ZALOGUJ SIĘ
ELLA
idiom

HEAD OVER HEELS

Idiom head over heels

idiom head over heels po polsku

IDIOM TŁUMACZENIE
🇺🇸 head over heels 🇵🇱 całkowicie, głęboko

head over heels (in love)
to all head over heels for someone

Opis

Idiom head over heels oznacza całkowicie, głęboko. Jest głównie używany w połączeniu z frazą “in love”, z którą tworzy zwrot head over heels in love, czyli „być zakochanym po uszy”. Dosłownie można go przetłumaczyć jako „głowa ponad piętami”.

Przykłady użycia idiomu head over heels

After 20 years of marriage, I’m still head over heels in love with my wife.

Po 20 latach małżeństwa wciąż jestem zakochany po uszy w mojej żonie.

Look at Joey’s face! He’s totally head over heels for his new girlfriend.

Popatrz na Joey’ego! On jest totalnie zakochany w swojej nowej dziewczynie.

What made me fall head over heels in love with that guy? I don’t remember anymore.

Co sprawiło, że tak się zakochałam w tym facecie? Już nie pamiętam.

Etymologia idiomu

Zwrot heels over head pojawił się w XIV wieku i oznaczał robienie gwiazdy czy salta. Dosłowne tłumaczenie tego wyrażenia – „pięty ponad głową” znaczyło znajdowanie się w stanie do góry nogami (upside down). W pewnym momencie słowa zamieniły się miejscami i zaczęto używać frazy „głowa ponad piętami”, co nie ma większego sensu, gdyż głowa zwykle znajduje się ponad piętami. W dziewiętnastym wieku idiom po raz pierwszy pojawił się w amerykańskiej gazecie (newspaper) w formie i znaczeniu używanym do dziś – head over heels in love.

Synonimy idiomu head over heels
intensely
totally in love

completely in love

Antonimy idiomu head over heels

to get dumped

Podobne idiomy
IDIOM TŁUMACZENIE
to go steady chodzić z kimś
to get hitched hajtnąć się
to tie the knot pobrać się
to fall for someone zakochać się w kimś
to pop the question oświadczyć się
to go out with someone chodzić z kimś
to fancy someone (BrE) być kimś urzeczonym
to have a crush on someone być zadurzonym w kimś
to be smitten with someone być kimś oczarowanym
Czy wiesz, że?

Inne zwroty oznaczające bycie w kimś zakochanym to: to be smitten with someone i to have a crush on someone. Natomiast problemy w związku można wyrazić idiomami: to have a stormy relationship, to be on the rocks i to go through a bit of a rough patch.

Więcej ciekawych idiomów znajdziesz w naszym słowniku idiomów. Sprawdź też inne idiomy angielskie zaczynające się na literę H.

Chcesz uczyć się z nami języka angielskiego? Wejdź na naszą wyjątkową platformę do nauki języka angielskiego ELLA.