Zacznij się uczyć angielskiego. Zobacz ofertę >
ELLA
Between vs among

BETWEEN vs AMONG

Between vs among: wstęp

Between oraz among to dwa przyimki, które mają podobne znaczenie. Between znaczy pomiędzy, natomiast among możemy przetłumaczyć jako pośród, pomiędzy. Z powodu podobnego znaczenia obydwa te przyimki są często ze sobą mylone jednak trzeba pamiętać, że stosuje się je w innych sytuacjach. Najprostszym wyjaśnieniem jaka jest różnica między tymi dwoma słowami jest to, że between stosujemy mówiąc o dwóch przedmiotach lub osobach, natomiast among gdy mamy na myśli wiele elementów. Jest to jednak zbyt uproszczona zasada i może doprowadzić do błędów w stosowaniu tych przyimków. Czym więc różnią się between oraz among?

Kiedy używamy between?

Używamy between do pokazania związku między elementami, które są odrębne lub gdy mówimy o zależności tych elementów w przestrzeni.

I can’t decide between a hamburger and pizza.
Nie mogę zdecydować pomiędzy hamburgerem a pizzą.

(between służy do pokazania dwóch opcji)

I’m standing stand between my mother and my father.
Stoję pomiędzy moją matka a moim ojcem.

(between służy do opisania położenia osoby)

Between najczęściej stosujemy, gdy mówimy o dwóch elementach, ale możemy stosować ten przyimek nawet gdy mówimy o więcej niż dwóch rzeczach, jeśli te rzeczy są odrębnymi od siebie elementami.

I need to choose between a new dress, a new bag and new shoes.

Muszę wybrać pomiędzy nową sukienką, nową torbą a nowymi butami.

Gdybyśmy mówili o kolektywnie o ubraniach, nie rozbijając je na poszczególne elementy, to wówczas użylibyśmy among.

I need to choose among these clothes.

Muszę wybrać pomiędzy tymi ubraniami.

Kiedy mamy na myśli zależność między elementami w przestrzeni, between oznacza że coś znajduje się w środku lub jest przez coś ograniczone.

The table is between the sofa and the TV.

Stół jest pomiędzy sofą a telewizorem.

Nie użyjemy among do mówienia o zależności elementów w przestrzeni, jeśli wymieniamy każdy z tych elementów osobno.

The table is among the sofa and the TV.

Możemy stosować between do określenia przedziału czasu lub do połączenia dwóch liczb.

The shop was open between 8 a.m. and 4 p.m.

Sklep był otwarty między ósmą a szesnastą.

I lived in Toronto between 2018 and 2019.

Żyłem/am w Toronto pomiędzy 2018 a 2019.

Natomiast among nie używamy do mówienia o przedziałach czasu.

I lived in Toronto among 2018 and 2019.

Możemy użyć between w połączeniu z zaimkiem osobowym w dopełnieniu.

There’s nothing between them anymore.

Już nic nie ma między nimi. (Już nic ich nie łączy.)

Wyrazy łączące się z between

Oto kilka czasowników po których często występuje between:

to choose between – wybierać pomiędzy
to distinguish between – rozróżniać pomiędzy

to divide between – dzielić coś pomiędzy

Oto kilka rzeczowników po których często występuje between:

connection between – związek pomiędzy
difference between – różnica pomiędzy
distinction between – rozróżnienie pomiędzy
link between – związek pomiędzy

relationship between – związek (relacja) pomiędzy


Between vs among

Kiedy używamy among?

Among stosujemy, gdy mówimy o elementach, które uznajemy za grupy lub kiedy każdy element nie jest osobno nazwany. Nie używamy among do mówienia o mniej niż trzech elementach.

Nobody feels comfortable among strangers.

Nikt nie czuje się komfortowo między nieznajomymi.

W przypadku gdy mówimy o lokalizacji i zależności między elementami w przestrzeni, among oznacza być otoczonym przez coś.

He sat among his peers.

Usiadł wśród swoich rówieśników.

We got lost among the trees.

Zgubiliśmy się wśród drzew.

Among vs amongst

Amongst to bardziej formalna i rzadko używana wersja among. Jest częściej stosowana w brytyjskim angielskim niż w amerykańskim angielskim.


Between vs among: porównanie

BETWEEN

AMONG

+ używamy do mówienia o odrębnych elementach
I had to decide between ice cream, donuts and cookies.
Musiałem/am zdecydować pomiędzy lodami, pączkami i ciastkami.

(wszystkie rodzaje słodyczy są wymienione osobno, jako odrębne opcje więc używamy between)

+ używamy do mówienia o kilku elementach jako całości
I had to decide among various candies.
Musiałem/am zdecydować pomiędzy różnymi słodyczami.

(słodycze są potraktowane jako ogólna całość więc używamy among)

+ używamy, gdy mówimy że coś znajduje się w środku czegoś
She put the pen between her notebooks.
Położyła długopis pomiędzy notesy.

(gdy używamy w tym zdaniu between oznacza to, że długopis znajduje się między jednym notesem a drugim)

+ używamy, gdy mówimy że coś znajduje się pośród czegoś
She put the pen among her notebooks.
Położyła długopis wśród notesów.

(gdy używamy w tym zdaniu among oznacza to, że długopis leży pośród notesów, ale nie wiadomo dokładnie gdzie)


Between vs among: przydatne zwroty

Wyrażenia z between

between a rock and a hard place – między młotem a kowadłem
between jobs – bez pracy (dosł. pomiędzy pracami)
come between somebody – poróżnić kogoś
few and far between – rzadko

in between – pomiędzy

Between you and me

To wyrażenie oznacza “tak między nami”. Używamy tej frazy, kiedy chcemy powiedzieć naszemu rozmówcy, żeby zachował to co zaraz powiemy w sekrecie.

Between you and me, I don’t think Adam was the right choice for the job.

Tak między nami to nie uważam, że Adam był właściwą osobą na to stanowisko.

Pamiętajmy, aby po between użyć poprawnych zaimków. Po between używamy zaimków osobowych w dopełnieniu (object pronouns) – nie używamy zaimków osobowych (subject pronouns).

That’s a secret between her and him.

To sekret między nią a nim.

That’s a secret between she and he.

Wyrażenia z among

among other things – między innymi
among others – między innymi
live among – żyć wśród
put the cat among the pigeons – wsadzić kij w mrowisko

work among – pracować z

Rozpocznij kurs angielskiego online na platformie ELLA

angielski online

Subskrybuj | YouTube