykonywać transakcji kartami kredytowymi.

to return an item – zwrócić artykuł

If you want to return this item, you need to fill out a form.

Jeśli chcesz zwrócić ten artykuł, musisz wypełnić formularz.

to run out of funds – zabraknąć środków

Be sure not to run out of funds during your shopping spree!

Upewnij się, że nie zabraknie ci środków podczas gorączki zakupów!

to save money – oszczędzać pieniądze

Do you sometimes feel like you’re not really saving money on Black Friday?

Czy masz wrażenie jakbyś tak naprawdę nie oszczędzał/a pieniędzy podczas Czarnego Piątku?

Czy wiesz, że?

Przeciwieństwem wyrażenia “to save money”, jest “to spend money”.

to shop in-person – kupować osobiście

Do you prefer to shop in-person or online?

Wolisz chodzić do sklepu osobiście czy kupować online?

to slash prices – ciąć ceny

Stores slash prices to attract consumers.

Sklepy tną ceny, by przyciągnąć konsumentów.

to surge – gwałtownie wzrosnąć

The previous year, sales surged by 20% on Black Friday.

W poprzednim roku, sprzedaż gwałtownie wzrosła o 20% w Czarny Piątek.

to track deals – śledzić, wyszukiwać okazje

If you’re tech savvy, you can track deals online easily.

Jeśli znasz się na technologii, możesz z łatwością wyszukiwać okazje online.

to turn a profit – osiągnąć zysk

Apparently, many stores turn a profit only during Black Friday.

Podobno wiele sklepów osiąga zysk tylko podczas Czarnego Piątku.

to wait in line – czekać w kolejce

Consumers wait in line for hours to get the best deals on Black Friday.

Konsumenci godzinami czekają w kolejce, by załapać się na najlepsze okazje podczas Czarnego Piątku.


black friday czarny piątek

Black Friday: idiomy

shop til you drop – kupować do upadłego

On Black Friday, you shop til you drop!

Podczas Czarnego Piątku, kupujemy do upadłego!

to go window shopping – oglądać rzeczy w witrynach sklepowych

I can’t afford to buy any new clothes, that’s why I’m window shopping.

Nie stać mnie, by kupić nowe ubrania, dlatego oglądam tylko ubrania w witrynach sklepowych.

to get ripped off – zostać oszukanym

Last year, during Black Friday, I got ripped off.

W zeszłym roku podczas Czarnego Piątku, oszukano mnie.

a shopping spree – szaleństwo zakupów

Let’s go on a shopping spree tomorrow.

Chodźmy na szalone zakupy jutro.

to be in the red – być na minusie, mieć straty

I heard his business is in the red.

Słyszałem, że jego firma ma straty.

to be in the black – być na plusie, mieć zysk

During Black Friday most stores are in the black.

Podczas Czarnego Piątku, większość sklepów odnotowuje zysk.


black friday czarny piątek

Black Friday:  co znajdziemy na przecenie

clothing – ubrania
gadgets – gadżety
gift cards – bony podarunkowe
laptops – laptopy
PCs – komputery
tablets – tablety
televisions (TVs) – telewizory

toys – zabawki


Black Friday: przykłady użycia słownictwa

a big-ticket purchase – bardzo drogi zakup

Remember to think twice before making a big-ticket purchase.

Zastanów się dobrze zanim dokonasz bardzo drogiego zakupu.

market crash – krach na giełdzie

The most famous market crash was the one in 1929.

Najsłynniejszy krach na giełdzie to był ten w 1929 roku.

retailer – detalista

This retailer offers a wide range of products.

Ten detalista oferuje szeroki wybór produktów.

a doorbuster item – artykuł na dużej przecenie, który powoduje, że tłumy ludzi przybywają do sklepu, by go kupić

Some people wait in line all night for a doorbuster item.

Niektórzy ludzie czekają w kolejce przez całą noc na bardzo przecenione produkty.

a price-matching policy – polityka dopasowywania cen

Many stores have a price-matching policy all year long.

Polityka dopasowywanie cen, jeśli konkurencja oferuje niższą cenę na dany produkt, sklep zaoferuje taką samą lub niższą cenę.

shopping mall – centrum handlowe

Where’s the nearest shopping mall?

Gdzie jest najbliższe centrum handlowe?

derivative model – zamiennik

Items sold during Black Friday can be derivative models, which were made specifically for Black Friday sales.

Artykuły sprzedawane podczas Czarnego Piątku mogą być zamiennikami, specjalnie wyprodukowanymi na wyprzedaże podczas Czarnego Piątku.

subscriber – subskrybent

As our subscriber, you will receive the best deals first.

Jako nasz subskrybent, pierwszy otrzymasz najlepsze okazje.

online merchant – sprzedawca internetowy

A lot of online merchants don’t even have brick-and-mortar stores — it’s simply unprofitable.

Wielu sprzedawców internetowych nie ma stacjonarnych sklepów – nie opłaca im się to.

fraudulent charges – nieautoryzowane obciążenie

Be sure to scan your bank statements for any fraudulent charges.

Przejrzyj wyciągi z konta pod kątem nieautoryzowanych obciążeń.

in-store discount – przecena w sklepie

Abercrombie is having a huge in-store discount next month.

Abercrombie organizuje ogromną przecenę w sklepie.

in-store discount vs. online discount
in-store discount  –  przecena w sklepie

online discount  –  przecena w sklepie internetowym

early deals – wczesne promocje

Remember to keep an eye out for early deals. Some stores discount their items weeks before Black Friday.

Pamiętaj, by się rozglądać za wczesnymi promocjami. Niektóre sklepy przeceniają produkty kilka tygodni przed Czarnym Piątkiem.

hard-earned dollars – ciężko zarobione dolary

Every year, millions of Americans spend their hard-earned dollars on unnecessary items during the Black Friday frenzy.

Każdego roku miliony amerykanów wydają swoje ciężko zarobione pieniądze na niepotrzebne rzeczy podczas szału zakupowego w Czarny Piątek.

available for a limited window of time – dostępne przez ograniczony czas

These items will only be available for a limited window of time.

Te artykuły będą dostępne tylko przez ograniczony czas.

a shopping bonanza – wydarzenie zakupowe

Black Friday is the biggest shopping bonanza of the year.

Czarny Piątek to największe wydarzenie zakupowe roku.

to edge out (the competition) – wyprzedzać, pokonywać

Cyber Monday has begun edging out Black Friday.

Cyber poniedziałek zaczął wyprzedzać Czarny Piątek.

Rozpocznij kurs angielskiego online na platformie ELLA

Add comment

angielski online

Subskrybuj | YouTube