ZALOGUJ SIĘ
ELLA
liczby dla początkujących

Liczby dla początkujących

Liczby dla początkujących

Chcesz się nauczyć liczb w języku angielskim ale nie wiesz od czego zacząć? To proste! W tym artykule nauczysz się tworzyć i wymawiać podstawowe liczby od 1 do 100.

Liczby dla początkujących: od 1 do 10

number English Wymowa
1 one
/wʌn/
2 two
/tuː/
3 three
/θriː/
4 four
/fɔːr/
5 five
/faɪv/
6 six
/sɪks/
7 seven
/ˈsevən/
8 eight
/eɪt/
9 nine
/naɪn/
10 ten
/ten/

Kliknij tu by poćwiczyć pisownię liczb po angielsku.


Liczby dla początkujących: od 11 do 19

number English Wymowa
11 eleven
/ɪˈlevən/
12 twelve
/twelv/
13 thirteen
/ˌθɜːrˈtiːn◂/
14 fourteen
/ˌfɔːrˈtiːn◂/
15 fifteen
/ˌfɪfˈtiːn◂/
16 sixteen
/ˌsɪkˈstiːn◂/
17 seventeen
/ˌsevənˈtiːn◂/
18 eighteen
/ˌeɪˈtiːn◂/
19 nineteen
/ˌnaɪnˈtiːn◂/

Należy zwrócić uwagę na to, że liczby od 13-stu do 19-stu zawierają końcówkę –teen. Poćwiczmy pisownię podstawowych liczb od 11-19 tu.


liczby dla początkujących

Liczby dla początkujących: od 20 do 30

number English
20 twenty
21 twenty-one
22 twenty-two
23 twenty-three
24 twenty-four
25 twenty-five
26 twenty-six
27 twenty-seven
28 twenty-eight
29 twenty-nine
30 thirty

Liczby od 21 do 29 tworzymy pisząc thirty dodając myślnik i pisząc liczbę od 1 do 10. Spróbuj utworzyć teraz liczby od 31 do 39 w tym ćwiczeniu.


Liczby dla początkujących: od 20 do 100

number English Wymowa
20 twenty
/ˈtwenti/
30 thirty
/ˈθɜːrti/
40 forty
/ˈfɔːrti/
50 fifty
/ˈfɪfti/
60 sixty
/ˈsɪksti/
70 seventy
/ˈsevənti/
80 eighty
/ˈeɪti/
90 ninety
/ˈnaɪnti/
100 a/one hundred
/ˈhʌndrɪd/

Poćwiczmy tworzenie większych liczb.

Jeśli jesteś na wyższym poziomie zaawansowanie i chcesz dowiedzieć się jeszcze więcej o tworzeniu liczb, zajrzyj koniecznie do artykułu o liczbach po angielsku.

Add comment