Zacznij się uczyć angielskiego. Zobacz ofertę >
ELLA
carols

Kolędy po angielsku i piosenki świąteczne: Christmas Carols

Kolędy po angielsku: wstęp

Kolędy od wieków goszczą w naszych domach podczas Świąt Bożego Narodzenia (Christmas). Nie wyobrażamy sobie świąt bez śpiewania i słuchania kolęd. W radiu często puszczane są angielskojęzyczne piosenki świąteczne, ale co z kolędami? Czy w USA popularne są takie same kolędy? Czy są nam znane? Przekonajmy się.

Popularne piosenki świąteczne:

“All I want for Christmas” Mariah Carey
“Last Christmas” Wham!
“Happy Xmas (War Is Over)” John Lennon
“White Christmas” Bing Crosby

Kolędy po angielsku:

TERAZ możesz uczyć się angielskiego nie wychodząc z domu


carols

Kolędy po angielsku: We Wish You a Merry Christmas

Autor kolędy jest nieznany, ale prawdopodobnie powstała ona w XVI wieku. Piosenka była przeznaczona dla kolędników zatrudnionych by zabawiać bogatych w zamian za poczęstunek. Tekst kolędy faktycznie mówi o tym, że śpiewający będą śpiewać dopóki nie otrzymają obiecanych smakołyków. Piosenka jest bardzo stara i ma wiele wersji – oto jedna z nich:

We wish you a Merry Christmas;
We wish you a Merry Christmas;
We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year.
Good tidings we bring to you and your kin;
Good tidings for Christmas and a Happy New Year.

Życzymy ci Wesołych Świąt;
Życzymy ci Wesołych Świąt;
Życzymy ci Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku.
Dobre wieści przynosimy tobie i twoim krewnym;
Dobre wieści na Święta i Szczęśliwy Nowy Rok.

Oh, bring us a figgy pudding;
Oh, bring us a figgy pudding;
Oh, bring us a figgy pudding and a cup of good cheer
We won’t go until we get some;
We won’t go until we get some;
We won’t go until we get some, so bring some out here.

Oh przynieś nam figowy pudding;
Oh przynieś nam figowy pudding;
Oh przynieś nam figowy pudding i kubek dobrego wiwatu
Nie pójdziemy dopóki go nie dostaniemy;
Nie pójdziemy dopóki go nie dostaniemy;
Nie pójdziemy dopóki go nie dostaniemy więc przynieś go tu.

Możesz posłuchać kolędy We Wish You a Merry Christmas TUTAJ.


carols

Kolędy po angielsku: Jingle Bells

Pierwotnie “Jingle Bells” była zatytułowana “The One Horse Open Sleigh”. Jej autor James Lord Pierpont nie napisał jej z intencja celebrowania świąt Bożego Narodzenie. I faktycznie kolęda ma wersy – choć mało znane – mówiące o podrywaniu dziewczyn i ściganiu się saniami, które nie brzmią bardzo „świątecznie”.

Czy wiesz, że?

16 grudnia 1965 roku “Jingle Bells” została pierwszą piosenką nadaną w przestrzeni kosmicznej. Załoga Gemini 6 zameldowała, że widziała Świętego Mikołaja, a następnie zaśpiewała “Jingle Bells” przy akompaniamencie dzwoneczków i harmonijki, które przemycili na pokład.

“Jingle Bells” zostało przetłumaczone na polski jako „Pada śnieg, pada śnieg” ale nie jest to bezpośredni przekład słów kolędy, tylko artystyczna wersja, która jest dopasowana do melodii, aby łatwo można było ją zaśpiewać.

