Zacznij się uczyć angielskiego. Zobacz ofertę >
ELLA
godziny po angielsku

Godziny po angielsku

Godziny po angielsku: wstęp

Godziny po angielsku wyraża się w trochę inny sposób niż po polsku. Jest to jeden z tematów, który sprawia osobom uczącym się angielskiego wiele problemów. Aby dobrze przyswoić ten temat warto powtórzyć sobie wyrażanie liczb po angielsku i słownictwo związane z porami dnia.


telling time godziny po angielsku

Godziny po angielsku: kwadrans, wpół do, za

a quarter past, a quarter to, a quarter after

Wyrażenie pełnej godziny po angielsku jest stosunkowo łatwe. O wiele więcej wymaga podanie niepełnej godziny. Podobnie jak po polsku, po angielsku mamy wyrażenia typu kwadrans czy wpół do.

a quarter past  –  kwadrans po

a quarter to  –  kwadrans do

Słowo quarter przydaje się przy określeniu czasu, gdy na zegarku mamy 15 minut po pełnej godzinie, lub 15 minut do pełnej godziny.

a quarter past twelve  –  12:15

a quarter to three  –  14:45

W amerykańskim angielskim używa się również formy after zamiast past.

half past

half past – „pół godziny po” – polskie „wpół do” nie do końca odpowiada angielskiemu half past. Po polsku gdy mówimy „wpół do dwunastej”, mamy na myśli godzinę 11:30, czas odliczamy do najbliższej pełnej godziny. Za to angielskie half past twelve to nie 11:30, a 12:30, podajemy ile upłynęło od najbliższej pełnej godziny.

half past four  –  4:30

wpół do piątej

half past six  –  6:30

wpół do siódmej

Sprawdzony kurs angielskiego ELLA


godziny po angielsku

Godziny po angielsku: zegar dwunastogodzinny

Podstawową różnicą między wyrażaniem godzin po polsku i angielsku jest stosowanie innego zegara. W Polsce stosujemy zapis 24-godzinowy, a w krajach anglojęzycznych 12-godzinowy. Jak więc zrozumieć, czy chodzi o dwunastą w nocy, czy po południu? Służą do tego skróty a.m. i p.m.

a.m. (łac. ante meridiem)

przed południem

p.m. (łac. post meridiem)

po południu

Jak więc zapisać godziny po angielsku, np. godzinę siedemnastą? Siedemnasta to inaczej piąta, a do tego obowiązkowo dodajemy odpowiedni skrót, czyli w tym przypadku p.m., bo jest to godzina piąta po południu. Analogicznie:

4 p.m.  –  16:00

czwarta po południu

2 p.m.  –  14:00

druga po południu

Uwaga!

Największą trudność w takim zapisie sprawiają godziny:

11:59 a.m.  –  11:59
12:00 a.m.  –  00:00
11:59 p.m  –  23:59
12:00 p.m  –  12:00

Do podawania pełnej godziny po angielsku możemy używać skrótów a.m./p.m. lub też słowa o’clock (skrót od of the clock). O’clock jest bardziej formalne i z kontekstu musimy dowiedzieć się, czy osobie mówiącej chodzi o czas przed czy po południu.


godziny po angielsku

Godziny po angielsku: podawanie godziny

Na pytanie What time is it? (Która godzina?) odpowiadamy:

It’s…  –  Jest…

Jeśli chcemy podać konkretną liczbę minut po czy do danej godziny, również będziemy posługiwali się słowami past/after (po) i to (do).

Godzinaangielskipolski
10:25It’s twenty-five past/after ten.Jest dwadzieścia pięć po dziesiątej.
13:43It’s seventeen to two.Jest za siedemnaście druga.
20:18It’s eighteen past/after eight.Jest osiemnaście po ósmej.
9:36It’s thirty-six past/after nine.Jest trzydzieści sześć po dziewiątej.
8:12It’s twelve past/after eight.Jest dwanaście po ósmej.
17:54It’s six to six.Jest za sześć szósta.
12:40It’s forty past/after twelve.Jest czterdzieści po dwunastej.
It’s twenty to one.Jest za dwadzieścia pierwsza.
15:41It’s forty-one past/after three.Jest czterdzieści jeden po trzeciej.
It’s nineteen to four.Jest za dziewiętnaście czwarta.

Jeśli chcemy powiedzieć, że coś dzieje się o jakiejś godzinie, zawsze użyjemy przyimka at.

I wake up at 7 a.m.

Wstaję o 7 rano.

The train leaves at 3 p.m.

Pociąg odjeżdża o 15.


godziny po angielsku

Godziny po angielsku: wyrażenia dotyczące pór dnia

Tak samo jak po polsku, godziny po angielsku, takie jak 12:00 czy 00:00 możemy wyrazić w inny sposób:

It’s noon.  –  12:00

Jest 12 w południe.

It’s midnight.  –  00:00

Jest północ.

