Zacznij się uczyć angielskiego. Zobacz ofertę >
ELLA
number idioms

10 number idioms

Wiele angielskich idiomów jest związanych z liczbami. Niektóre z nich mają swoje odpowiedniki w języku polskim – „w siódmym niebie” czy „dwie pieczenie na jednym ogniu” to znane nam związki frazeologiczne. Inne są niemożliwe do przetłumaczenia dosłownie. Oto 10 idiomów związanych z liczbami:


number idioms

all in one piece

Dosłownie „cały w jednej części” – po polsku używamy wyrażenia „cały i zdrowy”. Najczęściej używane w kontekście ludzi, oznacza po prostu, że dana osoba jest bezpieczna i nic jej się nie stało. Wyrażenia używa się również dosłownie w kontekście rzeczy, np paczek, które otrzymujemy nienaruszone „w jednej czesci”. Stąd też zapewne pochodzi jego idiomatyczne znaczenie.

He got home from the party all in one piece.

Wrócił z imprezy do domu cały i zdrowy.

They were in a car accident, but they came out of it all in one piece.

Mieli wypadek samochodowy, ale wyszli z niego cało.

Sprawdzony kurs angielskiego ELLA


number idioms

back to square one

Dosłownie „z powrotem do pierwszego kwadratu”. Oznacza „wrócić do punktu wyjścia”. Najczęściej używany w przypadku, gdy nie powiódł się poprzedni plan i należy zacząć pracę od początku. Istnieją trzy najpopularniejsze teorie na temat jego pochodzenia. Może odnosić się do gier planszowych – osoba, która przegrywa musi „wrócić” na pole z numerem jeden i zacząć grę od początku. Inna teoria mówi o grze w klasy, czyli hopscotch. W przypadku gdy gracz się pomyli lub przekroczy linię, zaczyna od pola z numerem jeden. Ostatnia z teorii dotyczy gry w rugby. Przed latami 30. XX wieku boisko do rugby było podzielone na 8 kwadratów tworzących siatkę. Co ciekawe, kwadrat oznaczony numerem jeden nie był w żaden sposób „początkiem” gry, gdyż można było ją rozpocząć na każdym z pozostałych 7 kwadratów.

The project failed, we’re back to square one.

Projekt nie wypalił, wracamy do punktu wyjścia.

Even though I tried really hard to succeed, I still failed and had to go back to square one.

Pomimo, że bardzo starałem się osiągnąć sukces, nie udało się i musiałem wrócić do punktu wyjścia.


number idioms

to have one too many

Oznacza „wypić o jednego za dużo”, czyli po prostu przesadzić z alkoholem. Jest eufemizmem, czyli wyrażeniem którego używamy gdy chcemy powiedzieć coś w sposób delikatny. Używając tego idiomu niekoniecznie mamy na myśli, że ktoś wypił o jednego drinka za dużo; częściej jest on używany w stosunku do osoby, która jest zdecydowanie zbyt pijana.

I can’t drive. I had one too many.

Nie mogę prowadzić. Przesadziłem z alkoholem.

She looks like she’s had one too many.

Wygląda jakby wypiła za dużo.


number idioms

on cloud nine

Tłumaczony dosłownie „być na dziewiątej chmurze”, ma niewiele sensu. Oznacza stan absolutnego szczęścia. Przyjmuje się, że ma związek z atlasem chmur International Cloud-Atlas (Hildebrandsson, Riggenbach and Teisserenc de Bort) wydanym w 1895 roku. Wśród przedstawionych tam dziesięciu kształtów chmur, pod miejscem 9. znalazł się cumulonimbus, czyli chmura kłębiasta deszczowa. Chmura ta uznawana jest za „najładniejszą” ze względu na swój kształt.

When my mom bought me a computer, I was on cloud nine.

Kiedy mama kupiła mi komputer, byłem w siódmym niebie.

The day I got into Yale, I was on cloud nine.

Kiedy dostałam się na Yale, byłam w siódmym niebie.

Wyrażeniem po polsku odpowiadającym on cloud nine jest „w siódmym niebie”. Tak samo jak on cloud nine oznacza stan pełnego szczęścia. Określenie to pochodzi z judaizmu i islamu – wyznawcy tych religii wierzą w istnienie siedmiu nieb, a siódme niebo to najwyższe i najlepsze z nich. Angielski odpowiednik tego słowa to seventh heaven.

number idioms

one for the road

„Ostatni na drogę”, czyli ostatni drink przed wyjazdem skądś, przed wyjściem z jakiegoś miejsca. W swoim obecnym znaczeniu idiom jest używany od czasów drugiej wojny światowej. Etymologia idiomu nie jest do końca znana, jednak możliwe, że wywodzi się z czasów kiedy podróżnicy nie mieli możliwości zatrzymania się w jakiejkolwiek karczmie w celu spożycia posiłku, gdyż nie było wtedy zbyt wiele miejsc, w których można było zatrzymać się i odpocząć. Za każdym razem gdy w takim miejscu byli, brali „coś na drogę”, czyli jedzenie którym mogli się posilić później.