Jingle bells, Jingle bells
Jingle all the way
Oh, what fun it is to ride
In a one-horse open sleigh

Dzwonią dzwonki, dzwonią dzwonki
dzwonią przez całą drogę
Oh co za radość tak jechać
w jednokonnych otwartych saniach

Dashing through the snow
In a one-horse open sleigh
O’er the fields we go
Laughing all the way
Bells on bobtail ring
Making spirits bright
What fun it is to ride and sing
A sleighing song tonight

Pędząc przez śnieg
w jednokonnych otwartych saniach
jedziemy przez pola
śmiejąc się przez cały czas
dzwonki na przyciętym ogonie dzwonią
rozpogodzając nastrój
co za radość tak jechać i śpiewać
kuligową piosenkę dzisiejszej nocy

A day or two ago
I thought I’d take a ride
And soon, Miss Fanny Bright
Was seated by my side
The horse was lean and lank
Misfortune seemed his lot
He got into a drifted bank
And then we got upsot

Dzień lub dwa dni temu
pomyślałem, że się przejadę
i wkrótce panna Fanny Bright
siedziała obok mnie
koń był chudy i tyczkowaty
wydawało się, że pech był jego dolą
zniosło go na mieliznę
a wtedy zdenerwowaliśmy się

A day or two ago
The story I must tell
I went out on the snow
And on my back I fell
A gent was riding by
In a one-horse open sleigh
He laughed as there I sprawling lie
But quickly drove away

Dzień lub dwa dni temu
muszę opowiedzieć tą historię
wyszedłem na śnieg
i przewróciłem się na plecy
jakiś dżentelmen przejeżdżał obok
w jednokonnych otwartych saniach
zaśmiał się gdy leżałem rozłożony
ale szybko odjechał

Now the ground is white
Go it while you’re young,
Take the girls tonight
and sing this sleighing song;
Just get a bobtailed bay
Two forty as his speed
Hitch him to an open sleigh
And crack! you’ll take the lead.

Teraz ziemia jest biała
zrób to póki jesteś młody
zabierz dziewczyny dziś wieczorem
I śpiewajcie tę kuligową piosenkę
weź konia z przyciętym ogonem
mającego prędkość dwa czterdzieści
zaprzęgnij go do otwartych sań
i trzask! Przejmiesz dowodzenie.

Aby wysłuchać kolędy Jingle Bells wejdź TUTAJ.


carols

Kolędy po angielsku: O Holy Night

Muzyka do „O Święta Nocy” została stworzona przez francuskiego kompozytora Adolpha Adama w 1847 roku. Placide Cappeau jest odpowiedzialny za francuskie słowa. W 1855 pastor John Sullivan Dwight przetłumaczył kolędę na angielski.

O holy night, the stars are brightly shining,
It is the night of the dear Saviour’s birth;
Long lay the world in sin and error pining,
'Till he appeared and the soul felt its worth.
A thrill of hope the weary world rejoices,
For yonder breaks a new and glorious morn;

Oh Święta Nocy, gwiazdy świecą jasno,
to jest noc narodzin kochanego Zbawcy;
długo świat był przyszpilony grzechem i błędem,
dopóki się nie pojawił i dusza nie poczuła swojej wartości.
Zmęczony świat raduje się dreszczykiem nadziei,
bo tam wschodzi nowy i wspaniały poranek;

Chorus
Fall on your knees, Oh hear the angel voices!
O night divine! O night when Christ was born.
O night, O holy night, O night divine.

Refren
Padnij na kolana, oh usłysz głosy aniołów!
Oh cudowna nocy! Oh nocy, kiedy Chrystus urodził się.
Oh nocy, oh święta nocy, oh cudowna nocy.

Led by the light of Faith serenely beaming;
With glowing hearts by his cradle we stand:
So, led by light of a star sweetly gleaming,
Here come the wise men from Orient land,
The King of Kings lay thus in lowly manger,
In all our trials born to be our friend;

Prowadzeni przez pogodnie promieniujące światło Wiary,
z żarzącym się sercami stoimy przy jego kołysce:
A więc prowadzeni przez gwiazdę słodko błyszczącą,
oto nadchodzą mądrzy ludzie z Orientu,
tak więc Król Królów leży w podrzędnym żłóbku,
we wszystkich naszych próbach urodzony by być naszym przyjacielem;

Chorus
He knows our need, To our weakness no stranger!
Behold your King! Before Him lowly bend!
Behold your King! your King! before him bend!

Refren
Zna nasze potrzeby, nie są mu obce nasze słabości!
Podziwiaj twego Króla! Przed nim nisko się skłoń!
Podziwiaj twego Króla! twego Króla! przed nim się skłoń!

Truly He taught us to love one another;
His law is Love and His gospel is Peace;
Chains shall he break, for the slave is our brother,
And in his name all oppression shall cease,
Sweet hymns of joy in grateful Chorus raise we;
Let all within us praise his Holy name!

On naprawdę nauczył nas kochać siebie nawzajem;
Jego prawo to Miłość, a jego ewangelia to Pokój;
Przełamie łańcuchy, bo niewolnik to nasz brat,
i w jego imieniu wszelkie prześladowanie ustanie,
we wdzięcznym chórze wznosimy słodkie hymny radości;
wszyscy wewnątrz siebie chwalmy jego Święte imię!

Chorus
Christ is the Lord, then ever! ever praise we!
His pow’r and glory, evermore proclaim!
His pow’r and glory, evermore proclaim!

Refren
Chrystus jest Panem, bardziej niż zawsze! niż zawsze chwalmy!
Jego moc i chwałę, wiecznie ogłaszajmy!
Jego moc i chwałę, wiecznie ogłaszajmy!

Posłuchaj kolędy O Holy Night TUTAJ.


carols

Kolędy po angielsku: 12 Days of Christmas

Na pierwszy rzut oka kolęda „Dwanaście dni świąt” to piosenka wyliczająca prezenty, które ktoś dostaje przez wszystkie 12 dni świąt Bożego Narodzenia (od 25 grudnia do 5 stycznia). W rzeczywistości ma ona ukryte bardzo głębokie znaczenie. W latach 1558 – 1829 w Anglii katolicy nie mogli praktykować swojej religii. W tym czasie ktoś napisał tę kolędę jako ukryta lekcja na temat wartości religijnych w kodzie znanym tylko dla wierzących.

Kolędy po angielsku: ukryte znaczenie

W kolędzie „Dwanaście dni świąt” prawdziwa miłość reprezentuje Jezusa. Tak samo przepiórka w gruszy, bo jest to ptak, który poświęci się by ratować swoje młode. Pozostałe prezenty oznaczają:

dwie turkawki: Stary i Nowy Testament,
trzy francuskie kury: wiara, nadzieja i miłość,
cztery ptaki wołające: czterej ewangeliści Marek, Mateusz, Łukasz i Jan,
pięć złotych pierścionków: pięć pierwszych ksiąg Starego Testamentu,
sześć gęsi znoszących jaja: sześć dni stworzenia świata,
siedem łabędzi pływających: siedem darów Ducha Świętego,
osiem pokojówek dojących: osiem błogosławieństw,
dziewięć pań tańczących: dziewięć cnót Owocu Ducha Świętego,
dziesięciu panów skaczących: Dziesięć Przykazań,
jedenastu kobziarzy grających na kobzach: jedenastu wiernych apostołów,
dwunastu bębniarzy bębniących: dwanaście punktów Credo Apostolskiego.

