Zacznij się uczyć angielskiego. Zobacz ofertę >
ELLA
Rudolf the Red Nosed Reindeer

Rudolph the Red-Nosed Reindeer

Rudolph the Red-Nosed Reindeer

Jedną z najbardziej znanych świątecznych piosenek w Stanach Zjednoczonych jest piosenka o pewnym czerwononosym reniferze o imieniu Rudolf (Rudolph the Red-Nosed Reindeer). Piosenka zyskała niezwykłą popularność w połowie XX wieku, a teraz znają ją niemal wszyscy, a zwłaszcza dzieci!

Rudolf Czerwononosy: słowa i tłumaczenie

You know Dasher and Dancer
Znacie Fircyka, Tancerza,
And Prancer and Vixen
I Pyszałka i Złośnika,
Comet and Cupid
I Kometka i Amorka,
And Donner and Blitzen
I Profesorka i Błyskawicznego
But do you recall
Ale czy pamiętacie
The most famous reindeer of all?
Najsłynniejszego renifera ze wszystkich?

Rudolph, the red-nosed reindeer
Rudolf, czerwononosy renifer
had a very shiny nose.
miał bardzo błyszczący nos.
And if you ever saw him,
Gdybyście go zobaczyli,
you would even say it glows.
powiedzielibyście, że się świeci!

All of the other reindeer
Wszystkie inne renifery
used to laugh and call him names.
śmiały się z niego i go przezywały.
They never let poor Rudolph
Nigdy nie pozwalały Rudolfowi
join in any reindeer games.
dołączyć do jakichkolwiek reniferowych zabaw.

Then one foggy Christmas Eve
Ale podczas którejś mglistej Wigilii,
Santa came to say:
Święty Mikołaj powiedział:
„Rudolph with your nose so bright,
Rudolf taki masz święcący nos,
won’t you guide my sleigh tonight?”
może dzisiejszego wieczoru poprowadzisz moje sanie?

Then all the reindeer loved him
Wszystkie renifery go pokochały
as they shouted out with glee,
i wykrzykiwały z radością
Rudolph the red-nosed reindeer,
Rudolfie, czerwononosy reniferze
you’ll go down in history!
przejdziesz do historii!

Koniecznie sprawdź też słownictwo na Boże Narodzenie (Christmas).

Rozpocznij kurs angielskiego online na platformie ELLA

Add comment

angielski online

Subskrybuj | YouTube