Oprócz tego przy rozmowie o porach dnia mogą przydać się następujące słówka:

morning  –  poranek
midday  –  południe
midnight –  północ
afternoon –  popołudnie
evening –  wieczór
night –  noc
dawn –  świt
dusk/twilight –  zmierzch
sunrise –  wschód słońca
sunset –  zachód słońca

twenty/four seven (24/7)  –  dwadzieścia cztery na siedem

Przykłady:

In the morning, I go to school.

Rano idę do szkoły.

They usually sleep till 10 a.m. on Friday mornings.

W piątkowe wieczory zazwyczaj śpią do 10.

I get home at night.

Wracam do domu w nocy.

Sometimes I wake up at dawn and I go jogging.

Czasami wstaję o świcie i idę biegać.

Anna often takes a nap in the afternoon.

Anna często ucina sobie drzemkę po południu.

This store is open 24/7.

Ten sklep jest otwarty 24 h na dobę, 7 dni w tygodniu.

Z porami dnia używamy przyimków in (in the morning, in the evening, in the afternoon) lub at (at dawn, at night).


godziny po angielsku

Godziny po angielsku: mowa potoczna

Godziny po angielsku w mowie potocznej wyraża się w znacznie prostszy sposób, niż przedstawione wyżej formalne wyrażenia. Wystarczy powiedzieć najpierw liczbę godzin, a później liczbę minut.

It’s twelve forty.  –  12:40
It’s one thirty.  –  13:30
It’s five twenty-two.  –  17:22
It’s seven fourteen.  –  19:14

It’s eight twenty-three.  –  8:23

Angielski bez problemu kurs językowy ELLA


godziny po angielsku

Czy wiesz, że?

Stany Zjednoczone, ze względu na swoją powierzchnię leżą w czterech strefach czasowych (część kontynentalna). Warto wiedzieć, co oznaczają skróty stref czasowych, zwłaszcza jeśli lubimy oglądać amerykańskie programy lub mecze koszykówki na żywo. Czas transmisji jest najczęściej podany wraz z odpowiednim skrótem strefy czasowej.

Pacific Standard Time (PST)

UTC-8 Kalifornia, Washington, Nevada

Mountain Standard Time (MST)

UTC-7 Colorado, Utah, Nowy Meksyk

Central Standard Time (CST)

UTC-6 Illinois, Texas

Eastern Standard Time (EST)

UTC-4 Nowy Jork, Floryda

W Stanach od drugiej niedzieli marca do pierwszej niedzieli listopada obowiązuje czas letni (1 godzina do tyłu)

Aktualna godzina w wybranych miejscach w USA

New York:

Chicago:

Denver:

Phoenix:

Los Angeles:

Anchorage:

Honolulu:

Find the current time for any location or time zone on Time.is!


godziny po angielsku

Godziny po angielsku: idiomy i wyrażenia

Z godzinami i z czasem związane jest wiele angielskich idiomów i wyrażeń. Oto najpopularniejsze z nich:

better late than never  –  lepiej późno niż wcale

He gave me my books back after half a year! Better late than never, I guess.

Oddał mi książki po pół roku! Ale chyba lepiej późno niż wcale.

Look who decided to show up! Better late than never!

Zobacz, kto zdecydował się przyjść! Lepiej późno niż wcale!

time is money  –  czas to pieniądz

Hurry up! Why are you always sleeping in? Remember – time is money!

Pospiesz się! Dlaczego zawsze tak długo śpisz? Pamiętaj – czas to pieniądz!

My parents always said that time is money.

Moi rodzice zawsze mówili, że czas to pieniądz.

to save something for a rainy day  –  odłożyć coś na czarną godzinę

It’s kinda tempting to spend this money, but I know I should save it for a rainy day.

Kusi mnie żeby wydać te pieniądze, ale wiem, że powinienem/powinnam odłożyć je na czarną godzinę.

I’ve never saved money for a rainy day and now I’m in trouble.

Nigdy nie odkładałem/odkładałam pieniędzy na czarną godzinę i teraz mam kłopoty.

to lose track of time  –  stracić poczucie czasu

I should have left half an hour ago but I lost track of time.

Powinienem był/Powinnam była wyjść pół godziny temu, ale straciłem/straciłam poczucie czasu.

It’s easy to lose track of time when you’re having fun!

Łatwo stracić poczucie czasu, kiedy dobrze się bawisz!

to work against the clock  –  działać pod presją czasu

We have to work against the clock if we want to finish the project on time.

Musimy działać pod presją czasu jeśli chcemy skończyć projekt na czas.

I hate working against the clock.

Nienawidzę pracować pod presją czasu.

in time vs on time
in time – w samą porę

on time – na czas

Dowiedz się kiedy używamy on time a kiedy in time z wpisu in time vs on time.


