FAQ > Portal >

Jak skasować konto?

Konto można skasować w Settings. Kliknij na trzy kropki w prawym górnym rogu i przejdź do Settings.

UWAGA! Jeśli posiadasz konto firmowe, należy zgłosić się do administratora.

przejscie_do_settings

W Settings kliknij na Delete account w dolnym lewym rogu ekranu.

faq

Jeśli jesteś pewny, że chcesz skasować konto, potwierdź swój wybór klikając na Delete account. Natomiast jeśli zmieniłeś zdanie wybierz Cancel.

faq