Zacznij się uczyć angielskiego. Zobacz ofertę >
ELLA
korpomowa

Korpomowa

Korpomowa: co to jest?

Korpomowa lub korpojęzyk to żargon, którego używają pracownicy korporacji. Znakiem rozpoznawczym korpomowy jest stosowanie dużej ilości zapożyczeń z języka angielskiego (anglicyzmów, kalek językowych) w codziennych, biurowych konwersacjach. Zapożyczone słowa i wyrażenia często są spolszczone zarówno w pisowni (deal = dil), jak i w wymowie (zrobić dila).

Korpomowa: słownictwo

W mowie zazwyczaj używa się spolszczonych słów, jednak w piśmie częściej możemy spotkać się z angielskim zapisem tylko ze spolszczoną końcówką (to book = bookować). Oto typowo używane w korporacji słownictwo.

apruwal = approval – zgoda
ardżent = urgent – pilne
asesment = assessment – ocena np. pracownika
badż = badge – identyfikator
behawior = behavior – zachowanie
brejnstorm = brainstorm – burza mózgów
bord = board – zarząd
czilałt = chillout – relaks
dej of = day off – wolny dzień
dil = deal – transakcja
dres kod = dress code – zasady ubioru w biurze
dżojnować = to join – przyłączyć się
ekaunt = account – klient
ekszyn pointy = action points – punkty działania
esajment = assignment – zadanie do wykonanie
fakap = fuck up – sknocić coś, spartolić
fon = phone – telefon
holidej = holiday – wakacje
iwent = event – impreza organizowana w jakimś celu
kastomer = customer – klient
każual frajdej = casual friday – dzień bez krawata (dzień w którym pracownicy mogą ubrać się mniej formalnie)
kejpiaj = key performance indicators (KPI) – kluczowe wskaźniki efektywności
kejs = case – zadanie
kołczing = coaching – krótkie szkolenie
korowy = core – główny
krancz tajm = crunch time – praca w godzinach nadliczbowych
lancz brejk = lunch break – przerwa obiadowa
łorkfloł = workflow – organizacja zadań
majlstołn = milestone – kamień milowy, kluczowy etap
ołpenspejs = open space – otwarta przestrzeń biurowa
owertajm = overtime – nadgodziny
rikłest = request – prośba
rimajnder = reminder – przypomnienie
risercz = research – poszukiwanie informacji
sfolołapować = to follow-up – kontynuować kontakt np. z klientem
skilować = to kill – zawalić
task = task – zadanie
tim = team – zespół
zabookować = to book – zarezerwować np. pokój

zbrifować = to brief – poinformować, wprowadzić w temat

Wypróbuj kurs Business English na platformie ELLA


korpomowa

Korpomowa: wyrażenia

Korpomowa to mieszanka języka polskiego z angielskim. Oto przykładowe wyrażenia spotykane w korporacji.

apdejt systemu = to update – uaktualniać system
być bizi – to be busy – być zapracowanym
czelendżować kejsy = to challenge cases – stawić czoła zadaniom
dostać fidbek = to get feedback – dostać informację zwrotną
fokusować się = to focus – skupiać się
fołardować maila = to forward a mail – przesłać maila dalej
klepnąć akcept = to accept – zaakceptować coś
kolnąć do prospekta = to call a prospect – zadzwonić do klienta
mieć bekap = to have a backup – ktoś, kto może przejąć twoje obowiązki
mieć dedlajn = to have a deadline – mieć ostateczny termin np. zakończenia projektu
mieć kola = to have a call – mieć zaplanowaną służbową rozmowę (telefoniczną lub wideorozmowę)
mieć miting = to have a meeting – mieć spotkanie biznesowe
pójść na ałtsors = to outsource – zostać zwolnionym
zrobić dila = to make a deal – dobić targu

zrobić target = to reach your target – wyrobić normę

Business English

Korpomowa to żargon zawodowy, który jednak nie powinien być stosowany w czasie oficjalnych spotkań odbywających się z użyciem języka angielskiego. Poznaj biznesowy angielski z artykułu Business English.


korpomowa

Korpomowa: skróty

W korporacji możemy się spotkać z tendencją do skracania wiadomości przekazywanych sobie przez pracowników. Oto często wykorzystywane skróty.

AFAIK = as far as i know – z tego co mi wiadomo
ASAP = as soon as possible – najszybciej jak to możliwe
B2B = business to business – relacje między przedsiębiorstwami
B2C = business to customer – relacje między przedsiębiorstwem a klientem
CEO = chief executive officer – prezes
CFO = chief financial officer – dyrektor finansowy
COO = chief operating officer – dyrektor operacyjny
EOD = end of day – na koniec dnia
FYI = for your information – dla twojej informacji
HR = human resources – dział kadr
IMO = in my opinion – moim zdanie
OOO = out of office – poza biurem
OPEX = operational expenditures – koszty operacyjne
PieM = project manager – kierownik projektu
PR = public relations – dział zajmujący się wizerunkiem firmy
RFI = request for information – pytanie o informacje
SWOT = strengths, weaknesses, opportunities, threats – analiza strategiczna konkurencyjności (silne strony, słabe strony, szanse rozwoju, zagrożenia)
TBA = to be announced – do ogłoszenia

TBC = to be confirmed – do potwierdzenia

Idiomy biznesowe

W biznesowym angielskim często są używane idiomy. Poznaj 100 najpopularniejszych idiomów biznesowych.

Rozpocznij kurs angielskiego online na platformie ELLA

Add comment

angielski online

Subskrybuj | YouTube