Zgłaszanie usterek

Jeśli zaistnieje problem, prosimy o wysłanie zrzutu z ekranu z widocznym adresem URL, abyśmy mogli zająć się usterką.

  • Dla systemu Windows: naciśnij Alt+Print Screen. Zrzut ekranu zostanie zapisany w Schowku.
  • Dla systemu OsX: Naciśnij Command (⌘) + Shift + 3. Zrzut ekranu zostanie zapisany na Pulpicie.
  • Dla systemu Android: przytrzymaj przycisk zmniejszania głośności + przycisk włączania. Zrzut ekranu zostanie zapisany w Galerii.
  • Dla systemu iOS: przytrzymaj przycisk włączania + przycisk Home. Zrzut ekranu zostanie zapisany w Rolkach z aparatu.

Zrzuty z ekranu prosimy wysłać na adres help@ellalanguage.com
Prosimy o sprecyzowanie jakiego urządzenia Państwo używają, wersji oprogramowania oraz o opisanie usterki.