Zacznij się uczyć angielskiego. Zobacz ofertę >
ELLA
e.g. vs i.e.

e.g. vs i.e.

e.g. vs i.e.

E.g. oraz i.e. to łacińskie skróty (abbreviations), które mają za zadanie skrócić pisane zdanie. Oba te skróty są pisane małą literą (lowercase) a pomiędzy literami są postawione kropki. Chociaż różne słowniki dopuszczają również inne formy zapisu – bez kropek lub tylko z jedną kropką. Nie ważne jest jednak jaki sposób zapisu wybierzemy, co jest ważne to wybranie jednego sposobu zapisu i trzymanie się go. Pamiętajmy też, że nie zaleca się używania jakichkolwiek skrótów, nawet typu I’m, w oficjalnych dokumentach.

Dlaczego e.g. oraz i.e. pojawiają się w tym artykule? Otóż te dwa skróty często są ze sobą mylone, prawdopodobnie z powodu podobnego zapisu oraz tego, że litery pojawiające się w tych skrótach to pierwsze litery od łacińskich słów, dlatego nie można ich użyć jako podpowiedzi w zgadnięciu co naprawdę oznaczają.

e.g.

E.g. to skrót łacińskiej frazy exempli gratia, co po angielsku oznacza for example. Po polsku przetłumaczymy to jako na przykład. Skrót e.g. użyjemy zatem, aby podać w zdaniu przykłady.

I have many favorite fruits, e.g., apples, bananas, and oranges.

Mam wiele ulubionych owoców, np. jabłka, banany i pomarańcze.

She enjoys outdoor activities, e.g., hiking, biking, and fishing.

Ona lubi zajęcia na świeżym powietrzu, np. chodzenie po górach, jazdę na rowerze i łowienie ryb.

The company offers various benefits, e.g., health insurance, retirement plans, and flexible work hours.

Ta firma oferuje wiele dodatków, np. ubezpieczenie zdrowotne, plany emerytalne i elastyczne godziny pracy.

i.e.

Skrót i.e. oznacza id est, czyli po angielsku to that is. Po polsku ten skrót tłumaczymy jako to znaczy (tzn.) lub to jest (tj.). I.e. użyjemy, aby dodać wyjaśnienie do naszej wypowiedzi lub coś sprecyzować.

He loves action movies, i.e., films with a lot of explosions and fight scenes.

On kocha filmy akcji, tzn. filmy z dużą ilością eksplozji i scen walki.

We should eat more fiber-rich foods, i.e., foods that are high in whole grains, fruits, and vegetables.

Powinniśmy jeść więcej produktów bogatych w błonnik, tj. produktów z pełnego ziarna, owoców i warzyw.

The exams will cover topics from the entire semester, i.e., everything we learned in class.

Egzaminy obejmą tematy z całego semestru, tzn. wszystko, czego nauczyliśmy się na zajęciach.

Rozpocznij kurs angielskiego online na platformie ELLA

angielski online

Subskrybuj | YouTube