Zacznij się uczyć angielskiego. Zobacz ofertę >
ELLA
Sylwester; New Year's Eve

Sylwester czyli New Year’s Eve

Sylwester czyli New Year’s Eve: wstęp

Od wieków świętujemy Sylwestra, czyli nadejście Nowego Roku. 31 stycznia to ostatni dzień kalendarza gregoriańskiego. W starożytnym Babilonie nowy rok świętowano podczas pierwszej pełni księżyca po przesileniu wiosennym. Organizowano wówczas festiwal Akitu, który trwał 11 dni. W Egipcie, za pierwszy dzień nowego roku uznawano coroczne wylanie Nilu, które miało miejsce w dzień pojawienia się na niebie gwiazdy Sirius. Z kolei dla chińczyków, nowy rok to drugi księżyc po przesileniu zimowym.

Cezar ustanowił 1 stycznia jako pierwszy dzień nowego roku, aby też uczcić Janusa, rzymskiego boga początków. Celebrowano składając ofiary Janusowi, wymieniając się prezentami i dekorując swoje domy.

New Year’s czy New Years?

Jak poprawnie zapisać Nowy Rok w języku angielskim? To zależy od kontekstu. Przyjrzyjmy się przypadkom, kiedy używamy dopełniacza saksońskiego (’s) który oznacza przynależność.

New Year’s Eve – wieczór noworoczny
New Year’s Day – pierwszy dzień nowego roku

New Year’s resolution – postanowienie noworoczne

Nie możemy powiedzieć:

New Year Eve
New Year Day

I always party on New Year’s. (znaczenie: New Year’s Eve)

Składając komuś życzenia szczęśliwego Nowego Roku, użyjemy już formy bez dopełniacza saksońskiego (’s).

Happy New Year!

Pamiętajmy również, że New Year piszemy z wielkiej litery tylko, kiedy mamy na myśli święto.


Sylwester; New Year's Eve

Sylwester czyli New Year’s Eve: tradycje z całego świata

Świętowanie Nowego Roku rozpoczyna się zazwyczaj 31 grudnia w godzinach wieczornych. Na stołach pojawia się jedzenie i przekąski. W krajach hiszpańskojęzycznych często symbolicznie zjada się 12 winogron, które symbolizują nadzieję na następny rok. W wielu krajach na świecie jada się rośliny strączkowe, które wieszczą sukces finansowy. Podobnie, wieprzowina również symbolizuje bogactwo i często pojawia się na noworocznych stołach. Z kolei w Szwecji i Norwegii jada się desery ryżowe, a w jednym z nich jest ukryty migdał. Podobno ten, kto znajdzie migdał będzie miał szczęście przez kolejne 12 miesięcy.

Niemal na całym świecie w Nowy Rok odbywają się pokazy sztucznych ogni i śpiewa się piosenki. W anglojęzycznych krajach zazwyczaj jest to piosenka “Auld Lang Syne” która oznacza „czas przemija”. Już od czasów starożytności robi się także postanowienia noworoczne. W Stanach Zjednoczonych, od ponad 100 lat ogląda się opuszczanie ogromnej kuli na Times Square w Nowym Jorku.

Sylwester czyli New Year’s Eve:  tradycje z różnych krajów
China: to paint your front door red  –  Chiny: pomalować drzwi wejściowe na czerwono
Denmark: to break old dishes  –  Dania: tłuc stare naczynia
Ecuador: to burn scarecrow  –  Ekwador: spalić strach na wróble
Greece: to hang an onion on the front door  –  Grecja: powiesić cebule na drzwiach wejściowych
Philippines: to use round things  –  Filipiny: użyć okrągłe przedmioty
Puerto Rico: to clean your home  –  Portoryko: sprzątnąć swój dom

Spain: to eat twelve grapes  –  Hiszpania: zjeść 12 winogron

Dowiedz się więcej o postanowieniach noworocznych w artykule 100 New Year’s Eve Resolutions: postanowienia noworoczne.


Sylwester; New Year's Eve

Sylwester czyli New Year’s Eve:  jak spędziłem/am sylwestra

This year, I spend New Year’s Eve at home, with my family. My parents decided to throw a small party and invited my aunt, uncle and their sons. We had dinner first — my mother made a delicious lasagna. She’s an amazing cook. We were so full after having the lasagna that we had to wait an hour to have dessert. For dessert, we have chocolate cake with vanilla ice cream. It’s a family tradition to have ice cream on New Year’s Eve.

Then, we all reminisced about the passing year. We talked about our achievements and our failures. Every one of us also wrote down a list of New Year’s resolutions. I promised to be kinder to my parents, to always do my homework and to help out my mom more. Then, we turned on the TV and waited until midnight. At midnight we all went out onto the balcony and watched the fireworks and drank champagne.

W tym roku spędziłem/am sylwestra w domu, z rodziną. Moi rodzice postanowili urządzić małą imprezę i zaprosili moją ciocię, wujka i ich synów. Najpierw zjedliśmy kolację – moja mama zrobiła pyszną lasagnę. Niesamowicie dobrze gotuje. Tak się objedliśmy lasagną, że musieliśmy czekać godzinę, żeby zjeść deser. Na deser, jedliśmy tort czekoladowy z lodami waniliowymi. To tradycja rodzinna, żeby jeść lody w Sylwestra.

