to_allow_czasownik_slownik_angielskiego
to_achieve_czasownik_slownik_angielskiego
to_have_czasownik_slownik_angielskiego
to_spread_czasownik_slownik_angielskiego
SPREAD
to_sprinkle_czasownik_slownik_angielskiego
SPRINKLE