to_disown_czasownik_slownik_angielskiego
to_adhere_czasownik_slownik_angielskiego
to_agist_czasownik_slownik_angielskiego
to_agnize_czasownik_slownik_angielskiego
to_ad-lib_czasownik_slownik_angielskiego
to_administrate_czasownik_slownik_angielskiego
to_admix_czasownik_slownik_angielskiego
to_adjoin_czasownik_slownik_angielskiego
to_adjourn_czasownik_slownik_angielskiego
to_adjudicate_czasownik_slownik_angielskiego
to_spread_czasownik_slownik_angielskiego
SPREAD
to_sprinkle_czasownik_slownik_angielskiego
SPRINKLE