Zacznij się uczyć angielskiego. Zobacz ofertę >
ELLA
Gerund vs Present Participle

Gerund vs Present Participle

Gerund vs Present Participle: wstęp

Gerund oraz Present Participle to dwie formy czasownika, które przyjmują postać czasownika z końcówką -ing. W obu przypadkach dodanie końcówki -ing do czasownika wygląda tak samo. Sprawia to, że czasowniki w gerund oraz Present Participle wyglądają identycznie. Jednak występuje między nimi ważna różnica – gerund funkcjonuje w zdaniu jako rzeczownik, natomiast Present Participle jako czasownik lub przymiotnik. Jak rozróżnić gerund i Present Participle?

Gerund vs Present Participle: porównanie

GERUND PRESENT PARTICIPLE
verb + ing
verb + ing
Funkcja w zdaniu:
rzeczownik
czasownik lub przymiotnik
Użycie:

+ jako podmiot

Studying English is very hard.

+ w zdaniach continuous

I’m studying English right now.

+ jako uzupełnienie podmiotu

One of the most popular water sports is swimming.

+ jako przymiotnik

This is a very challenging sport.

+ jako dopełnienie czasownika

She went jogging yesterday.

+ w zdaniu imiesłowowym

She cleaned the house yesterday, knowing she won’t have time today.

+ jako dopełnienie przyimkowe

He worked without stopping for a break.

+ w zdaniach z there + to be

There were people crying during this movie.

+ jako dopełnienie czasowników
frazowych

We count on getting the grant.

+ po dopełnieniu łączącym się z czasownikami catch, find

I caught my students smoking behind the school building.

+ jako część rzeczownika złożonego

Where are my hiking shoes?

+ po określeniach czasowym lub pieniężnym łączących się z czasownikami waste, spend

She wasted a whole day shopping for a perfect dress.

Uwaga!

Formy gerund oraz Present Participle wyglądają tak samo, dlatego nie tylko są często ze sobą mylone, ale wiele osób grupuje je pod jedną nazwą – forma -ing. Z tego powodu mogą się pojawiać rozbieżności w nazewnictwie formy czasownika użytej w zdaniu.

Rozpocznij kurs angielskiego online na platformie ELLA

angielski online

Subskrybuj | YouTube