Pytania i odpowiedziJak jest masło po angielsku?
Jak jest masło po angielsku?

Jak się mówi masło po angielsku?

ODPOWIEDŹ:
Editor Personel answered 2 lata ago

Masło po angielsku to butter. Butter jest rzeczownikiem niepoliczalnym, zazwyczaj użyjemy go ze słowem some w zdaniu.

I want to buy some butter.

Chcę kupić trochę masła.

How much butter do you need?

Ile masła potrzebujesz?

I’m trying to cut on butter. I put it on everything and that’s not very healthy.

Staram się ograniczyć masło. Dodaje go do wszystkiego a to nie jest zdrowe.

Butter is not the healthiest fat. Try substituting it with olive oil.

Masło to nie jest najzdrowszy tłuszcz. Spróbuj zastąpić je oliwą z oliwek.

Jeżeli chcemy policzyć masło, możemy użyć stick of butter, czyli kostka masła.

We’re going to need two sticks of butter for this recipe.

Będziemy potrzebowali dwóch kostek masła do tego przepisu.

There are two sticks of butter left in the fridge. Do we need more?

W lodówce zostały dwie kostki masła. Czy potrzebujemy więcej?