On the first day of Christmas my true love sent to me
A partridge in a pear tree

W pierwszy dzień świąt moja prawdziwa miłość przysłała mi
przepiórkę w gruszy

On the second day of Christmas my true love sent to me
Two turtle doves, and
A partridge in a pear tree

W drugi dzień świąt moje prawdziwa miłość przysłała mi
dwie turkawki i
przepiórkę w gruszy

On the 12th day of Christmas my true love sent to me:
12 drummers drumming
11 pipers piping
10 lords a leaping
Nine ladies dancing
Eight maids a milking
Seven swans a swimming
Six geese a laying
Five golden rings
Four calling birds
Three french hens
Two turtle doves, and
A partridge in a pear tree

W dwunasty dzień świąt moja prawdziwa miłość przysłała mi
12 bębniarzy bębniących
11 kobziarzy grających na kobzach
10 panów skaczących
dziewięć pań tańczących
osiem pokojówek dojących
siedem łabędzi pływających
sześć gęsi znoszących jaja
pięć złotych pierścionków
cztery ptaki wołające
trzy francuskie kury
dwie turkawki i
przepiórkę w gruszy

TUTAJ możesz posłuchać kolędy 12 days of Christmas.


carols

Kolędy po angielsku: Silent Night

W 1816 roku ksiądz Joseph Mohr napisał wiersz “Stille Nacht! Heilige Nacht!”. Dwa lata później poprosił Franza Grubera o skomponowanie do niego muzyki. Po raz pierwszy kolęda została zaśpiewana w Wigilię 1818 roku. 40 lat później „Cicha Noc” została przełożona na język angielski przez księdza Johna Freemana Younga. Pomimo tego, że kolęda jest przetłumaczona na polski, nie można użyć tego tekstu jako bezpośredniego przekładu angielskiej wersji. „Cicha Noc” została przetłumaczona z języka niemieckiego w taki sposób, aby można ją było łatwo zaśpiewać, a więc nie jest to wierne oryginałowi tłumaczenie. Oto bezpośredni przekład z języka angielskiego:

Silent night! Holy night!
All is calm, all is bright,
Round yon Virgin Mother and Child!
Holy Infant, so tender and mild,
Sleep in heavenly peace!
Sleep in heavenly peace!

Cicha noc! Święta noc!
Wszystko jest spokojne, wszystko jest pogodne,
naokoło Matki Dziewicy i Dziecka!
Święty Noworodek, taki miękki i łagodny,
Śpi w niebiańskim spokoju!
Śpi w niebiańskim spokoju!

Silent night! Holy night!
Shepherds quake at the sight!
Glories stream from Heaven afar,
Heavenly Hosts sing Alleluia!
Christ, the Saviour, is born!
Christ, the Saviour, is born!

Cicha Noc! Święta Noc!
Pasterze drżą na ten widok!
Chwała spływa z dalekiego nieba,
Niebiańskie zastępy śpiewają Alleluja!
Chrystus, Zbawca się narodził!
Chrystus, Zbawca się narodził!

Silent night! Holy night!
Son of God, love’s pure light
Radiant beams from Thy Holy Face
With the dawn of redeeming grace,
Jesus, Lord, at Thy Birth!
Jesus, Lord, at Thy Birth!

Cicha Noc! Święta Noc!
Syn Boga, niepokalane światło miłości
promienieje od Tej Świętej Twarzy
ze świtem zbawczej łaski,
Jezus, Pan w Chwili Narodzin!
Jezus, Pan w Chwili Narodzin!

Chcesz posłuchać angielskiej wersji kolędy Cicha Noc? Wejdź TU.


carols

Kolędy po angielsku: Santa Claus Is Coming To Town

Autorami kolędy są John Frederick Coots i Haven Gillespie. Twórca tekstu, Gillespie napisał ją wspominając dzieciństwo ze swoim niedawno zmarłym bratem. Wymyślił ją w czasie jazdy metrem i spisał na kopercie. Kolęda stała się natychmiastowym hitem.

