to_pervade_czasownik_slownik_angielskiego
to_pester_czasownik_slownik_angielskiego
to_pervert_czasownik_slownik_angielskiego
to_perturb_czasownik_slownik_angielskiego
to_peruse_czasownik_slownik_angielskiego
to_pertain_czasownik_slownik_angielskiego
to_persuade_czasownik_slownik_angielskiego
to_personify_czasownik_slownik_angielskiego
to_perspire_czasownik_slownik_angielskiego
to_persevere_czasownik_slownik_angielskiego
to_pervade_czasownik_slownik_angielskiego
PERVADE
to_pester_czasownik_slownik_angielskiego
PESTER