Raporty postępów

Zarządzanie własnym rozwojem

Platforma ELLA to nowoczesny sposób na samokształcenie. Natychmiastowo dostarcza feedback dotyczący nie tylko poprawności wykonywanych ćwiczeń, ale również na temat naszych osiągnięć na platformie. Daje nam dostęp do naszych statystyk, co pozwala nam kontrolować nasze postępy w nauce oraz sprawdzać czy osiągamy zamierzone cele. Podczas pierwszego logowania pozwala nam również wyznaczyć dzienny cel czasowy, który chcemy osiągnąć.

Realizacja celów

“Chcę nauczyć się angielskiego.” - takie sformułowanie nie jest precyzyjnym planem więc trudno będzie zabrać się za jego realizację. Dlaczego tak jest? Ponieważ, aby zrealizować jakikolwiek cel musi być on realny. Ile chcemy się nauczyć i ile czasu możemy na to poświęcić? Ważne jest aby sprecyzować co chcemy osiągnąć.

“Chcę się nauczyć podstaw angielskiego przed wakacjami, bo wtedy wyjadę za granicę i będą mógł się komunikować z pracownikami hotelu albo spytać o drogę. Myślę, że będę w stanie poświęcić 20 minut na codzienną naukę.” - tak sprecyzowany plan ma większą szansę na powodzenie. Nie tylko wiemy co chcemy osiągnąć, ale wyznaczyliśmy sobie test naszych nowo zdobytych umiejętności. Znaleźliśmy również korzyści płynące z nauki, dlatego nasza motywacja do pracy będzie wyższa. Określenie swoich możliwości czasowych sprawi, że nie porwiemy się z motyką na słońce. Jeśli zbyt wysoko oszacujemy nasze możliwości może się okazać, że nie będziemy w stanie ich zrealizować. Wyznaczenie terminu końca również wpłynie na naszą motywację do nauki. Niesprecyzowany czas trwania naszego planu może spowodować, że nasz cel będzie wydawał się odległy i nie do osiągnięcia. Ale mając dobrze opracowany plan możemy mieć pewność, że jesteśmy na dobrej drodze do opanowania języka angielskiego.

Szczegółowe raporty dla firm
Dla firm inwestujących w rozwój swoich pracowników ELLA proponuje dostęp do panelu pracodawcy, który pozwoli kontrolować postępy pracowników w nauce.

Sprawdź kursy biznesowe dla pracowników firm

Realizacji celów z pomocą ELLA

Wyznaczenie sobie realnego celu jest pierwszym krokiem do jego realizacji. Jednak obniżenie motywacji i tak może nam się przytrafić. Dlatego ważne jest aby realizować nasz cel w interesujący i angażujący sposób. Dla chętnych do nauki angielskiego ELLA jest właśnie takim rozwiązaniem. Kurs jest przygotowany w ciekawy i przykuwający uwagę sposób. Nie nudzi, bo angażuje w naukę. Oprócz merytorycznych walorów - zawiera wiele różnorodnych materiałów i ćwiczeń, platforma stosuje inne narzędzia motywujące. Za poprawne rozwiązanie ćwiczenia ELLA przyznaje punkty XP, które pojawiają się w naszych statystykach. Jest to prosty i czytelny sposób na sprawdzenie z jakim skutkiem pracowaliśmy w ciągu kilku ostatnich dnim, a nawet na przestrzeni całego miesiąca.

Ponadto, aby zwiększyć naszą motywację i nie pozwolić nam zadowolić się naszymi osiągnięciami - punkty, które zgromadziliśmy przez rozwiązywanie ćwiczeń znikają w ciągu tygodnia. Ten mechanizm ma zachęcić nas do ciągłej pracy. Dodatkowo w statystykach możemy zapoznać się z danymi dotyczącymi czasu jaki spędzamy na platformie oraz ilości rozwiązanych przez nas ćwiczeń. Dlatego dzięki takim metodom nauka języka angielskiego z ELLA jest ciekawa, kompleksowa i stymulująca!

Szczegółowe raporty dla firm
Dla firm inwestujących w rozwój swoich pracowników ELLA proponuje dostęp do panelu pracodawcy, który pozwoli kontrolować postępy pracowników w nauce.

Sprawdź kursy biznesowe dla pracowników firm