You better watch out
You better not cry
Better not pout
I’m telling you why
Santa Claus is coming to town

Lepiej uważaj
Lepiej nie płacz
Lepiej nie dąsaj się
Powiem ci dlaczego
Święty Mikołaj przybywa do miasta

He’s making a list
And checking it twice
He’s gonna find out who’s naughty or nice
Santa Claus is coming to town

Robi listę
i sprawdza ją dwa razy
Dowie się kto był nieposłuszny a kto grzeczny
Święty Mikołaj przybywa do miasta

He sees you when you’re sleeping
He knows when you’re awake
He knows if you’ve been bad or good
So be good for goodness sake

Widzi kiedy śpisz
Wie kiedy jesteś obudzony
Wie czy byłeś zły czy dobry
Więc bądź dobry na miłość boską

Możesz wysłuchać piosenki Santa Claus Is Coming To Town TUTAJ.


carols

Kolędy po angielsku: Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!

Autorami kolędy są Sammy Cahn i Jule Styne. Chociaż piosenka ma tytuł „Niech pada śnieg x3” to jak na ironię została napisana w najgorętszy dzień roku. Mimo, że jest kojarzona z Bożym Narodzeniem to nie ma w niej mowy o świętach.

Oh, the weather outside is frightful
But the fire is so delightful
And since we’ve no place to go
Let it snow, let it snow, let it snow

Oh pogoda na zewnątrz jest potworna
ale piecyk jest taki wspaniały
i skoro nie mamy dokąd iść
niech pada śnieg, niech pada śnieg, niech pada śnieg

Man, it doesn’t show signs of stopping
And I’ve brought me some corn for popping
The lights are turned way down low
Let it snow, let it snow

Człowieku, nie wygląda jakby miało przestać
a ja przyniosłem trochę kukurydzy do prażenia
światła są przygaszone
niech pada śnieg, niech pada śnieg

When we finally kiss goodnight
How I’ll hate going out in the storm
But if you really hold me tight
All the way home I’ll be warm

Kiedy w końcu pocałujemy się na pożegnanie
jak ja nie zniosę wyjścia w burzę
ale jeśli przytulisz mnie naprawdę mocno
będzie mi ciepło przez całą drogę do domu

And the fire is slowly dying
And, my dear, we’re still goodbying
But as long as you love me so
Let it snow, let it snow, and snow

Ogień powoli dogasa
a my, moja droga wciąż się żegnamy
ale tak długo jak mnie kochasz
niech pada śnieg, niech pada śnieg, niech pada śnieg

When we finally kiss goodnight
How I’ll hate going out in the storm
But if you really grab me tight
All the way home I’ll be warm

Kiedy w końcu pocałujemy się na pożegnanie
jak ja nie zniosę wyjścia w burzę
ale jeśli chwycisz mnie naprawdę mocno
będzie mi ciepło przez całą drogę do domu

TUTAJ możesz wysłuchać kolędę Let it snow x3.


carols

Kolędy po angielsku: Rudolph the Red-Nosed Reindeer

Postać Rudolfa została stworzona przez Roberta L. Maya w 1939 roku. Historia renifera została wymyślona dla domu towarowego Montgomery Ward w celu zaoszczędzenia pieniędzy na reklamie świątecznej. Zanim wymyślono postać Rudolfa, sklep rozdawał dzieciom za darmo kolorowanki, które kupował od innych producentów. Miały one służyć jako materiały promocyjne. Wymyślając własną historię, którą następnie sam produkował pozwoliło domu towarowemu znacząco obciąć koszty.

May stworzył Rudolfa na podstawie własnych doświadczeń – jako dziecko był zaczepiany bo był mały jak na swój wiek. W czasie pisania tekstu konsultował się ze swoja czteroletnią córką, aby sprawdzić czy historia spodoba się dzieciom. Historia o Rudolfie została po raz pierwszy opublikowana w 1947 roku. Samą piosenkę napisał szwagier Roberta Maya, Johnny Marks. Kolęda po raz pierwszy została nagrana w 1949 roku i od razu odniosła wielki sukces.

Jeśli chcesz poznać tekst i posłuchać piosenki zobacz wpis Rudolph the Red-Nosed Reindeer.

Rozpocznij kurs angielskiego online na platformie ELLA

Add comment

angielski online

Subskrybuj | YouTube