Następnie, powspominaliśmy miniony rok. Rozmawialiśmy o naszych osiągnięciach i naszych porażkach. Każdy z nas również zapisał listę postanowień noworocznych Obiecałem/am być milszy/a dla rodziców, zawsze odrabiać lekcje i więcej pomagać mamie. Następnie, włączyliśmy telewizor i czekaliśmy do północy. O północy wszyscy wyszliśmy na balkon i oglądaliśmy fajerwerki i piliśmy szampana.


Sylwester; New Year's Eve

Sylwester czyli New Year’s Eve: jak planuję spędzić sylwestra

Every year, I try to do something different for New Year’s Eve. Two years ago, I went skiing and celebrated New Year’s Eve at the top of a mountain. Last year, I decided to go kitesurfing in Zanzibar and celebrated New Year’s Eve on the beach. What about this year? This year I’ve decided to spend New Year’s Eve with my friends, at a party. Every year, my best friend organizes a themed party for New Year’s Eve. This year, everyone is dressing up as an animal. I know that one of my friends bought a gorilla costume and my other friend is planning on gluing feathers to his clothes and pretending to be a bird. I just hope he doesn’t try to fly! I’m going to dress up as a dog. I love dogs, they’re my favorite animals.

Każdego roku staram się robić coś innego na sylwestra. Dwa lata temu pojechałem/am na narty i obchodziłem/am sylwestra na szczycie góry. W zeszłym roku, zdecydowałem/am się jechać na Zanzibar na kitesurfing i obchodziłem/am sylwestra na plaży. A w tym roku? W tym roku zdecydowałem/am się spędzić sylwestra ze znajomymi, na imprezie. Każdego roku, mój najlepszy przyjaciel organizuje imprezę tematyczną na Sylwestra. W tym roku, każdy się przebiera za jakieś zwierzę. Wiem, że jeden z moich znajomych kupił strój goryla, a inny kolega planuje przykleić do ubrania pióra i udawać ptaka. Mam nadzieję, że nie będzie próbował latać! Ja przebiorę się za psa. Kocham psy, to moje ulubione zwierzęta.


Sylwester; New Year's Eve

Sylwester czyli New Year’s Eve w Barcelonie

Instead of going to a New Year’s party, my husband and I always go on a romantic getaway during New Year’s Eve. It’s been our tradition since the day we met. And we actually met on New Year’s Eve! Most of our friends go out drinking on New Year’s Eve, but we prefer to spend time together, just the two of us.This year, we’re planning a trip to Barcelona. My husband and I have been learning Spanish for the past year and we’re very excited to go to Spain for the first time! We’re going to be staying at a small, boutique hotel. We’ve already made a dinner reservation at a very nice restaurant around the corner from the hotel. At midnight, we’ll probably watch the firework show. That’s how we’re spending New Year’s Eve this year.

Zamiast iść na imprezę noworoczną, wraz z mężem zawsze wyjeżdżamy na romantyczny wypad podczas Sylwestra. To nasza tradycja od dnia w którym się poznaliśmy. A poznaliśmy się właśnie w Sylwestra! Większość naszych znajomych wychodzi na drinki podczas Sylwestra, ale my wolimy spędzić czas razem, we dwoje. W tym roku, planujemy wycieczkę do Barcelony. Wraz z mężem uczyliśmy się hiszpańskiego przez ostatni rok i jesteśmy bardzo podekscytowani wyjazdem do Hiszpanii po raz pierwszy! Zatrzymamy się w małym, butikowym hotelu. Już dokonaliśmy rezerwacji na obiad w bardzo ładnej restauracji za rogiem od hotelu. O północy pewnie będziemy oglądać pokaz sztucznych ogni. Tak planujemy spędzić Sylwestra w tym roku.


Sylwester; New Year's Eve

Sylwester czyli New Year’s Eve: wyrażenia

to attend mass – iść na mszę
to celebrate New Year’s Eve – świętować Sylwestra
to count down to the New Year – odliczać do Nowego Roku
to drink alcohol – pić alkohol
to drink champagne – pić szampana
to go dancing – iść potańczyć
to go out for dinner – wyjść na obiad
to go to a casino – iść do kasyna
to go to a party – iść na imprezę
to go to an event – iść na wydarzenie
to have a party – urządzić imprezę
to hold a gathering – zorganizować spotkanie/imprezę
to host a party – zorganizować imprezę w domu
to host a potluck – zorganizować imprezę zrzutkową
to inflate balloons – napompować balony
to kiss at midnight – całować się o północy
to light fireworks – odpalić sztuczne ognie
to make a reservation – dokonać rezerwacji
to make party favors – zrobić upominki dla gości
to make party food – zrobić jedzenie imprezowe
to organize a party – zorganizować imprezę
to put on a fireworks show – zorganizować pokaz sztucznych ogni
to send out New Year’s cards – wysłać kartki na Nowy Rok
to set off fireworks – odpalić sztuczne ognie
to splurge on a fancy restaurant – wydać pieniądze na elegancką restaurację
to stay at home – zostać w domu
to stay up until midnight – nie spać do północy
to throw a party – zorganizować imprezę
to throw a themed party – zorganizować imprezę tematyczną
to watch the ball drop – patrzeć jak opada kula
to watch the NYC countdown – oglądać nowojorskie odliczanie (do nowego roku)
to watch TV – oglądać telewizję

to wear party hats – ubrać czapeczki imprezowe

Czy wiesz, że mamy kanał na Youtubie?
Sprawdź nasze filmy!

ZASUBSKRYBUJ TERAZ