FAQ > Ogólne >

Zgłaszanie usterek

Jeśli zaistnieje problem, prosimy o wysłanie zrzutu z ekranu z widocznym adresem URL, abyśmy mogli zająć się usterką.

  • Dla systemu Windows: naciśnij Alt+Print Screen.
  • Dla systemu OsX: Naciśnij Command (⌘) + Shift + 3.
  • Dla systemu Android: przytrzymaj przycisk zmniejszania głośności + przycisk włączania.
  • Dla systemu iOS: przytrzymaj przycisk włączania + przycisk Home (dla iPhone’ów z przyciskiem Home). Naciśnij przycisk włączania + podgłaszania (dla nowych iPhone’ów).

Zrzuty z ekranu prosimy wysłać na adres help@ellalanguage.com
Prosimy o sprecyzowanie jakiego urządzenia Państwo używają, wersji oprogramowania oraz o opisanie usterki.