Let’s have one for the road!

Wypijmy ostatniego na drogę!

I’m going home soon, how about one for the road?

Niedługo idę do domu, co powiesz na ostatniego na drogę?


number idioms

six feet under

Dosłownie „sześć stóp pod ziemią”. Slangowe określenie na kogoś, kto zmarł i został pogrzebany. Wzięło się od tego, że w większości kultur trumna umieszczana jest na wysokości sześciu metrów pod ziemią. Określenie bardzo nieformalne, może być uznane za nieuprzejme lub niewłaściwe, tak jak np. polskie „kopnąć w kalendarz”, „wąchać kwiatki od spodu” czy „gryźć ziemię”.

I’m going to be six feet under by 2100.

Przed 2100 będę już wąchać kwiatki od spodu.

He had a lung cancer and now he’s six feet under.

Miał raka płuc i teraz jest już martwy.


number idioms

ten to one

Oznacza, że coś jest bardzo prawdopodobne. Jeśli szansa, że wydarzy się jakaś sytuacja jest ten to one, czyli dziesięć do jednego, to prawie pewne że się to wydarzy. Można też to rozumieć jako zakład – jeśli masz rację, dam ci 10 dolarów za każdego postawionego dolara. W przypadku postawienia dziesięciu dolarów, wygrana wynosi 100 dolarów. Osoba, która zakłada się „ten to one”, jest prawie pewna że wygra. Po polsku mówimy „na sto procent”, czy też bardziej slangowo „na stówę”.

Ten to one I’m going to win.

Na sto procent wygram.

Ten to one he’s not going to come.

Mogę się założyć, że nie przyjdzie.


number idioms

kill two birds with one stone

Dosłownie „zabić dwa ptaki jednym kamieniem”. Polski odpowiednik jest nieco inny, ale wyraża to samo – „upiec dwie pieczenie na jednym ogniu”. Idiom oznacza „odnieść podwójną korzyść, załatwić dwie sprawy przy jednej okazji”. Pochodzenie idiomu nie jest do końca znane; przyjmuje się, że jest związane z chińskim przysłowiem, które przetłumaczone dosłownie na język angielski brzmi one stone two birds.

I’ll drop you off on the way to work, we’ll kill two birds with one stone.

Odwiozę Cię po drodze do pracy, upieczemy dwie pieczenie na jednym ogniu.

I can study while I’m commuting to school and kill two birds with one stone.

Mogę się uczyć podczas dojazdu do szkoły i w ten sposób upiec dwie pieczenie na jednym ogniu.


number idioms

a million and one

Dosłownie „milion i jeden”. Używane są również zwroty a hundred and one albo a thousand and one. Idiom używany w celu podkreślenia, że mówimy o jakiejś dużej liczbie. Dodanie frazy and one podkreśla, że liczba ta jest jeszcze większa niż milion, tysiąc czy sto. Dokładne pochodzenie idiomu nie jest znane.

A have a million and one ideas.

Mam mnóstwo pomysłów.

She always has a million and one excuses for everything!

Ona zawsze ma milion wymówek na wszystko!


number idioms

put in one’s two cents

Idiom amerykański, pochodzący od brytyjskiego to put in my two pennies worth. Istnieje również polski odpowiednik tego idiomu – „dorzucić swoje trzy grosze”. Oznacza „dodawać coś od siebie”, a także „wyrazić swoją opinię”. Prawdopodobnie pochodzi z Biblii i jest związany z przypowieścią o wdowim groszu. Biedna wdowa wrzuciła do skarbony świątynnej dwie małe monety  –  było to niewiele, jednak było to wszystko co miała.

I put in my two cents at the meeting.

Wtrąciłem swoje trzy grosze na spotkaniu.

He’s that type of person, who has to put in his two cents.

On jest tym typem człowieka, który musi wtrącić swoje trzy grosze.

Jak stoisz z liczbami po angielsku? Naucz się wymawiać podstawowe liczby po angielsku, lub przejdź do bardziej zaawansowanych informacji o liczbach po angielsku.

Rozpocznij kurs angielskiego online na platformie ELLA

Add comment

angielski online

Subskrybuj | YouTube