ZAŁÓŻ KONTO
Nauka angielskiego online Kompleksowy program nauki angielskiego English online Comprehensive English language program Comprehensive English language program

Kompleksowy program nauki angielskiego online

Wszechstronny program do nauki języka angielskiego

Platforma ELLA stworzyła kompleksowy program do nauki angielskiego wykorzystując ponad 30 typów różnorodnych ćwiczeń, które rozwijają szeroką gamę kompetencji językowych. Nowe reguły gramatyczne i słownictwo są uczone przy użyciu konstruktywnych metod i ćwiczone w aktywny sposób. Ponadto kurs wykorzystuje rozmaite materiały audio-wizualne oraz autentyczne teksty angielskie do poszerzenia wiedzy swoich uczniów o kulturze Stanów Zjednoczonych oraz o tematach dotyczących życia codziennego i problemów światowych. Dzięki takiemu połączeniu ELLA stworzyła wszechstronny i złożony kurs językowy.

Rozwój wszystkich kompetencji językowych

Aby dobrze nauczyć się angielskiego nie wystarczy tylko zapamiętać słówka i poznać gramatykę. Bez zdobycia odpowiednich kompetencji nawet znajomość całego słownika nie pozwoli na swobodne posługiwanie się językiem. Do osiągnięcia biegłości potrzebna jest umiejętność pisania, czytania, mówienia, rozumienia angielskiego oraz co najważniejsze, zdolność do wykorzystania tych wszystkich elementów w realnej sytuacji, a nie tylko w kontrolowanym środowisku podczas lekcji. Dobry kurs językowy to taki, dzięki któremu będąc na każdym poziomie nauki jesteśmy w stanie swobodnie używać zdobytą wiedzę. Dlatego kompleksowy program nauki na kursie ELLA rozwija wszystkie kompetencje potrzebne do biegłego posługiwania się językiem. Uczeń czyta angielskie teksty ze zrozumieniem, pisze bez błędów, rozumie angielski mówiony, zna wymowę słów oraz instynktownie potrafi używać konstrukcji gramatycznych.
Nauka angielskiego online Kompleksowy program nauki angielskiego English online Comprehensive English language program Comprehensive English language program
Nauka angielskiego online Kompleksowy program nauki angielskiego English online Comprehensive English language program Comprehensive English language program

Oferta dla firm

ELLA przygotowała specjalną ofertę dla firm, które chcą inwestować w rozwój swoich pracowników.

Kursy oferowane na platformie językowej ELLA

ELLA oferuje dwa kursy języka angielskiego na platformie e-learningowej: General English - dla początkujących i średniozaawansowanych oraz Business English - dla średniozaawansowanych ale początkujących w biznesowym angielskim oraz zaawansowanych. Kurs General English składa się z poziomów od A1 do B2. W części dla początkujących duży nacisk jest kładziony na ćwiczenia wzbogacone przez audio i materiały wizualne. Ma to pomóc w zrozumieniu i wyjaśnieniu znaczenia słów i reguł, a także ułatwić zapamiętanie. Uczeń jest zapoznawany z podstawowym i najbardziej istotnym dla tego poziomu słownictwem i gramatyką. Na wyższych poziomach, oprócz wykorzystania materiałów audio-wizualnych wprowadzane są bardziej ambitne teksty w języku angielskim.

Business English to poziomy od B1 do C2. Na tym kursie duży nacisk jest położony na autentyczne materiały angielskie. Tematy dotyczą głównie zagadnień przydatnych w pracy, ale nie tylko - również opracowane są problemy dotyczące współczesnego świata. Jest to kurs skierowany dla średniozaawansowanych i zaawansowanych użytkowników języka angielskiego, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę.

Oferta dla firm

ELLA przygotowała specjalną ofertę dla firm, które chcą inwestować w rozwój swoich pracowników.

Kursy zgodne z poziomami biegłości językowej Rady Europy (CEFR).

Kursy zgodne z poziomami biegłości językowej Rady Europy (CEFR).

Copyright © 2023 ELLA Language Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.
crossmenuarrow-down-circle
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram