to_spread_czasownik_slownik_angielskiego
to_sprinkle_czasownik_slownik_angielskiego
to_spray_czasownik_slownik_angielskiego
to_spout_czasownik_slownik_angielskiego
to_sport_czasownik_slownik_angielskiego
to_spoil_czasownik_slownik_angielskiego
to_sponsor_czasownik_slownik_angielskiego
to_prosecute_czasownik_slownik_angielskiego
to_forsake_czasownik_slownik_angielskiego
to_aggress_czasownik_slownik_angielskiego
to_spread_czasownik_slownik_angielskiego
SPREAD
to_sprinkle_czasownik_slownik_angielskiego
SPRINKLE