Zacznij się uczyć angielskiego. Zobacz ofertę >
ELLA
Rolnictwo po angielsku

Rolnictwo po angielsku

Rolnictwo po angielsku: wstęp

Rolnictwo po angielsku to agriculture. Osoba pracująca na farmie (farm) to rolnik, czyli farmer. Praca na farmie często wymaga dużej kadry ludzi, dlatego na farmie pracują również wynajęci robotnicy (laborers). Rolnicy zajmują się uprawą roślin (plant cultivation) oraz hodowlą zwierząt (animal husbandry). W Stanach Zjednoczonych farmy specjalizujące się w hodowli zwierząt nazywane są ranczami (ranches).

a farm – farma
a farmer – rolnik
a laborer – robotnik
a landowner – właściciel ziemi
a ranch – ranczo

a rancher – ranczer


Rolnictwo po angielsku

Rolnictwo po angielsku: uprawa roślin

Głównym zadaniem rolnictwa jest wytwarzanie żywności, w tym produkcja żywności pochodzenia roślinnego (plant-based). Na farmach uprawia się zboże (grains), owoce (fruits) i warzywa (vegetables). W celu ochrony plonów przed insektami (bugs) i chorobami (diseases), farmerzy używają syntetycznie wyprodukowanych środków zwanych pestycydami (pesticides). Jednak mogą one wywoływać niepokojące objawy u ludzi spożywających produkty pryskane pestycydami. Z tego powodu coraz bardziej popularna staje się uprawa naturalna (organic farming), czyli pozbawiona syntetycznie wyprodukowanych pestycydów, nawozów (fertilizer), czy genetycznie modyfikowanych nasion (genetically modified seed).

bales of hay – bele siana
a bug – insekt
compost – kompost
fertilizer – nawóz
a fruit – owoc
a grain – zboże
hay – siano
a haystack – stóg siana
organic farming – uprawa naturalna (organiczna)
pesticides – pestycydy
a scarecrow – strach na wróble
straw – słoma

vegetables – warzywa

Fruit vs fruits

W języku angielskim są dwa sposoby na wyrażenie liczby mnogiej dla owoców – poprzez dodanie -s do słowa fruit (fruits) oraz bez końcówki -s (fruit). Gdy mówimy o owocach jako o niepodzielnej grupie, to nie dodajemy -s do fruit. Natomiast jeśli chcemy podkreślić, że mówimy o różnych typach owoców, wtedy użyjemy fruit z końcówką -s, czyli fruits. Więcej o tym temacie piszemy w artykule fruit vs fruits.

Poznaj wyjątkowy kurs angielskiego na platformie ELLA


Rolnictwo po angielsku

Rodzaje upraw po angielsku

barley – jęczmień
beetroots – buraki
buckwheat – gryka
corn – kukurydza
hop – chmiel
lentil – soczewica
linen – len
lupin – łubin
millet – proso
milo – sorgo
oats – owies
pea – groch
poppy – mak
potatoes – ziemniaki
pumpkins – dynie
rapeseed – rzepak
rice – ryż
rye – żyto
soy – soja
sunflowers – słonecznik
tobacco – tytoń
triticale – pszenżyto

wheat – pszenica


Rolnictwo po angielsku

Zwierzęta na farmie po angielsku

Rolnictwo po angielsku to nie tylko uprawa różnego rodzaju żniw. Na farmach hoduje się również zwierzęta. Część zwierząt jest hodowana z powodu produktów, które można od nich zebrać. Kury składają jajka (to lay eggs), a krowy produkują mleko (to produce milk). Natomiast niektóre zwierzęta są hodowane wyłącznie na ubój (slaughter). W dzisiejszych czasach dużą część pracy na farmach wykonuje się za pomocą maszyn, ale można jeszcze spotkać farmy na których konie (horses) są wykorzystywane do ciągnięcia powozów lub innych maszyn.