Idiomy i wyrażenia ze słowem hour (godzina):

at the eleventh hour (dosł. w jedenastą godzinę)  –  na ostatnią chwilę

Even though I had two weeks to write this essay, I handed it in at the eleventh hour.

Mimo, że miałem/miałam dwa tygodnie, żeby napisać ten esej, oddałem/oddałam go na ostatnią chwilę.

My sister always starts doing things at the eleventh hour. That’s why she’s always late.

Moja siostra zawsze zaczyna wszystko robić na ostatnią chwilę. Dlatego zawsze się spóźnia.

at an unearthly hour  –  o nieludzkiej godzinie

How dare you call me at this unearthly hour? Don’t you know I’m sleeping right now?

Jak śmiesz dzwonić do mnie o tak nieludzkiej godzinie? Nie wiesz, że teraz śpię?

I can’t believe I had to wake up at such an unearthly hour! I need coffee!

Nie wierzę, że musiałem/musiałam wstać o tak nieludzkiej godzinie! Potrzebuję kawy!

(one’s) finest hour  –  najlepszy moment, godzina chwały

I admit it was not my finest hour.

Przyznaję, że to nie był mój najlepszy moment.

It wasn’t the finest hour for our country. We lost many battles and almost gave up.

To nie był najlepszy moment dla naszego kraju. Przegraliśmy wiele bitew i prawie się poddaliśmy.

happy hour (dosł. szczęśliwa godzina)  –  oryginalnie były to godziny, zazwyczaj po południu, podczas których drinki w barach sprzedawane były taniej. Obecnie happy hour może dotyczyć również jedzenia.

Do you know when happy hour starts? I couldn’t find any information on the website.

Czy wiesz kiedy zaczyna się happy hour? Nie mogłem/mogłam znaleźć żadnej informacji na stronie.

Are you coming to happy hour with us today?

Czy idziesz dziś z nami na happy hour?


godziny po angielsku

Godziny po angielsku: wyrażenia czasowe

Aby swobodnie wypowiadać się po angielsku, potrzebne są nam wyrażenia czasowe. W ten sposób, opowiadając jakąś historię, możemy odpowiednio umiejscowić wyrażenia w czasie. Niektóre wyrażenia są charakterystyczne dla danego czasu i warto o tym pamiętać.

Teraźniejszość:

nowadays  –  w dzisiejszych czasach

Nowadays, people use their phones all the time. We can’t live without them.

W dzisiejszych czasach ludzie cały czas używają telefonów. Nie możemy bez nich żyć.

at present  –  obecnie

At present, not many people send postcards from their vacations anymore.

Obecnie już niewiele osób wysyła pocztówki z wakacji.

currently  –  obecnie

We’re currently making a lot of progress, so there’s no need to worry.

Obecnie robimy duże postępy, więc nie ma potrzeby się martwić.

right now  –  teraz

What are you doing right now?

Co teraz robisz?

these days  –  obecnie

These days, we are facing the problem of global warming.

Obecnie zmagamy się z problemem globalnego ocieplenia.

Przysłówki częstotliwości (Frequency adverbs)

Mówiąc o czasie teraźniejszym (Present simple), nie sposób nie wspomnieć o przysłówkach częstotliwości, które są dla niego charakterystyczne.

I always go to sleep at 5 a.m.

Zawsze chodzę spać o piątej rano.

She often goes jogging at dawn.

Ona często idzie pobiegać o świcie.

They usually drink wine in the evening.

Oni zazwyczaj piją wino wieczorem.

We sometimes meet in the afternoon

Czasami spotykamy się po południu.

He rarely wakes up early in the morning.

On rzadko wstaje wcześnie rano.

We never go out at night.

Nigdy nie wychodzimy nocą.

Przeszłość:

those days  –  w tamtych czasach

In those days, I was young and muscular.

W tamtych czasach byłem/am młody/a i umięśniony/a.

back in the day  –  wtedy

Everything was just easier back in the day.

Wtedy wszystko było łatwiejsze.

at that time  –  wówczas

I used to work as a bartender at that time.

Pracowałem/am wówczas jako barman/ka.

When I was a kid  –  kiedy byłem/am dzieckiem

The world looked different when I was a kid.

Świat wyglądał inaczej kiedy byłem/am dzieckiem.

Przyszłość:

tonight  –  dziś wieczorem

Would you like to go out tonight?

Czy chciałbys/chciałabyś dziś gdzieś wyjść?

this time next week  –  o tej porze za tydzień

This time next week we will be relaxing.

O tej porze za tydzień będziemy się relaksować.

in the future  –  w przyszłości

I hope to become a famous person in the future.

Mam nadzieję, że w przyszłości zostanę sławną osobą.

one day  –  pewnego dnia

Maybe we’ll see each other again one day.

Może pewnego dnia znowu się zobaczymy.

Rozpocznij kurs angielskiego online na platformie ELLA

Add comment

angielski online

Subskrybuj | YouTube