Zacznij się uczyć angielskiego. Zobacz ofertę >
ELLA
idiomy medyczne

10 idiomów medycznych

Popularne idiomy medyczne

Niektóre idiomy medyczne nie zawierają słów, które na pierwszy rzut oka pozwalają rozpoznać je jako idiomy związane z medycyną, ale ich znaczenie jak najbardziej dotyczy zdrowia. Oto kilka przykładów idiomów związanych z medycyną i stanem zdrowia pacjenta.

Angielski w służbie zdrowia na platformie ELLA.


Be out of the woods

Idiom be out of the woods oznacza, że pacjentowi poprawiło się zdrowie i wyszedł z trudnej sytuacji. Ten idiom powstał setki lat temu, kiedy to las były bardzo niebezpiecznym miejscem.

After a long battle with pneumonia, Sarah is finally out of the woods.

Po długiej walce z zapaleniem płuc, Sarah wychodzi na prostą.

You’re improving, but you’re not out of the woods yet; you need to continue the medication.

Twój stan zdrowia się poprawia, ale jeszcze nie jesteś poza zagrożeniem; musisz kontynuować leczenie.


idiom have a clean bill of health

Have a clean bill of health

Kolejny z popularnych idiomów medycznych, to have a clean bill of health, oznacza, że pacjent jest w pełni zdrowy i nie ma żadnych problemów medycznych. Idiom wywodzi się z żeglarstwa. Otóż kiedyś załogi statków otrzymywały oficjalne świadectwo zdrowia (bill of health) po opuszczeniu portu mówiące, że nie mają żadnej zakaźnej choroby (infectious disease), co umożliwiało im przybicie do nowego portu bez przechodzenia kwarantanny (quarantine).

The tests came back negative; she has a clean bill of health.

Wyniki testów są negatywne; ona jest w pełni zdrowa.

After his annual check-up, Mike received a clean bill of health from his doctor.

Po corocznej kontroli, Mike otrzymał od lekarza informację, że jest w pełni zdrowy.

Interesujesz się medycyną? Sprawdź 10 najważniejszych angielskich słówek medycznych.


idiomy medyczne

Under the weather

Niektóre idiomy medyczne pozwalają pacjentom opisać swój stan zdrowia. Jeśli pacjent używa stwierdzenia under the weather oznacza, to że źle się czuje. Ten idiom również wywodzi się z języka używanego przez marynarzy. Dawniej, gdy ktoś się źle poczuł z powodu złych warunków pogodowych (weather conditions) został wysłany pod pokład statku (deck), aby odpocząć i schronić się przed pogodą.

I can’t go out tonight; I’m feeling a bit under the weather.

Nie mogę wyjść dzisiaj wieczorem; nie czuję się zbyt dobrze.

She’s been under the weather, so she couldn’t attend the meeting.

Źle się czuła, więc nie mogła uczestniczyć w spotkaniu.

 Medyczny angielski? Tylko z ELLA.


idiomy medyczne

Take a turn for the worse

Jeśli chcemy powiedzieć, że czyjś stan zdrowia się pogorszył to użyjemy idiomu take a turn for the worse.

His condition took a turn for the worse overnight.

Jego stan nagle się pogorszył.

Everything was going well and we thought everything was going to be alright when her condition took a turn for the worse.

Wszystko szło dobrze i myśleliśmy że wszystko będzie dobrze, kiedy jej stan nagle się pogorszył.


idiomy medyczne

Be as good as new

Kolejny z popularnych idiomów medycznych, as good as new, oznacza że ktoś wrócił do zdrowia po chorobie lub kontuzji.

After the knee surgery, John felt as good as new.

Po operacji kolana, John czuł się jak nowo narodzony.

The treatment worked wonders; she’s as good as new now.

Leczenie zdziałało cuda; teraz jest jak nowo narodzona.


idiom be on the mend

Be on the mend

Jeśli chcemy powiedzieć, że pacjent wraca do zdrowia to użyjemy idiomu to be on the mend. W tym idiomie używamy słowa mend, które oznacza naprawiać i zwykle jest używane gdy mówi się o naprawianiu ubrań.

After a week in the hospital, he’s finally on the mend.

Po tygodniu w szpitalu, w końcu zaczyna wracać do zdrowia.

She broke her leg last month, but she’s on the mend now.

W zeszłym miesiącu złamała nogę, ale teraz wraca do zdrowia.


idiomy medyczne

Be fit as a fiddle

Idiomy medyczne często wywodzą się z zupełnie innych dziedzin niż medycyna, ten idiom na przykład wywodzi się z muzyki. Kiedyś używano słowa fiddle jako określenia na instrumenty muzyczne, zwłaszcza skrzypce (violin), które musiały być utrzymywane w doskonałym stanie (fit). Dlatego gdy pacjent jest w doskonałej kondycji to jest fit as fiddle.

My grandfather is 90 years old but fit as a fiddle.

Mój dziadek ma 90 lat, ale jest w doskonałej kondycji.

After her recovery, she felt fit as a fiddle and ready to go back to work.

Po powrocie do zdrowia, czuła się świetnie i była gotowa do powrotu do pracy.


idiom In perfect shape

In perfect shape

Kolejnym z popularnych idiomów medycznych, które oznaczają że pacjent jest w doskonałej kondycji jest idiom in perfect shape.

He exercises every day and is in perfect shape.

Ćwiczy każdego dnia i jest w doskonałej formie.

The doctor said my heart is in perfect shape.

Lekarz powiedział, że moje serce jest w doskonałej kondycji.


idiom Live till one's a hundred

Live till one’s a hundred

Niektóre idiomy medyczne mają ciekawe i niezwykłe historie pochodzenia, a ich znaczenie jest zaskakujące. Inne natomiast są dość proste. Idiom live til one’s a hundred oznacza po prostu, że ktoś jest w tak dobrej kondycji że dożyje późnej starości.

With how healthy she is, she’ll probably live till she’s a hundred.

Z takim zdrowiem, pewnie dożyje do setki.

He says he wants to live till he’s a hundred so he can see all his grandkids grow up.

Mówi, że chce dożyć stu lat, żeby zobaczyć, jak dorastają jego wnuki.


idiomy medyczne

An apple a day keeps the doctor away

I na koniec idiom, który jest zarazem dobrą poradą na zdrowy tryb życia. Mówi o tym, że zdrowa dieta i styl życia mogą zapobiec chorobom.

You should eat more fruits and vegetables; an apple a day keeps the doctor away, after all.

Powinieneś jeść więcej owoców i warzyw; w końcu jeśli jesz jedno jabłko dziennie to rzadko będziesz widywać lekarza.

I haven’t had a cold in years; I guess an apple a day really does keep the doctor away.

Nie byłem przeziębiony od lat; chyba naprawdę jest coś w tym, że jedzenie jednego jabłka dziennie sprawia że rzadko widuje się lekarza.

Poznaj też idiomy na deszczową pogodę.

Twój kurs angielskiego medycznego na platformie ELLA

angielski online

Subskrybuj | YouTube