to_appease_czasownik_slownik_angielskiego
to_arouse_czasownik_slownik_angielskiego
to_appoint_czasownik_slownik_angielskiego
to_appreciate_czasownik_slownik_angielskiego
to_apprehend_czasownik_slownik_angielskiego
to_arbitrate_czasownik_slownik_angielskiego
to_arch_czasownik_slownik_angielskiego
to_arm_czasownik_slownik_angielskiego
to_array_czasownik_slownik_angielskiego
to_arrive_czasownik_slownik_angielskiego
to_present_czasownik_slownik_angielskiego
PRESENT
to_preserve_czasownik_slownik_angielskiego
PRESERVE