to_prejudice_czasownik_slownik_angielskiego
to_prelude_czasownik_slownik_angielskiego
to_preempt_czasownik_slownik_angielskiego
to_predominate_czasownik_slownik_angielskiego
to_preface_czasownik_slownik_angielskiego
to_preclude_czasownik_slownik_angielskiego
to_predicate_czasownik_slownik_angielskiego
to_predict_czasownik_slownik_angielskiego
to_precipitate__czasownik_slownik_angielskiego
to_precede_czasownik_slownik_angielskiego
to_present_czasownik_slownik_angielskiego
PRESENT
to_preserve_czasownik_slownik_angielskiego
PRESERVE