a bull – byk
a cat – kot
cattle – bydło
a chicken – kurczak
a cock (BrE) – kogut
a cow – krowa
a dog – pies
a duck – kaczka
a gander – gąsior
a goat – koza
a goose – gęś
a hen – kura
a horse – koń
livestock – zwierzęta hodowlane
a mouse – mysz
a pig – świnia
a porker – tucznik
a ram – baran
a rooster (AmE) – kogut
a sheep – owca
a turkey – indyk
a broiler – kurczak hodowany na mięso

poultry – drób

Młode zwierząt po angielsku

a calf – cielę
a chick – kurczątko
a foal – źrebak
a kitten – kociak
a lamb – owieczka
a piglet – prosię
a puppy – szczeniak
a duckling – kaczątko

a gosling – gąsiątko

Domy dla zwierząt po angielsku

a barn – stodoła
a chicken coop – kurnik
a doghouse (AmE) – buda dla psa
a hutch – klatka
a kennel (BrE) – buda dla psa
a pen – zagroda
a pigpen (AmE) – chlew
a pigsty (BrE) – chlew
a roost – grzęda

a stable – stajnia


maszyny rolnicze

Maszyny i narzędzia rolnicze po angielsku

W temacie rolnictwo po angielsku nie powinno zabraknąć słownictwa związanego z maszynami i narzędziami używanymi na farmie. W dzisiejszych czasach większość prac na roli jest wykonywana przy pomocy maszyn (machinery). Wozy ciągnięte przez konie zastąpiono traktorami (tractors), krowy są dojone przez dojarki automatyczne (milking machines), a kombajny (combines) wykonują kilka prac jednocześnie przy zbieraniu plonów.

Maszyny rolnicze po angielsku

an agricultural roller – wał rolniczy
a baler – prasa do belowania
a combine – kombajn
a cultipacker – wał uprawowy
a cultivator – kultywator
a harrow – brona
a milking machine – dojarka automatyczna
a planter – siewnik
a plough (BrE) – pług
a plow (AmE) – pług
a reaper – żniwiarka
a reaper binder – snopowiązałka
a seed drill – siewnik rzędowy
a seeder – siewnik
a sorter – sortownik
a sprayer – opryskiwacz
a spreader – rozrzutnik
a subsoiler – głębosz
a tiller – glebogryzarka
a tractor – traktor
a trailer – przyczepa

a thresher – młocarnia

Narzędzia rolnicze po angielsku

an axe – siekiera
a hoe – motyka
a ladder – drabina
a machete – maczeta
a pail – wiadro
a pickaxe – kilof
a pitchfork – widły
a scythe – kosa
a shovel – łopata
a sickle – sierp
a spade – szpadel

a wheelbarrow – taczka


prace na roli

Prace wykonywane na roli w języku angielskim

Maszyny bardzo ułatwiają pracę rolnikowi, jednak praca rolnika to wciąż ciężka praca fizyczna (manual labor). Rolnicy zawsze mają coś do zrobienia. Najważniejsze prace wykonywane przez rolnika to: zajmowanie się zwierzętami (take care of animals), konserwacja maszyn (machine maintenance), a w odpowiednich porach roku siew (sowing) a następnie zbiór plonów (harvest).

to breed sheep for wool – hodować owce na wełnę
to chop off chicken’s head – uciąć głowę kurczakowi
to collect eggs – zbierać jajka
to cut trees – ciąć drzewa
to dig – kopać
to drive a truck – prowadzić ciężarówkę
to fatten up a pig – utuczyć świnię
to feed animals – karmić zwierzęta
to fight insect infestation – walczyć z plagą robaków
to gather eggs – zbierać jajka
to graze – paść się
to grow vegetables – uprawiać warzywa
to harvest crops – zbierać plony
to herd the cows – zaganiać krowy
to irrigate fields – nawadniać pola
to lay eggs – składać jajka
to maintain the machinery – konserwować maszyny
to milk a cow – doić krowę
to mount a horse – dosiadać konia
to muck out – oczyszczać z gnoju
to pick fruit – zbierać owoce
to plant a shrub – posadzić krzew
to plough a field (BrE) – orać pole
to plow a field (AmE) – orać pole
to prune – przycinać
to raise chickens – hodować kurczaki
to rake the leaves – grabić liście
to repair the fence – naprawić ogrodzenie
to shear a sheep – strzyc owce
to shoe a horse – podkuć konia
to slaughter pigs – ubijać świnie
to sow seeds – sadzić nasiona
to spray pesticides – rozpylać pestycydy
to trim a tree – przyciąć drzewo
to water the field – podlewać pole

to weed – pielić

Rozpocznij kurs angielskiego online na platformie ELLA

angielski online

Subskrybuj | YouTube