Zacznij się uczyć angielskiego. Zobacz ofertę >
ELLA
I look forward to hearing from you vs I’m looking forward to hearing from you

I look forward to hearing from you vs I’m looking forward to hearing from you

Które wyrażenie jest poprawne?

Oba wyrażenia z frazą look forward to są poprawne i często używane.

I look forward to hearing from you.
Wyrażenie w czasie Present Simple. Uznawane najczęściej za bardziej formalne. Często pojawia się w mailach biznesowych, zwłaszcza gdy piszemy do kogoś po raz pierwszy.
I’m looking forward to hearing from you.
Wyrażenie w czasie Present Continuous. To wyrażenie jest odbierane jako bardziej przyjacielskie i pojawia się raczej w korespondencji z osobami, które znamy i mieliśmy już kontakt, nawet biznesowy. Uznawane za mniej formalne, bo czasownik „am” jest w formie skróconej (I’m).
Formy skrócone

Używanie form skróconych (contractions) jest uważane za nieformalny sposób zapisu i nie jest zalecane w dokumentach formalnych, na przykład pismach urzędowych czy pracach studenckich.


I look forward to hearing from you vs I’m looking forward to hearing from you

Inne warianty I’m looking forward to hearing from you

Kolejnym wariantem omawianego w tym artykule wyrażenia jest:

I am looking forward to hearing from you.
Ten wariant nie używa skróconej formy I’m, co sprawia że jest bardziej formalny. Jednak zazwyczaj użyjemy takiej formy w piśmie, bo w mowie zwykle mówimy po prostu I’m.

Najmniej formalne są formy, które zupełnie pomijają podmiot:

Look forward to hearing from you.
Looking forward to hearing from you.

Oto jak ustawilibyśmy te wszystkie wyrażenia na naszej teoretycznej skali formalność:

I look forward to hearing from you. (formal)
I am looking forward to hearing from you. (neutral)
I’m looking forward to hearing from you. (less formal)
Look forward to hearing from you. (informal)

Looking forward to hearing from you. (informal)

I look forward to hear from you.
I’m looking forward to hear from you.

W tych zdanich niepoprawnie zapisano czasownik hear, bo po frazie look forward to zawsze stawiamy czasownik z -ing

Znaczenie I’m looking forward to hearing from you

Znaczeniowo, wszystkie te wyrażenia mają praktycznie takie samo znaczenie.

I’m looking forward to hearing from you.
Z niecierpliwością czekam na twoją wiadomość.
(Niektóre źródła podają, że użycie czasu ciągłego sugeruje aktywne oczekiwanie i używa się go do bardziej sprecyzowanych terminów.)
I look forward to hearing from you.
Z niecierpliwością oczekuję na twoją wiadomość.
(Natomiast użycie czasu simple oznacza, że chcemy wyrazić nasz entuzjazm bardziej ogólnie, bez określania konkretnych terminów.)

Które wyrażenie stosować?

Oba wyrażenia są poprawne, dlatego tylko od nas zależy które chcemy używać.

I’m looking forward to hearing from you.
I look forward to hearing from you.

Jak z wieloma zasadami, subtelne różnice między tymi wyrażeniami zaczynają się zacierać i niektóre osoby używają ich zamiennie. Na razie jednak większość osób, zwraca na to uwagę więc warto zapamiętać różnicę.

Przeczytaj również artykuł I look forward to meeting you vs I look forward to meet you.

Rozpocznij kurs angielskiego online na platformie ELLA

angielski online

Subskrybuj | YouTube