Zacznij się uczyć angielskiego. Zobacz ofertę >
ELLA
idiomy

Idiomy: miłość

Idiomy: wstęp

Idiom to wyrażenie, którego nie da się dosłownie przetłumaczyć na inny język. W języku angielskim istnieje wiele idiomów, które warto znać, aby sprawnie posługiwać się językiem. Niestety, nie istnieje jedna metoda na zrozumienie idiomów – znaczenia niektórych łatwo się domyślić, inne tłumaczone dosłownie nie mają sensu i jedyne co można zrobić to nauczyć się na pamięć ich znaczenia. Wiele z nich jest związanych z miłością, a oto 10 najpopularniejszych:


idiomy

to fall in love with someone

Jedno z najczęściej występujących wyrażeń ze słowem love, oznacza „zakochać się w kimś”. Czasownik to fall, czyli „spadać, upadać” podkreśla, że zakochanie jest czymś niespodziewanym i nieplanowanym. Pochodzenie idiomu nie jest do końca znane, jednak jest on używany od bardzo dawna.

I’ve fallen in love with my doctor!

Zakochałam się w swoim lekarzu!

Have you ever fallen in love?

Czy kiedykolwiek się zakochałeś?

Idiomy: to fall for someone

Podobne znaczeniowo do to fall in love with someone jest wyrażenie to fall for someone.

Angielski bez problemu kurs językowy ELLA


idiomy

to fall out of love with someone

Idiomy to fall in love oraz to fall out of love with someone różnią się jedynie przyimkiem, ale te idiomy są swoim przeciwieństwem. To fall out of love with someone oznacza „odkochać się, przestać kogoś kochać”.

I think I’ve fallen out of love with him.

Chyba przestałam go kochać.

Sometimes you just fall out of love with someone and there’s nothing you can do about it.

Czasami po prostu przestajesz kogoś kochać i nie można nic z tym zrobić.


idiomy

love at first sight

Niektóre idiomy występują również w języku polskim, tak, jak ten. Love at first sight oznacza „miłość od pierwszego wejrzenia”. Przyjmuje się, że jako pierwszy użył tego idiomu Geoffrey Chaucer (poeta nazywany ojcem angielskiej literatury żyjący w średniowieczu) w swoim poemacie epickim Troilus and Criseyde, wydanym w XIV wieku. Od początku XX wieku idiomu używa się nie tylko w stosunku do ludzi, ale także rzeczy.

It was love at first sight.

To była miłość od pierwszego wejrzenia.

I don’t believe in love at first sight.

Nie wierzę w miłość od pierwszego wejrzenia.


idiomy

love handles

Love handles to coś, co w języku polskim nazywamy „boczkami” lub „oponkami”. Jest to po prostu tłuszcz gromadzący się w okolicy talii. Mimo swojego oryginalnego pochodzenia związanego z aktem seksualnym, obecnie idiom jest bardzo często używany i nie wywołuje żadnych skojarzeń.

The best way to get rid of love handles is to exercise!

Najlepszy sposób na pozbycie się boczków to ćwiczenia!

I need to lose weight! Look at these love handles!

Muszę schudnąć! Popatrz na te boczki!

Idiomy: muffin top

Inne określenie na tłuszcz w okolicach talii i bioder to muffin top, czyli tzw. boczki – szczególnie widoczne podczas noszenia ciasnych jeansów z niskim stanem.


idiomy

a heart-to-heart

A heart-to-heart oznacza szczerą rozmowę, zwierzenia. Polski odpowiednik to „rozmowa od serca”. Według niektórych źródeł, pierwsze użycie tego idiomu zostało odnotowane w 1867 roku.

We need to have a heart-to-heart.

Musimy porozmawiać od serca.

I don’t really know, but yesterday we had a heart-to-heart and she told me about her problems.

Nie znam jej za dobrze, ale wczoraj rozmawiałyśmy od serca i opowiedziała mi o swoich problemach.

Idiomy: to pour your heart out

Podczas szczerej rozmowy, dzielimy się z drugą osobą tym co „leży nam na sercu”. W języku angielskim jest to również wyrażenie ze słowem heart. To pour your heart out to someone oznacza podzielenie się z kimś swoimi najbardziej skrywanymi uczuciami i zmartwieniami podczas szczerej rozmowy (a heart-to-heart).


to have a change of heart

Oznacza „zmienić zdanie”. Etymologia tego idiomu nie jest do końca znana. Synonimem tego wyrażenia jest potoczne, bardzo często używane to change one’s mind.

I had a change of heart, I will go out with you.

Zmieniłam zdanie, umówię się z Tobą.

She had a change of heart and she decided to apply for the job.

Zmieniła zdanie i zdecydowała, że będzie aplikować o pracę.


idiomy

break somebody’s heart

Oznacza „złamać komuś serce”. „Złamane serce” (broken heart) to metafora na ból emocjonalny odczuwany przez osobę po rozstaniu. Koncept „złamanego serca” występuje w wielu kulturach na całym świecie.

My boyfriend broke my heart when he broke up with me.

Zakochałam się w swoim lekarzu!

Please don’t break her heart.

Proszę nie łam jej serca.


idiomy

cross my heart

Oznacza „obiecać, że mówi się prawdę”. Heart, czyli serce to symbol miejsca, w którym znajdują się wszystkie emocje człowieka. Wywodzi się z chrześcijaństwa i odnosi się do rytuału czynienia znaku krzyża (ang. cross) w kościele chrześcijańskim. Wyrażenie to jest obecnie najczęściej używane przez dzieci. Czasami mówi się również Cross my heart and hope to die.

I didn’t steal it! Cross my heart!

Nie ukradłem tego! Przysięgam!

Cross my heart! I’ve never been here before.

Przysięgam, uwierz mi! Nigdy wcześniej tu nie byłem.


idiomy

to have heart of gold

Kolejny idiom, który występuje również w języku polskim – „mieć złote serce”, czyli być dobrym dla innych ludzi. Co ciekawe, do rozpowszechnienia się tego idiomu przyczynił się sam William Shakespeare, używając go w swojej słynnej sztuce „Henryk V”. Fraza jest tak często używana, że jest może być uważana za tzw. cliché*.

My mother has a heart of gold.

Moja mama ma złote serce.

It’s rare these days to find someone with a heart of gold.

W dzisiejszych czasach rzadko spotyka się kogoś, kto ma złote serce.

*cliché

frazes; coś, co jest powtarzane tak często, że traci na oryginalności, stereotyp myślowy


idiomy

to kiss something goodbye

Polski odpowiednik tego idiomu to „pożegnać się z czymś” w znaczeniu, że nie ma już szans żebyśmy coś dostali / osiągnęli i należy to zaakceptować. Wywodzi się od to kiss someone goodbye, wyrażenia nieidiomatycznego oznaczającego po prostu „pocałować kogoś na pożegnanie”.

You can kiss getting married goodbye.

Możesz pożegnać się z wyjściem za mąż.

That’s it! You’re grounded! You can kiss going out with your friends goodbye!

Koniec! Masz szlaban! Możesz pożegnać się ze spotykaniem się ze znajomymi!

Chcesz poznać więcej słownictwa związanego z miłością? Zajrzyj do wpisu walentynki po angielsku.


Rozpocznij kurs angielskiego online na platformie ELLA

Add comment

angielski online

Subskrybuj | YouTube