Zacznij się uczyć angielskiego. Zobacz ofertę >
ELLA
często mylone terminy medyczne w języku angielskim

Często mylone terminy medyczne w języku angielskim

Często mylone terminy medyczne w języku angielskim

Terminy medyczne bywają mylące, nawet dla tak zwanych native speakerów. Bywa, że osoby, które od lat porozumiewają się w języku angielskim w środowisku medycznym, popełniają te błędy, a nikt ich nie poprawia. Jakie terminy medyczne w języku angielskim najczęściej mylimy? Oto kilka z nich wraz z przykładami ich użycia w zdaniu w języku angielskim.

Angielski w służbie zdrowia na platformie ELLA.


Prescription vs subscription

Recepta (prescription) to dokument wystawiany przez lekarza na podstawie którego pacjent dostaje leki, natomiast subskrypcja (subscription) to umowa o regularne dostarczanie usług czy produktów, na przykład subskrypcja na dostęp do lekcji angielskiego w medycynie na platformie ELLA.

The doctor gave me a prescription for antibiotics.

Lekarz dał mi receptę na antybiotyki.

You need to have a prescription to buy this medicine.

Musisz mieć receptę, żeby kupić ten lek.

I just renewed my subscription to the online English learning school for another year.

Właśnie przedłużyłem subskrypcję do szkoły online do nauki angielskiego na kolejny rok.

With a subscription to the ELLA online platform, you’ll get access to Medical English course.

Z subskrypcją do platformy online ELLA uzyskasz dostęp do kursu angielskiego medycznego.

Recipe, receipt, prescription

Dla Polaka chyba najczęściej mylone terminy medyczne w języku angielskim to prescription, recipe oraz receipt. Dlaczego? Bo słowo recepta bardzo przypomina dwa inne angielskie słowa, recipe oraz receipt. Niektóre słowa w języku angielskim oznaczają to samo w języku polskim, na przykład sport, dlatego często osoby uczące się angielskiego zakładają że podobne słowa mają to samo znaczenie. Jednak w tym wypadku tak nie jest, recepta to po angielsku prescription. A co oznaczają recipe oraz receipt? Sprawdź nasz artykuł recipe, receipt, prescription, aby się dowiedzieć.


często mylone terminy medyczne w języku angielskim

Dose vs dosage

Dawka (dose) to ilość leku podawana jeden raz, natomiast dawkowanie (dosage) to całkowita ilość leku oraz częstotliwość jego podawania.

Take one dose of the medication before bed.

Weź jedną dawkę lekarstwa przed snem.

The nurse administered the correct dose to the patient.

Pielęgniarka podała pacjentowi właściwą dawkę.

The dosage instructions are on the bottle.

Instrukcje dotyczące dawkowania są na butelce.

Consult your physician about the appropriate dosage.

Skonsultuj się z lekarzem w sprawie właściwego dawkowania.

Medyczny angielski? Tylko z ELLA.


często mylone terminy medyczne w języku angielskim

Breath vs breathe

Chyba najczęściej mylone terminy medyczne w języku angielskim to breath i breathe. Te dwa słowa mają podobne znaczenie i różnią się tylko jedną literą, co sprawia że bardzo łatwo je pomylić. Breath to rzeczownik oznaczający jeden oddech (wdech i wydech), natomiast to breathe to czasownik oznaczający „oddychać”.

Take a deep breath before the injection.

Weź głęboki oddech przed zastrzykiem.

His breath smells sweet, which might be an indicator of diabetes.

Jego oddech pachnie słodko, co może być wskaźnikiem cukrzycy.

It’s hard for her to breathe because of the asthma.

Ona ma trudności z oddychaniem (dosł. żeby oddychać) z powodu astmy.

Just relax and breathe normally during the examination.

Po prostu zrelaksuj się i oddychaj normalnie podczas badania.


najczęściej mylone słowa w medycznym angielskim

Antibody vs antibiotics

Przeciwciała (antibodies) to białka produkowane przez układ odpornościowy, które pomagają zwalczać infekcje. Antybiotyki (antibiotics) natomiast, to leki używane do zabijania bakterii lub hamowania ich wzrostu.

The test showed a high level of antibodies.

Test wykazał wysoki poziom przeciwciał.

Her body produced antibodies to fight off the infection.

Jej organizm wyprodukował przeciwciała, aby zwalczyć infekcję.

She needs to take antibiotics for her throat infection.

Ona musi brać antybiotyki na infekcję gardła.

Don’t stop taking antibiotics without consulting your doctor.

Nie przerywaj brania antybiotyków bez konsultacji z lekarzem.


często mylone terminy medyczne w języku angielskim

Inflammation vs infection

Często mylone terminy medyczne w języku angielskim to inflammation oraz infection. Zapalenie (inflammation) to reakcja organizmu na uraz lub infekcję, podczas gdy infekcja (infection) jest spowodowana obecnością bakterii lub wirusów.

The inflammation has reduced after taking the medication.

Stan zapalny zmniejszył się po zażyciu lekarstwa.

He has an inflammation in his joints.

On ma stan zapalny w stawach.

The infection has spread to other parts of the body.

Infekcja rozprzestrzeniła się na inne części ciała.

Wash your hands to prevent infection.

Umyj ręce, żeby zapobiec infekcji.


najczęściej mylone słowa w medycznym angielskim

Diagnosis vs prognosis

Diagnoza (diagnosis) to identyfikacja choroby na podstawie jej objawów, podczas gdy prognoza (prognosis) to przewidywanie przebiegu i wyniku choroby.

The diagnosis confirmed it was pneumonia.

Diagnoza potwierdziła, że to zapalenie płuc.

He is still waiting for the diagnosis from the specialist.

On wciąż czeka na diagnozę od specjalisty.

The prognosis is good if the treatment is started early.

Rokowanie jest dobre, jeśli leczenie rozpocznie się wcześnie.

Based on the prognosis, he might need surgery.

Na podstawie rokowania, on może potrzebować operacji.


najczęściej mylone słowa w medycznym angielskim

Symptoms vs signs

Kolejne często mylone terminy medyczne w języku angielskim to symptom i sign. Różnica między nimi jest dość subtelna, dlatego nie winimy nikogo komu się mylą. Symptom, czyli objaw to coś, co pacjent odczuwa i opisuje, podczas gdy oznaka (sign) to coś, co lekarz może zaobserwować przez badanie.

He displayed symptoms of a viral infection.

On wykazywał objawy infekcji wirusowej.

What symptoms have you been experiencing?

Jakie objawy u ciebie występują?

There were no signs of improvement.

Nie było żadnych oznak poprawy.

The redness and swelling are a sign of infection.

Zaczerwienienie i obrzęk są oznaką infekcji.


często mylone terminy medyczne w języku angielskim

Anesthesia vs analgesia

Znieczulenie (anesthesia) to całkowite lub częściowe zniesienie czucia, używane głównie podczas operacji. Analgesia to środek przeciwbólowy używany do złagodzenia bólu.

The anesthesia will wear off in a few hours.

Znieczulenie przestanie działać za kilka godzin.

She was given local anesthesia before the procedure.

Została poddana miejscowemu znieczuleniu przed zabiegiem.

The patient requested analgesia for the pain.

Pacjent poprosił o środki przeciwbólowe.

Analgesia was administered during labor.

Podano środki przeciwbólowe podczas porodu.

Które często mylone terminy medyczne w języku angielskim sprawiają kłopoty również wam?

Twój kurs angielskiego medycznego na platformie ELLA

angielski online

Subskrybuj | YouTube