Zacznij się uczyć angielskiego. Zobacz ofertę >
ELLA
healthy vs healthily

healthy vs healthily

Healthy czy healthily?

Zarówno healthy, jak i healthily są poprawne. Oba te słowa pochodzą od rzeczownika health, czyli zdrowie. Healthy to przymiotnik (adjective) oznaczający zdrowy. Natomiast healthily to przysłówek (adverb) oznaczający zdrowo. Różnica między tymi dwoma słowami wynika właśnie z bycia odmiennymi częściami mowy. Kiedy więc stosujemy healthy a kiedy healthily? Otóż przymiotnik stosujemy, gdy chcemy opisać jakiś obiekt, natomiast przysłówka używamy gdy chcemy opisać czynność.

Eat healthy!

Popularne hasło “eat healthy”, czyli jedz zdrowo używa przymiotnika do opisu czynności. Zgodnie z zasadami o użyciu przymiotnika i przysłówka, poprawnie gramatycznie slogan powinien brzmieć “eat healthily”. Jednak z powodu spopularyzowania tego hasła – pojawia się ono nawet w poradnikach o zdrowym odżywianiu – nikt nie przejmuje się jego poprawnością gramatyczną. Jeśli jednak chcemy wyrażać się poprawnie gramatycznie, to powinności dodać rzeczownik po przymiotniku.

eat healthy food – jedz zdrowe jedzenie

eat healthily – jedz zdrowo


healthy vs healthily

Przykładowe zdania z przymiotnikiem healthy

My daughter has a healthy appetite. – Moja córka ma zdrowy apetyt.
John doesn’t have a healthy diet. – John nie ma zdrowej diety.
Healthy body, healthy mind. – Zdrowe ciało, zdrowy umysł.
My grandfather was always as healthy as a horse. – Mój dziadek zawsze był zdrowy jak koń.

Avah tried to develop more healthy eating habits, but she couldn’t stop eating fast food. – Avah starała się wyrobić bardziej zdrowe nawyki żywieniowe, ale nie mogła przestać jeść fast foodów

Przykładowe zdania z przysłówkiem healthily

Her skin glowed healthily. – Jej skóra lśniła zdrowo.
The gardener took care of the plants so they could grow healthily. – Ogrodnik zajmował się roślinami, żeby mogły zdrowo rosnąć.
Tom often exercises and eats healthily. – Tom często ćwiczy i zdrowo je.
Since 2020, a lot of people have learnt how to live more healthily. – Od 2020 dużo ludzi nauczyło się żyć bardziej zdrowo.

The new campaign talked about feeding children more healthily. – Ta nowa kampania mówiła o tym, żeby karmić dzieci bardziej zdrowo.

O zdrowym odżywianiu można przeczytać w artykule odchudzanie i diety po angielsku.

Rozpocznij kurs angielskiego online na platformie ELLA

angielski online

Subskrybuj | YouTube